Českomoravská myslivecká jednota, z.s., PROSTĚJOV
 
Pozadi
PROSTĚJOV
Adresa: Pod Kosířem 16 , Prostějov , 796 01
Telefon:724 033 009
Email:vostmysli@seznam.cz
Web:www.myslivost.cz/omsprostejov
Jednatel:Jiří Procházka 724033009
Předseda:Jan Toman 725131095
  
Úřední hodiny
Po:8.00 - 16.00
Út:8.00 - 16.00
St:8.00 - 16.00
Čt:8.00 - 16.00
Pá:8.00 - 14.00
   
IČO:67777619
Účet:255710725/0300
Banka:Poštovní spořitelna


SMUTEČNÍ 

OZNÁMENÍAktuality

Aktuality

V této sekci naleznete informace o nejaktuálnějším

dění, včetně pozvánek k jednotlivým akcím ke stažení.

Akce nejsou chronologicky seřazeny dle data. Informace z OMS jsou zasílány také na e-maily,

které jsou evidovány u členů OMS.

Pokud chcete, aby Vám byly zasílány také,

sdělte nám svoji e-mailovou adresu. 
 

 

 

 


 

 


 


!!!!!

vzhledem k prodloužení karantény a jiných opatření nebudou závěrečné zkoušky adeptů mysliveckého kurzu ve stanoveném termínu. Jakmile se dohodne nový termín, budeme vás ihned informovat. 

 
Dobrý den,

bohužel dle situace, která je nyní kolem nás a ve světě je nutno zrušit či přeložit některé další akce, které pořádá OMS Prostějov nebo s námi souvisí. 
 
Střelecká soutěž - OKRESNÍ PŘEBOR OMS PROSTĚJOV - bude přesunut na jiný termín, který bude upřesněn.
 
Termín zahájení adeptského kurzu z myslivosti pro rok 2020 - 2021 bude taktéž posunut, termín bude upřesněn.
 
Závěrečné zkoušky adeptů mysliveckého kurzu pro rok 2019 - 2020 prozatím zůstávají termínově stejně, tedy 18 - 19. duben 2020. Pokud by i tato akce měla být posunuta, budeme včas informovat. Opakovací kurz se bude taktéž řešit operativně, pokud by měl proběhnout. Prozatím je však odložen. 
 
Okresní sněm OMS Prostějov, který se měl konat 2.4.2020 se odkládá! Jakmile se rozhodne o novém termínu, budete včas informováni. 
 
Svod loveckých psů a Jarní zkoušky vloh by se měly prozatím konat v plánovaném termínu!  Přihlášky zasílejte jako obvykle. Pokud by měly tyto akce být přesunuty, budeme o tomto informovat. 
 
V souvislosti s nouzovým stavem v ČR padlo také rozhodnutí, že akce Natura Viva 2020 v Lysé nad Labem ve dnech 26. - 31.května se v tento termín neuskuteční. Do začátku května by se mělo rozhodnout o náhradním termínu. 
 
Akce UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO! se uskuteční až na podzim a termíny, které byly doposud stanoveny jsou zrušeny. 
 
Hodně sil a pevné zdraví všem..
 
S pozdravem
Jitka Procházková


 


Dobrý den,

vzhledem k tomu, co se kolem nás děje a zřejmě ještě bohužel bude dít.. vzhledem k nařízení vlády, rušíme zbytek hodin opakovacího kurzu. Budeme doufat, že to vše brzy přejde a poté se společně sejdeme. Konání závěrečných zkoušek bude upřesněno. Prozatím platí to, že budou v termínu, který byl stanoven. 
 
Všem přejeme, aby jsme tento nemilý čas přečkali v pořádku. 
 
Opatrujte se ! 
Jitka Procházková


 
 

Stanovisko Ministerstva zemědělství
k posuzování prokazování odborné způsobilosti k výkonu rybářského práva a k výkonu práva myslivosti v době nouzového stavu

(vyhlášeného Usnesením vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, pro územní České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky)

Z důvodu omezení pohybu osob i činnosti řady institucí ze zdravotních důvodů se doporučuje aplikovat následující postup:

1.     Prokazování odborné způsobilosti k výkonu rybářského práva

Osoby, jimž skončila platnost rybářského lístku po dni 1. března 2020, mohou během nouzového stavu na území České republiky vykonávat rybářské právo (lovit ryby) a prokazovat odbornou způsobilost k výkonu rybářského práva i nadále tímto neplatným dokladem.

2.     Neprojednání přestupků na úseku státní správy rybářství

Příslušné správní orgány (včetně rybářské stráže) upustí od projednání přestupků, jejichž skutkovou podstatou je porušení povinnosti mít u sebe platný rybářský lístek podle § 13 odst. 7 zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), a došlo k nim po 1. březnu 2020.

3.     Prokazování odborné způsobilosti k výkonu práva myslivosti

Osoby, jimž skončila platnost loveckého lístku po dni 1. března 2020, mohou během nouzového stavu na území České republiky vykonávat právo myslivosti (lovit zvěř) a prokazovat odbornou způsobilost k výkonu práva myslivosti i nadále tímto neplatným dokladem.

4.     Neprojednání přestupků na úseku státní správy myslivosti

Příslušné správní orgány (včetně myslivecké stráže) upustí od projednání přestupků, jejichž skutkovou podstatou je porušení povinnosti mít u sebe platný lovecký lístek podle § 46 odst. 1 zákona č. 499/2001 Sb., o myslivosti, a došlo k nim po 1. březnu 2020.

Uvedená opatření lze aplikovat pouze po dobu trvání nouzového stavu.

Ministerstvo zemědělství současně upozorňuje příslušníky rybářské stráže a myslivecké stráže na stanovisko Ministerstva vnitra ze dne 20. 3. 2020 (Stanovisko Ministerstva vnitra k posuzování prokazování totožnosti občanským průkazem, cestovním pasem a řidičským průkazem v době nouzového stavu), podle kterého občané, u nichž v občanském průkazu nebo v cestovním pase skončila doba platnosti těchto dokladů po dni 1. března 2020, mohou na území České republiky prokazovat svoji totožnost i nadále těmito neplatnými doklady.  Je-li občan držitelem alespoň jednoho platného dokladu (občanský průkaz, cestovní pas nebo řidičský průkaz) upřednostňuje se prokazování totožnosti některým z těchto stále platných dokladů. Ministerstvo zemědělství doporučuje strážím, při užití jejich oprávnění požadovat od kontrolovaných osob prokázání jejich totožnosti, aplikovat stanovisko Ministerstva vnitra. 
Změny provozů všech pracovišť SVS

Státní veterinární správa (SVS) upozorňuje, že v rámci aktuálního nouzového stavu upravila a sjednotila úřední hodiny všech svých pracovišť v krajských městech. Až do odvolání byly úřední hodiny pro všechny krajské veterinární správy, Městskou veterinární správu SVS v Praze i Ústřední veterinární správu SVS stanoveny na pondělí a středu od 9.00 do 12.00.

Zároveň upozorňujeme, že aktuální opatření v žádném případě nezpůsobila zastavení příjmu vzorků k povinnému vyšetření ulovené zvěře vnímavé na trichinelu. Krajské veterinární správy i nadále zajišťuji příjem vzorků a jejich předávání svozovým linkám Státních veterinárních ústavů.

Vzorky je možné jednotlivým krajským veterinárním správám odevzdávat minimálně ve výše uvedených úředních hodinách. Pracoviště v krajských městech mimo uvedené úřední hodiny a na inspektorátech přijímají vzorky do schránek a boxů pro příjem vzorků (tam kde tento systém fungoval i před vyhlášením nouzového stavu). Ve všech ostatních případech je nezbytné se předem telefonicky domluvit.

Kontakty na jednotlivá pracoviště SVS jsou k dispozici na webu SVS. Po této telefonické domluvě je nastaven režim tak, aby cizí osoby nevstupovaly do budov a budou přijímány vzorky i mimo úřední hodiny. Státní veterinární ústavy vyšetřování vzorků provádí v rámci svých možností, jako při běžném provozu. SVS nestanovila žádné omezení lovu zvěře vnímavé na trichinelu.

https://www.svscr.cz/upozorneni-pro-verejnost-zmeny-v-provozu-svs-v-souvislosti-s-nouzovym-stavem/

https://www.cmmj.cz/zmeny-provozu-vsech-pracovist-svs/

  

Změna režimu odborů pro zbraně

Ministerstvo vnitra omezilo činnost odborů pro zbraně a střelivo Policie ČR. Agendu těchto odborů nepovažuje za neodkladné úřední záležitosti. U všech lhůt dle zákona o zbraních lze prominout nedodržení.

Přepážky odborů Služeb pro zbraně a bezpečnostní materiál budou uzavřeny. S policisty lze komunikovat elektronicky. Neodkladné záležitosti lze řešit individuálně. V případě elektronické komunikace běžným emailem (bez podpisového certifikátu) vyzvou policisté žadatele k podepsání podání po skončení mimořádných opatření a prominou mu nedodržení lhůty. K úhradě správních poplatků budou policisté vyzývat. Správní poplatky nehraďte hotově s korespondenčními podáními, takové úhrady nelze přijmout.

Jsou pozastaveny zkoušky odborné způsobilosti. Uchazeči, kteří měli opakovat praktickou část zkoušky, k tomu budou vyzváni po skončení mimořádných opatření.

Pokud platnost vašeho zbrojního průkazu končí za méně než 6, ale více než 3 měsíce, doporučuje ministerstvo posečkat s podáním žádosti. Pokud platnost vašeho ZP končí za méně než 3 měsíce, podejte žádost elektronickou či korespondenční cestou i bez nutných dokladů (potvrzení o zdravotní způsobilosti, fotografie a podobně). Policie vás následně vyzve k doplnění. Pokud platnost vašeho ZP skončí, policie vám nový ZP vydá po doplnění žádosti po skončení mimořádného opatření se zpětnou platností.

Registraci zbraní řešte s policisty telefonicky. K předložení zbraně budete vyzváni až po skončení mimořádných opatření. Ohlášení převodu zbraně a odevzdání průkazu zbraně lze provést korespondenčně. U registrace a ohlášení převodu lze následně prominout nedodržení lhůt.


https://www.cmmj.cz/zmena-rezimu-odboru-pro-zbrane/


 

Současná opatření nezakazují výkon práva myslivosti

Ministerstvo zemědělství na základě dotazů veřejnosti sděluje následující:

Výkon práva myslivosti

Výkon práva myslivosti, zejména individuální lov, péče o zvěř a nezbytné provozní povinnosti uživatelů honiteb jsou v souladu s výjimkami ze zákazů, na které se krizové opatření nevztahuje.

Jde o výjimku zakotvenou v bodu I. písm. c) usnesení vlády – zajištění péče o zvířata a výjimku zakotvenou v bodu I. písm. h) usnesení vlády – pohybu v přírodě.

Společné lovy, stejně jako jakékoli shromažďování myslivců z jiných důvodů (byť ve skupinách pod 30 osob), nejsou nezbytné pro péči o zvěř a výkon práva myslivosti – lov zvěře, a proto je třeba je neorganizovat a nezúčastňovat se jich. Uvedené vyplývá z účelu karanténních opatření vlády České republiky ze dne 12. března 2020, která by takovýmto jednáním mohla být zmařena.

Výkon rybářského práva

Výkon rybářského práva, zejména individuální lov a plánované zarybňování, včetně využití hromadně účinných metod lovu ryb v rybníkářství a v rybářských revírech za účelem lovení rybí obsádky stejně jako zajištění výtěru ryb a chovu ryb v rybochovných zařízeních či dalších provozních činností je v souladu s výjimkami ze zákazů, na které se krizové opatření nevztahuje.

Jde o výjimku zakotvenou v bodu I. písm. c) usnesení vlády – zajištění péče o zvířata a výjimku zakotvenou v bodu I. písm. h) usnesení vlády – pohybu v přírodě.

Společné lovy (např. rybářské závody), stejně jako jakékoli shromažďování rybářů z jiných důvodů (byť ve skupinách pod 30 osob), nejsou nezbytné pro péči o ryby (zvířata) a jejich lov, a proto je třeba je neorganizovat a nezúčastňovat se jich; s výjimkou hromadně účinných metod lovu ryb v rybníkářství a v rybářských revírech za účelem lovení rybí obsádky stejně i jako dalších provozních činností v chovu ryb. Uvedené vyplývá z účelu karanténních opatření vlády České republiky ze dne 12. března 2020, která by takovýmto jednáním mohla být zmařena.

Včelařství

Péče o včelstva – včelařství je v souladu s výjimkami ze zákazů, na které se krizové opatření nevztahuje.

Jde o výjimku zakotvenou v bodu I. písm. c) usnesení vlády – zajištění péče o zvířata a výjimku zakotvenou v bodu I. písm. h) usnesení vlády – pohybu v přírodě.

Jakékoli shromažďování (byť ve skupinách pod 30 osob), nejsou nezbytné pro péči o včely a jejich chov, a proto je třeba je neorganizovat a nezúčastňovat se jich. Uvedené vyplývá z účelu karanténních opatření vlády České republiky ze dne 12. března 2020, která by takovýmto jednáním mohla být zmařena.


https://www.cmmj.cz/soucasna-opatreni-nezakazuji-vykon-prava-myslivosti/

   

  


 
 
 

aktuální metodika -

Prevence a snižování škod působených zvěří

a na zvěři při zemědělském hospodaření


  

NÁVRH ZÁKONA O MYSLIVOSTI

VYVÁŽÍ ZÁJMY ZVĚŘE A LESA
 
  

Vážení kolegové,

před nedávnem jsme vás informovali o končící podpoře softwaru, který Myslivost využívá pro stávající provoz vašich webových stránek OMS. Nabídli jsme vám vytvoření nových stránek po vzoru webových stránek ČMMJ. (www.cmmj.cz)

Z 81 OMS máme zatím 35 vyjádření. Proto vás ostatní žádáme o reakci, zda máte či nemáte zájem o nové stránky do 14. února 2020. Registraci potom uzavřeme, abychom mohli zahájit výběrové řízení na realizaci. Po vyhodnocení nabídek začneme intenzivně pracovat na spuštění vašich nových stránek.

 

Zároveň hromadně odpovídáme na vaše dotazy:

 

Co znamená končící podpora?

Každý software, stejně jako například vybavení domácnosti či automobil, má svůj životní cyklus. Nějakou dobu je na trhu, nějakou dobu na něj lze koupit náhradní díly a výrobce poskytuje servis. A ta druhá doba u programu, na němž běží Vaše webové stránky skončila. Výrobce přestal poskytovat „náhradní díly“ (tj. opravy) i servis (tj. práci). Software, zvláště pak takový, který je vystavený v internetu, ale bez podpory výrobce provozovat nemůžeme. Bude totiž čím dál tím více náchylný na chyby a v čím dál větším riziku napadení hackerem. Museli jsme proto vybrat mezi velice nákladnou variantou zakoupení nové verze stávajícího softwaru, nebo začít úplně od nuly. Přednost jsme dali pořízení nového řešení, které bude modernější, lépe vybavené a levnější.

 

Co se stane po 31. březnu, budou stávající stránky dostupné a budeme je moci upravovat, editovat?

Zdánlivě se nestane nic. Ano, Vaše stránky budou dostupné a budete je moci editovat. Poběží však bez podpory výrobce tak, jak je výše popsáno. A čím déle tak poběží, tím větší bude riziko závady, nebo úspěšného útoku hackera. Jakmile stránky takto utrpí, nebude, kdo by je opravil.

 

Zůstane stejná adresa webu a promítne se změna do e-mailových adres?

** Tato odpověď vychází z předpokladu. Skutečnost se může změnit na základě výsledku výběrového řízení na dodavatele a vlastností skutečně vybraného technického řešení. **

Adresa webu pravděpodobně stejná nezůstane. Současná podoba adres je poněkud kostrbatá, proto se pokusíme najít méně kostrbaté řešení. Zároveň ale takové, které bude technicky slučitelné s novým softwarem a zároveň zásadně nezvýší náklady.

Na e-mailové schránky by změna webových stránek neměla mít vliv. Zvažujeme však, že všem OMS nabídneme zdarma jednotné schránky ve tvaru místo@cmmj.cz (například ustinl@cmmj.cz).

 

Nový web zůstane prázdný nebo se budou data kopírovat z původních webů?

** Tato odpověď vychází z předpokladu. Skutečnost se může změnit na základě výsledku výběrového řízení na dodavatele a vlastností skutečně vybraného technického řešení. **

V první fázi přípravy se předpokládá vytvoření univerzální šablony webu se strukturou záložek, které jsou obdobné nebo stejné u většiny OMS.

 

Druhý krok bude probíhat v součinnosti s Vámi. Vámi navržená kontaktní osoba (ideálně člověk, který bude v budoucnu Vaše webové stránky editovat) nám připraví do každé požadované záložky obsah.  Návod, v jaké podobě a formě nám data budete předávat, vám sdělíme. Najdeme pro obě strany co nejjednodušší technické řešení. Rádi bychom, aby v rámci této akce z vaší strany proběhla revize stávajících obsahů a na nové weby se dávala pouze data, které jsou aktuální a bez grafických i obsahových chyb.

 

Dalším krokem bude školení a předání manuálu pro práci s novým webem.

 

Budete do nového webu vkládat stávající Archív z původních webových stránek?

** Tato odpověď vychází z předpokladu. Skutečnost se může změnit na základě výsledku výběrového řízení na dodavatele a vlastností skutečně vybraného technického řešení. **

Do nových stránek se Archiv přenášet nebude, ale dokud poběží, budete mít možnost dostat se na staré stránky. Pokud o to bude zájem, můžeme zvážit možnost trvalého zarchivování statické kopie Vašeho webu. Zde však budou samozřejmě hrát roli náklady.

 

Kdo bude správcem webu a kdo bude stránky editovat a aktualizovat?

Správcem softwaru z technického hlediska bude sekretariát ČMMJ. Nahradí stávající Myslivost. Editovat a aktualizovat stránky si bude každý OMS sám.

 

Bude součástí přechodu školení? Vytvoříte manuál, jak s webem pracovat?

Ano, počítáme se školeními i s přípravou manuálu.

 

Jaké náklady vzniknou pro OMS s vytvořením nových webů? Jak to bude s doménou?

Tvorbu webových stránek včetně jejich správy i v budoucnu bude hradit ČMMJ.

 

O webové stránky mají zájem i myslivecké spolky, také je zahrnete do realizace?

Vítáme, že se i myslivecké spolku chtějí zapojit do obnovy a sladění webových prezentací.

Finanční prostředky můžeme použít pouze pro účely OMS, které jsou součástí ČMMJ.

Proto s dodavatelem dohodneme vytvoření stránek pro MS za stejných podmínek, avšak s přímou platbou mysliveckými spolky.

 

Jaký bude postup a kdy máte v plátu projekt nových webových stránek dokončit?

** Tato odpověď vychází z předpokladu. Skutečnost se může změnit na základě výsledku výběrového řízení na dodavatele a vlastností skutečně vybraného technického řešení. **

Předpokládáme přibližně následující harmonogram:

02/2020                                                               do 14. 2. uzavření registrace zájemců pro rok 2020

                                                                               výběrové řízení a výběr dodavatele

04 - 05/2020                                                     vytvoření univerzální šablony

                                                                               zahájení přípravy obsahů a dat – každý OMS

od dubna 2020 postupně                           příprava obsahu – každý OMS

                                                                               postupná finalizace webů

                                                                               školení

                                                                               předání manuálu

 

 

 

Bude možné se k projektu připojit později?

Ano. Než se do něj ale pustíme, potřebujeme mít potvrzený nějaký zájem. Pokud tedy máte zájem, napište nám prosím na: pr@cmmj.cz. do 14. 2. 2020. (poslední výzva)

               

 

Doufáme, že jsme vám průběh po technické a organizační stránce více objasnili. V případě dalších dotazů, nám napište na adresu pr@cmmj.cz.

Samozřejmě vás budeme o dalším postupu informovat.

Prosíme o trpělivost, jedná se o sbírání podnětů a připomínek všech OMS, které vyžaduje delší časový úsek a následnou hromadnou reakci.

 

Sekretariát ČMMJ

 

Bc. Andrea Güttlerová

PR specialista

+420 727 828 739

 

Českomoravská myslivecká jednota, z.s.
Lešanská 1176/2a
141 00 Praha 4
www.cmmj.cz   

Prosba o vyjádření podpory

 

Vážené členky a vážení členové a příznivci Výboru pro krajinu, vodu a biodiverzitu,

na posledním jednání profesor Hruška stručně představil problematiku, kdy se osvědčuje, aby honitby zůstaly nadále v péči a režii Lesů ČR, s.p. a nebyly pronajímány soukromým subjektů, což by nepřijatelně nadále zvyšovalo již značně vysoké stavy spárkaté zvěře.

Profesor Hruška připravil stručný text a prosí Vás o vyjádření podpory.

Váš souhlas, upřesnění nebo nesouhlas prosím adresujte do 21.2.2020 na adresu jiri.bendl@mzp.cz.

V případě Vaší značné podpory, bude stanovisko předáno za VKVB RVUR.

Velice děkuji za Vaši spolupráci

Srdečně zdravím
Jiří BendlRNDr. Jiří Bendl, CSc.
ministerský rada, tajemník výboru RVUR
oddělení udržitelného rozvoje
odbor politiky životního prostředí a udržitelného rozvoje

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65 - 100 10 - Praha 10
tel.: +420 267 123 002 
e-mail: Jiri.Bendl@mzp.cz web: www.mzp.czVýbor pro krajinu, vodu a biodiverzitu Rady vlády pro udržitelný rozvoj ČR apeluje na vládu a ministerstvo zemědělství, jako zakladatele Lesů ČR, s.p., aby zamezilo opětovnému komerčnímu pronájmu honiteb v držení státního podniku. Tato praxe v minulých desetiletích vedla k nárůstu počtu spárkaté zvěře, která fatálně poškozuje přirozené zmlazení, stejně jako rostoucí stromy. Vysoké stavy spárkaté zvěře budou obrovským problémem při obnově kůrovcovou kalamitou zničených lesů, budou zvyšovat náklady na obnovu lesů o stamiliony korun.
Pokud dojde k  pronájmům honiteb, bude konzervován dnešní neblahý stav, protože ten, kdo platí vysoké nájemné, je ve skutečnosti motivován ke zvyšování, nikoliv ke snižování množství zvěře.
Místo komerčního pronájmu celých honiteb doporučujeme nadále provozovat honitby ve vlastní režii Lesů ČR, s.p. a zavést systém účinného lovu zvěře (který by vycházel z tzv. „saského modelu“1, na který se odvolával ministr zemědělství Toman při projednávání novely ZoM), tj. formou poplatkového lovu a dále lovem vlastním personálem.
 
1principy saského modelu jsou k dispozici v českém překladu na stránkách
https://prosilvabohemica.cz/saske-statni-lesy-prestavba-lesa-vyzaduje-lov/ na www.fsc.cz

  

Vážení přátelé,

Českomoravská myslivecká jednota se stala partnerem projektu Ukliďme Česko. Dovolte mi Vás požádat o pomoc s rozšířením povědomí o tomto projektu mezi Vašimi členy, mysliveckými spolky ve Vašem okolí, a mezi mysliveckými kroužky. Ti všichni se můžou registrovat jako organizátoři úklidů na webu projektu (https://www.uklidmecesko.cz/zapojitse/organizator/).

Jako organizátora v případě zapojení do akce prosím uvádějte Českomoravskou mysliveckou jednotu.

Proč? Protože pak budeme vidět. Momentálně jsme v očích veřejnosti a často i médií těmi, kdo jen střílí, aby si naplnili mrazák. Pojďme tedy společně ukázat to, co opravdu děláme – my myslivci jsme hospodáři v krajině. Trávíme desítky hodin brigádami, úklid lesa je náš denní chléb. Stejně jako další činnosti spjaté s ochranou přírody a krajiny je pro nás vlastně takovou samozřejmostí, že už se jím ani nechlubíme. Je třeba začít!

 

Uložte si prosím do diářů, naplánujte si úklidové brigády na dvě konkrétní data. Tím, že 4. dubna a 19. září vyrazíme spolu s ostatními dobrovolníky uklízet černé skládky a další nepořádek jako zástupci naší organizace a české myslivosti, ukážeme jen zlomek toho, co běžně děláme pro krajinu. Rádi bychom, aby mapa Ukliďme Česko svítila zeleně – symboly dobrovolníků, organizovanými přes ČMMJ. Třeba tak pomůžeme změnit názor na myslivost a myslivce alespoň u části naší veřejnosti.

 

Prosím Vás proto o součinnost. Rozešlete leták na své kontakty z řad mysliveckých spolků, členů Vašich OMS a mysliveckých kroužků, které u Vás působí. 

Podrobnosti a další postup naleznete na www.cmmj.cz/uklid anebo v přiloženém letáku, případně na mailu naší koordinátorky Lucie Kolouchové(lucie.kolouchova@cmmj.cz.)

 

Upoutávku k projektu najdete zde: https://www.youtube.com/watch?v=bjYvlampPI0

 

Děkuji,

 

 

S pozdravem „Myslivosti zdar!“

 

Lucie Kolouchová

tajemník kulturně – propagační komise

 

+420 221 592 965

+420 723 910 671

 

Českomoravská myslivecká jednota, z.s.

Lešanská 1176/2a

141 00 Praha 4

www.cmmjcz
 
 

Všechny vás zdravím!

 

V příloze posílám tři dokumenty: informace ke svozu trofejí, předávací protokoly OMS/majitel a OMS/ČMMJ.

 

 

            Dále informuji, že dnes byla vydána nová verze Evidence myslivosti 7.13, která obsahuje i úpravy v oblasti hodnocení trofejí.

 

Pro základní hodnocení trofejí na jednotlivých OMSech je nutné použít tuto verzi, neboť byla upravena i funkce pro export dat k jejich sehrání na svozových místech.

 

Instalace nové verze nemá vliv na již pořízená data a uživatelé se tedy nemusí obávat, že by přišli o dosud provedená hodnocení.

           

Kontakt na pana Janečka v případě potíží s SW Yamaco:

 

tel.: +420 731 616 511
 

               

 

Bc. Štěpánka Fišerová
tajemník střelecké komise a myslivosti

tel: +420 604 564 393
e-mail: stepanka.fiserova@cmmj.cz


Českomoravská myslivecká jednota, z.s.
Lešanská 1176/2a
141 00 Praha 4
www.cmmj.cz


 

INFORMACE PRO OMS

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL PRO OMS - LOVEC

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL PRO OMS ČMMJ TROFEJE
  

Dobrý den,

Žádám všechny OMS aby oslovily uživatele honiteb s objednávkou záchrany srnčat pro jaro 2020.

V příloze zasílám pro osvěžení paměti loňský článek z časopisu Myslivost. Tato metoda zachránila již v loňském roce stovky srnčat a od všech uživatelů honiteb, kteří tuto metodu záchrany srnčat využili jsou hlášeny výborné výsledky a prakticky stoprocentní účinnost.

Protože loni jsme začínali poměrně pozdě a navíc pak v situaci, kdy mnoho uživatelů žádalo dodávku ihned a my nebyli schopni velké množství realizovat, žádám již nyní o sběr objednávek od uživatelů honiteb.  Včasné objednání nám také umožní minimalizovat náklady na dopravu – za určitých podmínek jsme schopni dovézt za cenu nafty.

 

Zároveň sděluji, že ceny pro letošní rok zůstávají na stejné úrovni jako v roce loňském.

 

To samé platí i pro pachové ohradníky HAGOPUR.

 

Myslivosti zdar!   

 

       Ing. Miloš Fischer, MBA

       jednatel Myslivost, s.r.o.

           tel. : 733 785 798

           www.myslivost.cz

             

 


ČLÁNEK Z ČASOPISU MYSLIVOST - ZDE  

POŘAD DRACI V HRNCI 
 

 

https://decko.ceskatelevize.cz/draci-v-hrnci

19.1.2020

Zvěřina - maso, které si musíte ulovit.


Oskar se svými dračími kamarády upeče zaječí stehna na zelenině. Žánr: pořad pro Děti / mládež; HDTV|V dnešním díle Draci v hrnci společně s Oskarem navaří, nebo spíš upečou zaječí stehýnko na zelenině. Mimo receptu na tuto laskominu vám i prozradí, kdo to byl například svatý Hubert, která zvěř je pernatá a která srstnatá, proč by mohl zajíc dostat pokutu a proč myslivci dávají koroptvím do zrní písek.
Více o pořadu na Kritiky.cz

 


 

TYTO FOTKY SE POVEDOU ČLOVĚKU

JEDNOU ZA ŽIVOT  ...


 


 

 


Nová rubrika „Zvěřina“ včetně nové příručky pro lovce na webu SVS

 https://www.svscr.cz/nova-rubrika-zverina-vcetne-nove-prirucky-pro-lovce-na-webu-svs/

Rádi bychom informovali především uživatele honiteb a oprávněné účastníky lovu, že v sekci Potraviny na internetových stránkách Státní veterinární správy nově vznikla samostatná rubrika Zvěřina. Na jednom místě nyní lovci naleznou potřebné informace k laboratornímu vyšetřování divokých prasat na trichinely, aktualizované údaje o počtu provedených vyšetření, ale také například novou příručku pro lovce a v ní praktické informace o tom, jak mohou uplatnit ulovenou volně žijící zvěř na trhu a o povinnostech, které je třeba ve vztahu k uvádění zvěřiny na trh splnit. Rubrika bude průběžně aktualizována o další informace ve vztahu ke zvěřině.


 

 

 

 

 

 

 

MALÁ POMŮCKA :o)