Českomoravská myslivecká jednota, z.s., PROSTĚJOV
 
Pozadi
PROSTĚJOV
Adresa: Pod Kosířem 16 , Prostějov , 796 01
Telefon:724 033 009
Email:vostmysli@seznam.cz
Web:www.myslivost.cz/omsprostejov
Jednatel:Jiří Procházka 724033009
Předseda:Jan Toman 725131095
  
Úřední hodiny
Po:8.00 - 16.00
Út:8.00 - 16.00
St:8.00 - 16.00
Čt:8.00 - 16.00
Pá:8.00 - 14.00
   
IČO:67777619
Účet:255710725/0300
Banka:Poštovní spořitelna


SMUTEČNÍ 

OZNÁMENÍHonitby OMS Prostějov

>DOKUMENTY KE STAŽENÍ NÍŽE POD TEXTEM


Mapa honiteb okresu Prostějov
  - pro zvětšení klikněte na obrázek


Seznam honiteb okresu Prostějov

ORP Konice

pro zvětšení klikněte na tabulku                          

ORP Prostějov

pro zvětšení klikněte na tabulku
   

 


 
 


  

SVS ruší zákaz antiparazitik

Státní veterinární správa (SVS) k 31. 12. 2019 zruší mimořádná veterinární opatření vydaná v závěru minulého roku, která zakazovala myslivcům v České republice používání přípravků proti parazitům u spárkaté zvěře. Změna vyplývá z nařízení zveřejněného na úřední desce SVS. Uživatelé honiteb s prokázaným výskytem parazitů u spárkaté zvěře v posledním roce budou po splnění s tím souvisejících povinností moci v únoru 2020 provést ošetření tak, jak tomu bylo před zákazem.

Uvedený zákaz souvisel s výskytem afrického moru prasat v ČR a s tím, že bylo nutné maximálně podpořit lov prasat divokých. V honitbách, kde byla antiparazitika používána, byla totiž na několik týdnů znemožněna konzumace zvěřiny včetně masa z divočáků. Existovaly proto obavy, že v důsledku této skutečnosti by v těchto oblastech klesl odlov černé zvěře, což se však následně nepotvrdilo. V odůvodněných případech bylo možno získat od SVS ze zákazu výjimku. O její udělení zažádalo zhruba šest desítek mysliveckých sdružení.

Podmínky pro použití antiparazitik v roce 2020 jsou uvedeny v nedávno zveřejněném dokumentu Metodika kontroly zdraví a nařízené vakcinace pro rok 2020. Použít přípravky proti parazitům v příštím roce bude moci uživatel honitby, který doloží pozitivní výsledek parazitologického vyšetření provedeného v posledních dvanácti měsících.

Uživatel honitby, který se rozhodne antiparazitární přípravky použít, musí o svém záměru písemně informovat místně příslušnou krajskou veterinární správu (KVS) a to nejpozději do 10. 1. 2020. Nejedná se o žádost, která by podléhala schválení KVS, pouze o oznámení, které KVS zaeviduje. Použití antiparazitik je v příštím roce možné pouze v termínu od 3. února do 23. února.

Před aplikací antiparazitárních přípravků je uživatel honitby povinen informovat o plánované akci všechny uživatele sousedních honiteb včetně přeshraničních. Od roku 2021 budou platit pro používání antiparazitik přísnější pravidla. Jejich použití budou uživatelé honiteb muset doložit výsledkem monitoringu parazitóz provedeného v předchozím roce u stanoveného procenta ulovené zvěře.

ODKAZ ZDE - 

https://email.seznam.cz/htmlframe/1iPN92SPo7NHW-tZo92smfva9zV_ZFfTuoydLoONFcnmf_ZidasQhDTr-KMAdlcvagMWhX8

 


  

Dobrý den,
 
blíží se konec roku a tak je možné zaslat na OMS Prostějov návrhy na vyznamenání.  Návrhy zašlete, prosím, nejpozději do 31.12.2019.
Přikládám směrnici, pro oživení podmínek udělení vyznamenání. Pokud někdo potřebuje zjistit, jaká vyznamenání již dotyčný člen má, rád poradím. 

 

 

 

Děkuji za spolupráci 

 

Jiří Procházka  jednatel  OMS Prostějov 

VYZNAMENÁNÍ ČMMJ -

SMĚRNICE K VYZNAMENÁNÍ

+ TISKOPISY V TEXTUEVIDENČNÍ LIST KE STAŽENÍ - ZDE

 

https://www.cmmj.cz/vyznamenani/  

Nová rubrika „Zvěřina“ včetně nové příručky pro lovce na webu SVS

 https://www.svscr.cz/nova-rubrika-zverina-vcetne-nove-prirucky-pro-lovce-na-webu-svs/

Rádi bychom informovali především uživatele honiteb a oprávněné účastníky lovu, že v sekci Potraviny na internetových stránkách Státní veterinární správy nově vznikla samostatná rubrika Zvěřina. Na jednom místě nyní lovci naleznou potřebné informace k laboratornímu vyšetřování divokých prasat na trichinely, aktualizované údaje o počtu provedených vyšetření, ale také například novou příručku pro lovce a v ní praktické informace o tom, jak mohou uplatnit ulovenou volně žijící zvěř na trhu a o povinnostech, které je třeba ve vztahu k uvádění zvěřiny na trh splnit. Rubrika bude průběžně aktualizována o další informace ve vztahu ke zvěřině. 

 

 
  

Vážený pane předsedo, pane hospodáři,

 

dovoluji si Vás požádat o pomoc a spolupráci při distribuci „Souhlasu se zpracováním kontaktních údajů“ ve vztahu k údajům o držitelích zbrojního průkazu vedených v Centrálním registru zbraní s odkazem na GDPR. Tento souhlas umožní Policii ČR, Odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál mít u jednotlivých držitelů zbrojního průkazu uvedeny kontaktní údaje a to tel. číslo a emailovou adresu (email je důležitější). Tyto kontaktní údaje slouží k upozornění jednotlivých držitelů o blížící se době skončení platnosti zbrojního průkazu nebo lékařské prohlídky u držitelů zbrojního průkazu skupiny D.

 

Z uvedeného důvodu Vás tímto žádám o předání formuláře členům Vašeho sdružení. Vyplněný a podepsaný formulář lze doručit osobně nebo poštovní přepravou na Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Prostějov, Aloise Krále 2655/3, popř. oskenovaný na E-mail: krpm.oszbm.pv.podatelna@pcr.cz.

 

Děkuji za předání této zprávy co možná největšímu počtu Vašich kolegů, držitelů zbrojních průkazů. V případě dotazů je možné mě kontaktoval na níže uvedeném emailu a tel. čísle.

 

 

S pozdravem a přáním krásného dne

 

por. Bc. Pavel Spurný
komisař

+420 974 781 300

pavel.spurny@pcr.cz

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE
odbor služby pro zbraně a bezp. materiál
oddělení správního řízení Prostějov


Třída Kosmonautů 189/10
771 36 Olomouc

FORMÁT WORD

FORMÁT PDF

FORMÁT PNG 
 
Vážení přátelé myslivosti,

 

prosím vás o vyplnění krátkého anonymního dotazníku k diplomové práci na České zemědělské univerzitě v Praze, která se zabývá stavem venkovské krajiny a možných agroenvironmentálních opatření pro její obnovu. Výsledky budou prezentovány a mohou pomoci ke zlepšení stavu naší krajiny.

odkaz na dotazník:
 

Děkuji za ochotu a váš čas

 

Myslivosti zdar!

 

 Bc. Aleš Řezníček


 


 
Dobrý den,

moc bychom Vás chtěli poprosit o spolupráci při vytváření obsahu našich
mysliveckých zpráv.

Zašlete nám zprávu z akcí, které jste uspořádali, případně chystáte –
plesy, hony, oceňování, zkoušky, přehlídky

Spolkový život – schůze, brigády, nová políčka, krmelce, kazatelny;
výročí členů

Zajímavé úlovky

Může jít i o věci, které vám připadají malé, ale se kterými se určitě
rádi pochlubíte.

Budeme rádi, pokud ke zprávě přiložíte i jednu dvě fotografie.

Uvidíte, bude vám to dělat radost!


Prosím o odpověď, že jste zprávu dostali a zda máte zájem o spolupráci.

Děkuji.


Patricie Stránská
Hunter TV


 

Vážení,

rádi bychom v příštím roce předstihli média, která se na nás průběžně obracejí v rámci aktuálních /sezónních témat, která se týkají myslivosti a chtějí za nás myslivce vyjádření. Některá témata bychom chtěli zpracovat s dostatečným předstihem a novinářům předávat za ČMMJ s co největší objektivností a  odborností se záměrem vytvářet pozitivní obraz myslivosti. Zlepšit povědomí o myslivcích a jejich záslužné celoroční činnosti pro přírodu a společnost.

 

Cílem je představit činnost Okresních mysliveckých spolků a jejich členů, myslivce a myslivost ve zcela jiném světle a jiných souvislostech, než s jakými bývá tradičně spojována. Návrhem je představit myslivce jako ochránce původní přírody a hospodáře v této krajině.  Rozpínavost civilizace stále více vytlačuje přírodu. Živočichům ubývá životní prostor i možné přirozené zdroje potravy. Lidé touží v masovém měřítku po výletech do přírody, sportu a pohybu v přírodě buď pěšky, nebo na nejrůznějších dopravních prostředcích. Tím vším vstupují do přirozeného domova zvěře a narušují její život.

Myslivec bude prezentován jako zastánce tradičního vztahu k přírodě, ochránce její rozmanitosti a bohatství, které je jedním z našich nejcennějších bohatství. 

V tomto směru lze velmi dobře využít aktuálních témat, jako jsou škody na zvěři během senosečí, kdy lze předvést, jak se myslivci snaží zachránit co nejvíce mláďat. Z odborného hlediska také nezbytná pomoc myslivců při africkém moru prasat. Myslivec může být představen jako ten, kdo respektuje přírodní cykly a chrání zvěř, zejména na jaře, kdy se rodí mláďata nebo v zimě, kdy každým pohybem ztrácí zvěř energii, kterou nemá kde doplnit. Výsledný dojem, o který usilujeme, je představit myslivce nikoli jako vraha, ale hospodáře, ochránce.

S tímto zaměřením lze komunikovat i další aktuální témata, která nás jako myslivce trápí, tedy otázku diversifikace krajiny, dominující velkoplošné zemědělské produkce řepky a kukuřice, což má dopady na rovnováhu v přírodě. Téma je vysoce celospolečensky aktuální v souvislosti s otázkou (ne)zadržování vody a hrozícím suchem. 

 

Viz níže zasílám návrh témat a budu velice ráda za další vaše podněty, zkušenosti, komentáře a případně konkrétní činy, odborníky na danou problematiku, myslivce, kteří by nám mohli za jednotlivé regiony poslat informace, spolupracovat a spolupodílet se na tvorbě pozitivní prezentace myslivosti. Kontakty na myslivecké osobnosti z vašeho okolí. Samozřejmě uvítám i regionální zástupce, kteří by byli schopni vystupovat na TV obrazovce a uměli se za nás myslivce reprezentativně vyjadřovat. Tím podněcuji i mladé tváře.

 

 

Např. návrhy

Březen: chovatelské přehlídky, jarní svody psů,

čištění studánek, pramenů a toku, zlepšení přístupů k čisté vodě,

končí starý myslivecký ro a začíná novy – ochrana mláďat před toulavými psy a kočky

Květen: záchrana srnčat před senosečí

Červenec: zavážení vody do lesa / obnova tůní a mokřad

Říjen: udržování stavů zvěře

Prosinec: přikrmování zvěře, intenzivní péče o zvěř

 

Forma: rozhovory, odborné články na dané téma

 

 

Předem děkuji za spolupráci

 

Bc. Andrea Güttlerová

PR specialista

+420 727 828 739

 

Českomoravská myslivecká jednota, z.s.
Lešanská 1176/2a
141 00 Praha 4
www.cmmj.cz


 
  

V KANCELÁŘI OMS PROSTĚJOV

JSOU JE JIŽ MOŽNO K ZAKOUPENÍ

STOLNÍ A NÁSTĚNNÉ KALENDÁŘE

NA ROK 2020 !  

NAVRHOVANÉ ZMĚNY DOBY

LOVU ZVĚŘE - ZDE


  

LETÁK - DOPORUČENÍ

MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ


  

Vážení uživatelé honiteb, myslivečtí hospodáři,

při vyplňování objednávek na laboratorní vyšetření na veterinární správě (zejména vyšetření na svalovce u divokých prasat) používejte celá čísla honiteb, viz . příloha.

 

S pozdravem

 

 

Ing. Michal Pojezný

odbor životního prostředí

Magistrát města Prostějova,

Školní 4, 796 01 Prostějov

tel.: 582 329 405

e.mail: michal.pojezny@prostejov.eu

 


ČÍSLA HONITEB  - ZDE

  

POSLANECKÁ  SNĚMOVNA 

NOVĚ SCHVÁLILA 

VYVLASTŇOVACÍ PŘÍLEPEK

ZÁKONA O MYSLIVOSTI

 

Školení mysliveckých hospodářů

Zveme Vás na školení mysliveckých hospodářů, které se uskuteční na čtyřech místech po republice.

Zástupce Policie ČR se dotkne témat bezpečnosti, novinek v legislativě, práv myslivecké stráže, způsobů a možností spolupráce, řešení krizových situací, 
nahrávek a jejich využití, vztahů s motorkáři, majiteli psů, koní, majiteli pozemků, 
uložení zbraní či srážek se zvěří.

Krajská veterinární správa pohovoří o zásadách bezpečnosti, manipulaci se zvěří, ukládání zvěře (kontrola, prohlížitelé, teploty...), přikrmování a medikaci zvěře, zoonózách či odevzdávání vzorků. Hosté ze Státní správy myslivosti pak o tématech chyb ve výkaznictví, způsobu zařazování honitby, normování zvěře, škodách zvěří a termínech hlášení, povolení k mimořádnému odlovu apod.

A konečně zástupce ČMMJ nabídne informace o navázaných organizacích ČMMJ, členských poplatcích, způsobech využití lokálních médií pro pozitivní prezentaci myslivosti, řešení krizových situací (návštěvníci lesa, ochránci přírody...), škodách způsobených zvěří a na zvěři a podobně.

Školení se uskuteční
4. 10. 2019 na Krajském úřadě v Jihlavě, Žižkova 1882/57.
Registrace do 20. 9. 2019.

18. 10. 2019 na Krajském úřadě v Plzni, Škroupova 1760/18.
Registrace do 4. 10. 2019.

14. 11. 2019 na Krajském úřadě v Olomouci, Jeremenkova 1191/ 40A.
Registrace do 31. 10. 2019.

5. 12. 2019 na Krajském úřadě v Liberci, U jezu 642/2A.
Registrace do 15. 11. 2019.

Prezence je vždy od 9.00 hodin, zahájení v 10.00 a předpokládané ukončení ve 14.00 hodin. Na školení se prosím registrujte emailem (stepanka.fiserova@cmmj.cz) nebo telefonicky (604 564 393) do uvedených termínů.

 

Bc. Štěpánka Fišerová
tajemník střelecké komise a myslivosti

tel: +420 604 564 393
e-mail: stepanka.fiserova@cmmj.cz


Českomoravská myslivecká jednota, z.s.
Lešanská 1176/2a
141 00 Praha 4
www.cmmj.cz

 

V Bílovicích byl dnes ráno 9.9.2019 nalezen větší pes, pravděpodobně ohař, dlouhosrstý, hnědé barvy, viz foto v příloze.


Ing. Miroslav Hochvald

 

starosta obce Bílovice-Lutotín

 

Tel.: 588 00 22 73 (kancelář v Lutotíně)

Mobil: 792 251 793

e-mail: starostabilovicelutotin@gmail.com
  

PETICE PROTI PLOŠNÉMU

ŠÍŘENÍ JEDU V KRAJINĚ


 
Dobrý den, 
oslovujeme Vás s nabídkou bezplatného závozu! 

V termínu 5.8.2019 - 15.8.2019 budeme zavážet zákazníky, kteří jsou na 
naplánované trase, do které spadáte také. Proto Vám zasíláme 
objednávkový formulář (ceník). V případě, že budete mít zájem o závoz, 
reagujte objednávkou na tento mail vyplněnou objednávkou v příloze. Nebo 
můžete volat na uvedený telefon na konci tohoto mailu. 
-- 
S pozdravem 

Lucie Štěpánková 

Tel: 724 291 330 
web: https://www.pacholek.cz/ 

EKOPLANT, s. r. o. 
Kolbenova 886/9a 
190 00 Praha 9 
IČ: 25719602


OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ KE STAŽENÍ - ZDE  

Krajská veterinární správa SVS pro Olomoucký kraj


již přijala všech 32 kusů lišek na proplacení


zástřelného


pro rok 2019. Pokud by samozřejmě došlo ke kontaktu


" podezřelé" lišky ( krotké, agresivní) se zvířetem


nebo člověkem, pak je důvod lišku vyšetřit,


ale bez vyplaceného zástřelného. 
 

 
 

ZÁPIS ZE SBORU ZÁSTUPCŮ

ZE DNE 8.6.2019


 
Vážení přátelé,

 

prosíme Vás o součinnost a rozeslání ankety myslivecké komise ČMMJ na myslivecké spolky ve Vaší působnosti se žádostí o vyplnění připravené ankety.

Anketa poslouží myslivecké komisi ČMMJ jako podklad pro vypracování statistiky.

 

Vyplněnou anketu, prosím, zasílejte na e-mail: cmmj@cmmj.cz do 30. 7. 2019.

 

Předem Vám děkuji a přeji všem příjemný pracovní týden.

 

Ivona Karlíková

 

 

 

Ivona Karlíková
asistentka jednatele

Tel: +420 221 592 961
Fax: +420 224 948 459
Email: ivona.karlikova@cmmj.cz 

Českomoravská myslivecká jednota, z.s.
Lešanská 1176/2a
141 00 Praha 4

www.cmmj.cz

  

ANKETA PRO ČMMJ

ZDE


 


  

Dobrý den,

Školicí středisko SVÚ Praha pořádá ve dnech 12.-13.6.2019 školení osob způsobilých k vyšetření těl ulovené volně žijící zvěře, které je povinné pro všechny nové zájemce o prohlížitele zvěřiny. U tohoto termínu zbývá ještě několik volných míst a ty si vám dovoluji touto cestou nabídnout. Pro upřesnění přidávám další informace:  platby za školení se provádí při prezenci v hotovosti, prezence školení je v 8.00 hodin v místě konání. Pro snadnější dojezd přikládám i popis dopravních spojení. Parkování je možno v areálu SVÚ Praha zdarma, součástí ceny školení jsou i obědy a drobné občerstvení. Pro případné zájemce přikládám v příloze přihlášku, v případě zájmu vyplněnou přihlášku zašlete zpět na jednu z níže uvedených e-mailových adres.

Předem děkuji za váš zájem a těším se na další spolupráci

Ing. Jiří Chaloupka

vedoucí Školicího střediska SVÚ Praha

Sídlištní 136/24, Praha 6 - Lysolaje

e-mail: j.chaloupka.svua@svscr.cz, recepce.svua@svscr.cz

tel.: 220  921 869

GSM: 606 837 955, 602 319 438

www.svupraha.cz

 

PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ - ZDE

DOPRAVNÍ SPOJENÍ KE STAŽENÍ - ZDE

 
MALÁ POMŮCKA :o)


 

NA SEKRETARIÁTU OMS JE MOŽNO

VYZVEDNOUT VYZNAMENÁNÍ PRO ČLENY

VAŠICH SPOLKŮ, O KTERÉ

JSTE SI POŽÁDALI .

 

 

PŘIHLÁŠKA VE FORMÁTU PDF


PŘIHLÁŠKA VE FORMÁTU WORD


PŘIHLÁŠKA VE FORMÁTU PNG  


 


  

 

PROSÍME ČLENY, KTEŘÍ PLATILI  4. 1. 2018 NA OMS
PROSTĚJOV ČLENSTVÍ - POJIŠTĚNÍ, ABY SI
ZKONTROLOVALI PRŮKAZ. NEDOPATŘENÍM SE
PLATBA PROVEDLA NA JINÉHO ČLENA - PRŮKAZKA JE VYSTAVENA NA JMÉNO PAN ABRAHÁM ALOIS Z LIPOVÉ. JE NUTNÉ PROVÉST OPRAVU.  STAČÍ ZAVOLAT JEDNATELI OMS JIŘÍMU PROCHÁZKOVI, OPRAVU PROVEDE A NOVÝ PRŮKAZ ZAŠLE POŠTOU.  JE TO NUTNÉ VZHLEDEM K TOMU, ŽE KDO MÁ NYNÍ TENTO NEPLATNÝ PRŮKAZ, NENÍ POJIŠTĚN NA SVÉ JMÉNO!!!

 

PROSÍME I FUNKCIONÁŘE, ABY SE PŘI SETKÁNÍ SE ČLENY TAKÉ ZEPTALI.  JINAK SE JEDNÁ O DOKLAD 22/2018.   

 

 

DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI ! 

Přiložené dokumenty

 Evidence-lovu-a-spotreby-zvere (xls - 29,70 KB)
 Evidence-plomb (xls - 26,62 KB)
 Evidence-povolenek (xls - 29,18 KB)
 Objednavka-laboratorniho-vysetreni-divokych-prasat-2015 (doc - 224,77 KB)
 Povinnost-predlozit-ucetni-zaverku-a-vyrocni-zpravu (docx - 168,73 KB)
 Sazebnik-minimalnich-hodnot-upytlacene-zvere (pdf - 62,15 KB)
 Seznam-trofeji-za-dany-rok (doc - 1,45 MB)
 Tabulka-k-planu-spolecnych-lovu-zvere (doc - 57,86 KB)
 Vyhlaska-c-553-2004-o-podminkach,-vzoru-a-blizsich-pokynech-vypracovani-planu-mysliveckeho-hospodare (docx - 20,92 KB)
 vyhlaska-c-553-2004-priloha-1-plan-chovu-a-lovu-pro-zver-sparkatou (pdf - 280,31 KB)
 Vyhlaska-c-553-2004-priloha-2-plan-chovu-a-lovu-pro-zver-drobnou (pdf - 169,34 KB)
 Vyhlaska-c-553-2004-priloha-3-plan-lovu-ostatnich-druhu-zvere (pdf - 94,38 KB)
 Vyhlaska-c-553-2004-priloha-4-plan-pece-o-zver (pdf - 101,41 KB)
 Vyhlaska-c-553-2004-priloha-5-plan-spolecnych-lovu-zvere (pdf - 86,27 KB)
 Vyhlaska-c-553-2004-priloha-6-plan-poctu-loveckych-psu (pdf - 115,85 KB)
 Vyhlaska-c-553-2004-priloha-7-vysledky-scitani-zvere (pdf - 189,10 KB)
 Vyhlaska-c-553-2004-priloha-8-mesicni-hlaseni-o-plneni-planu (pdf - 94,03 KB)
 Vyhlaska-c-77-1961-o-hajeni-a-o-dobe-zpusobu-a-podminkach-lovu-nekteryh-druhu-zvere (docx - 22,63 KB)
 PLÁN


AKCÍ

OMS

PROSTĚJOV

 


 

ODCHOVNA

BAŽANTŮ

DOLOPLAZY