malý Adept myslivosti
 
pozadi
Domů

Malý Adept Myslivosti

Malý Adept Myslivosti
 
dlouhodobý projekt pro malé myslivce a přátele přírody

foto-MAM-(1).jpg
MALÝ ADEPT MYSLIVOSTI zatím sklízí jen pochvaly
 
V září 2018 jsme odstartovali dlouhodobou aktivitu pro malé přátele přírody a myslivosti nazvanou Malý Adept Myslivosti, akci pro všechny dětské kolektivy sdružující minimálně pět malých myslivečků.
Všem, kteří se přihlásí, posíláme průběžně bronzový zápisník a účastnický odznak pro každé dítě a pro vedoucího na každé dítě 14 kontrolních nálepek pro plnění úkolů.

V Malé Myslivosti, „velké“ Myslivosti a zde na webových stránkách postupně vycházejí úkoly, které by měli malí adepti v průběhu školního roku plnit.
Za splnění úkolů budou děti sbírat nálepky, na konci školního roku pošlou vedoucí do redakce vyplněné zápisníky a dostanou bronzový odznak malého Adepta myslivosti spolu se stříbrným zápisníkem a dalšími kontrolními nálepkami na další rok. A v dalším školním roce pak mohou plnit úkoly stříbrného a posléze další rok zlatého odznaku.
 
Zde na webu budeme průběžně doplňovat další a další materiály pro práci s dětmi, samozřejmě uvítáme, pokud dostaneme a pošlete nám nějaký zajímavý tip či zdroj, pokud nám zašlete v elektronické podobě, umístíme na stránky jako inspiraci pro ostatní.
 
A ještě na vysvětlenou – opravdu nemáme nějaký pevně stanovený požadavek kdy a jaký úkol mají vedoucí s dětmi plnit, vše je postaveno na rozhodnutí vedoucího, my nemáme ambice a ani nemůžeme plnění úkolů stejně kontrolovat. Námi vydávané úkoly jsou pouze inspirací a námětem, co s dětmi dělat. Vedoucí si může podle svého vlastního uvážení vybrat klidně zcela jiné úkoly, přizpůsobit si je věku dětí. Celé je to jen hra a inspirace, záleží jen a jen na rozhodnutí vedoucích.
 
Velmi pozitivně nás naladila kladná odezva z řad vedoucích dětských kolektivů, za velmi pozitivní považujeme to, že se hlásí většinou ti, kteří dosud nějaký dětský kroužek neměli, případně ti, kteří hledají pro kroužek nový impuls a inspiraci.
A je mezi nimi také docela velký počet učitelek základních i mateřských škol, kteří si mAm vybrali jako doplňkovou aktivitu k výuce či jako aktivitu při mimoškolní činnosti.
Pominout ani nemůžeme aktivní důchodce, většinou prarodiče, kteří si „kvůli mAm“ vytvořili malý dětský kolektiv z řad svých vnoučat a dětí sousedů či přátel. Chtějí nabídnout dětem smysluplné a zábavné vyplnění volného času v přírodě a při poznávání myslivosti.

A snad jen drobnou, ale zásadní poznámku na závěr - malý Adept myslivosti není myšlen v žádném případě jako konkurence zavedené soutěži ČMMJ Zlatá srnčí trofej, ale naopak jako její podpora! Bude pro nás velkým zadostiučiněním, pokud se právě z řad dětí plnících hravou formou úkoly "Adepta" vyprofiluje několik, které "postoupí mezi trofejáky".

S poděkováním všem

Jiří KASINA - šéfredaktor časopisu Myslivost