Českomoravská myslivecká jednota, z.s., PROSTĚJOV
 
Pozadi
PROSTĚJOV
Adresa: Pod Kosířem 16 , Prostějov , 796 01
Telefon:724 033 009
Email:vostmysli@seznam.cz
Web:www.myslivost.cz/omsprostejov
Jednatel:Jiří Procházka 724033009
Předseda:Jan Toman 725131095
  
Úřední hodiny
Po:8.00 - 16.00
Út:8.00 - 16.00
St:8.00 - 16.00
Čt:8.00 - 16.00
Pá:8.00 - 14.00
   
IČO:67777619
Účet:255710725/0300
Banka:Poštovní spořitelna


SMUTEČNÍ 

OZNÁMENÍ

Aktuality

Aktuality

V této sekci naleznete informace o nejaktuálnějším

dění, včetně pozvánek k jednotlivým akcím ke stažení.

Akce nejsou chronologicky seřazeny dle data. Informace z OMS jsou zasílány také na e-maily,

které jsou evidovány u členů OMS.

Pokud chcete, aby Vám byly zasílány také,

sdělte nám svoji e-mailovou adresu. 
 

 

 

 

 
Dobrý den vážení příznivci myslivosti, fotografie a výtvarného umění,
dovoluji si Vás pozvat na zahájení výstavy fotografií zachycující jedinečné okamžiky z divoké přírody různých koutů světa, fotografů Roberta Hlavici a Lukáše Kovára. Mezi vystavenými pracemi divák najde i oceněné fotografie z významných fotografických soutěží a přehlídek.
Pěkný a pohodový den přeje
Jiří Andrýsek

 
 

Dobrý den,
 
blíží se konec roku a tak je možné zaslat na OMS Prostějov návrhy na vyznamenání.  Návrhy zašlete, prosím, nejpozději do 31.12.2019.
Přikládám směrnici, pro oživení podmínek udělení vyznamenání. Pokud někdo potřebuje zjistit, jaká vyznamenání již dotyčný člen má, rád poradím. 

 

 

 

Děkuji za spolupráci 

 

Jiří Procházka  jednatel  OMS Prostějov 

VYZNAMENÁNÍ ČMMJ -

SMĚRNICE K VYZNAMENÁNÍ

+ TISKOPISY V TEXTUEVIDENČNÍ LIST KE STAŽENÍ - ZDE


 

https://www.cmmj.cz/vyznamenani/


 
V KANCELÁŘI OMS PROSTĚJOV

JSOU JE JIŽ MOŽNO K ZAKOUPENÍ

STOLNÍ A NÁSTĚNNÉ KALENDÁŘE

NA ROK 2020 !


 


 Nová rubrika „Zvěřina“ včetně nové příručky pro lovce na webu SVS

 https://www.svscr.cz/nova-rubrika-zverina-vcetne-nove-prirucky-pro-lovce-na-webu-svs/

Rádi bychom informovali především uživatele honiteb a oprávněné účastníky lovu, že v sekci Potraviny na internetových stránkách Státní veterinární správy nově vznikla samostatná rubrika Zvěřina. Na jednom místě nyní lovci naleznou potřebné informace k laboratornímu vyšetřování divokých prasat na trichinely, aktualizované údaje o počtu provedených vyšetření, ale také například novou příručku pro lovce a v ní praktické informace o tom, jak mohou uplatnit ulovenou volně žijící zvěř na trhu a o povinnostech, které je třeba ve vztahu k uvádění zvěřiny na trh splnit. Rubrika bude průběžně aktualizována o další informace ve vztahu ke zvěřině.

 


 

MAPA VÝSKYTU AMP V POLSKU

- NOVÁ OBLAST
 CELKOVÁ MAPA
  

Vážený pane předsedo, pane hospodáři,

 

dovoluji si Vás požádat o pomoc a spolupráci při distribuci „Souhlasu se zpracováním kontaktních údajů“ ve vztahu k údajům o držitelích zbrojního průkazu vedených v Centrálním registru zbraní s odkazem na GDPR. Tento souhlas umožní Policii ČR, Odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál mít u jednotlivých držitelů zbrojního průkazu uvedeny kontaktní údaje a to tel. číslo a emailovou adresu (email je důležitější). Tyto kontaktní údaje slouží k upozornění jednotlivých držitelů o blížící se době skončení platnosti zbrojního průkazu nebo lékařské prohlídky u držitelů zbrojního průkazu skupiny D.

 

Z uvedeného důvodu Vás tímto žádám o předání formuláře členům Vašeho sdružení. Vyplněný a podepsaný formulář lze doručit osobně nebo poštovní přepravou na Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Prostějov, Aloise Krále 2655/3, popř. oskenovaný na E-mail: krpm.oszbm.pv.podatelna@pcr.cz.

 

Děkuji za předání této zprávy co možná největšímu počtu Vašich kolegů, držitelů zbrojních průkazů. V případě dotazů je možné mě kontaktoval na níže uvedeném emailu a tel. čísle.

 

 

S pozdravem a přáním krásného dne

 

por. Bc. Pavel Spurný
komisař

+420 974 781 300

pavel.spurny@pcr.cz

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE
odbor služby pro zbraně a bezp. materiál
oddělení správního řízení Prostějov


Třída Kosmonautů 189/10
771 36 Olomouc

FORMÁT WORD

FORMÁT PDF

FORMÁT PNG
 


 

Dobrý den,

zájemci o získání kvalifikace střeleckého rozhodčího pro disciplíny dle střeleckého řádu ČMMJ se mohou přihlásit na níže uvedené adrese u paní Bc. Fišerové. Toto školení je pro širokou veřejnost a pro každého z vás. Takto proškolený rozhodčí zvyšuje úroveň střelecké soutěže a mnohdy se tímto dá předejít možným komplikacím v průběhu závodů. 

 

S pozdravem

Břetislav Doleček

 


Dobrý den,

 

rádi bychom Vás informovali o konání Školení střeleckých rozhodčích, které střelecká komise ČMMJ plánuje

v termínu 7. -8. 3. 2020.

Toto školení mělo proběhnout již v letošním roce, ale pro nedostatek zájemců bylo nakonec zrušeno.

Velmi Vás tedy tímto žádáme o spolupráci a zjištění výše zájmu o školení střeleckých rozhodčích v roce 2020 a předání

této informace. Ta bude též zveřejněna na webu ČMMJ. Zájemci nechť se registrují na níže uvedeném telefonu nebo emailu.

 

Děkuji a přeji příjemný den,

Bc. Štěpánka Fišerová
tajemník střelecké komise a myslivosti

tel: +420 604 564 393
e-mail: stepanka.fiserova@cmmj.cz


Českomoravská myslivecká jednota, z.s.
Lešanská 1176/2a
141 00 Praha 4
www.cmmj.cz 


 
  

Vážení přátelé myslivosti,

 

prosím vás o vyplnění krátkého anonymního dotazníku k diplomové práci na České zemědělské univerzitě v Praze, která se zabývá stavem venkovské krajiny a možných agroenvironmentálních opatření pro její obnovu. Výsledky budou prezentovány a mohou pomoci ke zlepšení stavu naší krajiny.

odkaz na dotazník:
 

Děkuji za ochotu a váš čas

 

Myslivosti zdar!

 

 Bc. Aleš Řezníček 

Dobrý den,

moc bychom Vás chtěli poprosit o spolupráci při vytváření obsahu našich
mysliveckých zpráv.

Zašlete nám zprávu z akcí, které jste uspořádali, případně chystáte –
plesy, hony, oceňování, zkoušky, přehlídky

Spolkový život – schůze, brigády, nová políčka, krmelce, kazatelny;
výročí členů

Zajímavé úlovky

Může jít i o věci, které vám připadají malé, ale se kterými se určitě
rádi pochlubíte.

Budeme rádi, pokud ke zprávě přiložíte i jednu dvě fotografie.

Uvidíte, bude vám to dělat radost!


Prosím o odpověď, že jste zprávu dostali a zda máte zájem o spolupráci.

Děkuji.


Patricie Stránská
Hunter TV

 

Vážení,

rádi bychom v příštím roce předstihli média, která se na nás průběžně obracejí v rámci aktuálních /sezónních témat, která se týkají myslivosti a chtějí za nás myslivce vyjádření. Některá témata bychom chtěli zpracovat s dostatečným předstihem a novinářům předávat za ČMMJ s co největší objektivností a  odborností se záměrem vytvářet pozitivní obraz myslivosti. Zlepšit povědomí o myslivcích a jejich záslužné celoroční činnosti pro přírodu a společnost.

 

Cílem je představit činnost Okresních mysliveckých spolků a jejich členů, myslivce a myslivost ve zcela jiném světle a jiných souvislostech, než s jakými bývá tradičně spojována. Návrhem je představit myslivce jako ochránce původní přírody a hospodáře v této krajině.  Rozpínavost civilizace stále více vytlačuje přírodu. Živočichům ubývá životní prostor i možné přirozené zdroje potravy. Lidé touží v masovém měřítku po výletech do přírody, sportu a pohybu v přírodě buď pěšky, nebo na nejrůznějších dopravních prostředcích. Tím vším vstupují do přirozeného domova zvěře a narušují její život.

Myslivec bude prezentován jako zastánce tradičního vztahu k přírodě, ochránce její rozmanitosti a bohatství, které je jedním z našich nejcennějších bohatství. 

V tomto směru lze velmi dobře využít aktuálních témat, jako jsou škody na zvěři během senosečí, kdy lze předvést, jak se myslivci snaží zachránit co nejvíce mláďat. Z odborného hlediska také nezbytná pomoc myslivců při africkém moru prasat. Myslivec může být představen jako ten, kdo respektuje přírodní cykly a chrání zvěř, zejména na jaře, kdy se rodí mláďata nebo v zimě, kdy každým pohybem ztrácí zvěř energii, kterou nemá kde doplnit. Výsledný dojem, o který usilujeme, je představit myslivce nikoli jako vraha, ale hospodáře, ochránce.

S tímto zaměřením lze komunikovat i další aktuální témata, která nás jako myslivce trápí, tedy otázku diversifikace krajiny, dominující velkoplošné zemědělské produkce řepky a kukuřice, což má dopady na rovnováhu v přírodě. Téma je vysoce celospolečensky aktuální v souvislosti s otázkou (ne)zadržování vody a hrozícím suchem. 

 

Viz níže zasílám návrh témat a budu velice ráda za další vaše podněty, zkušenosti, komentáře a případně konkrétní činy, odborníky na danou problematiku, myslivce, kteří by nám mohli za jednotlivé regiony poslat informace, spolupracovat a spolupodílet se na tvorbě pozitivní prezentace myslivosti. Kontakty na myslivecké osobnosti z vašeho okolí. Samozřejmě uvítám i regionální zástupce, kteří by byli schopni vystupovat na TV obrazovce a uměli se za nás myslivce reprezentativně vyjadřovat. Tím podněcuji i mladé tváře.

 

 

Např. návrhy

Březen: chovatelské přehlídky, jarní svody psů,

čištění studánek, pramenů a toku, zlepšení přístupů k čisté vodě,

končí starý myslivecký ro a začíná novy – ochrana mláďat před toulavými psy a kočky

Květen: záchrana srnčat před senosečí

Červenec: zavážení vody do lesa / obnova tůní a mokřad

Říjen: udržování stavů zvěře

Prosinec: přikrmování zvěře, intenzivní péče o zvěř

 

Forma: rozhovory, odborné články na dané téma

 

 

Předem děkuji za spolupráci

 

Bc. Andrea Güttlerová

PR specialista

+420 727 828 739

 

Českomoravská myslivecká jednota, z.s.
Lešanská 1176/2a
141 00 Praha 4
www.cmmj.cz


 

 

 

 

MALÁ POMŮCKA :o)