Českomoravská myslivecká jednota, z.s., PROSTĚJOV
 
Pozadi
PROSTĚJOV
Adresa: Pod Kosířem 16 , Prostějov , 796 01
Telefon:724 033 009
Email:vostmysli@seznam.cz
Web:www.myslivost.cz/omsprostejov
Střelectví

Střelectví a střelecké akce na střelnici OMSKde najdete prostějovskou střelnici? Z Prostějova směr Kostelec na Hané, za Tennis Clubem je mostek přes říčku Hloučelu a hned za tímto mostkem je odbočka doleva. Jedete stále podél říčky, až dorazíte k bráně střelnice.
Kliknutím na text - souřadnice střelnice - naleznete leteckou mapu a souřadnice střelnice.
Jsou zváni jak držitelé zbrojních průkazů, tak i zájemci o střelbu, kteří nejsou držitelé zbrojních průkazů. 


 


 


 

Termíny střeleckých tréninků na prostějovské střelnici

budeme průběžně zveřejňovat na těchto stránkách

nebo prostřednictvím SMS a e-mailových zpráv.  


 


https://www.facebook.com/brokovastrelniceprostejov/

 

 

  

Dobrý den,

zájemci o získání kvalifikace střeleckého rozhodčího pro disciplíny dle střeleckého řádu ČMMJ se mohou přihlásit na níže uvedené adrese u paní Bc. Fišerové. Toto školení je pro širokou veřejnost a pro každého z vás. Takto proškolený rozhodčí zvyšuje úroveň střelecké soutěže a mnohdy se tímto dá předejít možným komplikacím v průběhu závodů. 

 

S pozdravem

Břetislav Doleček

 


Dobrý den,

 

rádi bychom Vás informovali o konání Školení střeleckých rozhodčích, které střelecká komise ČMMJ plánuje

v termínu 7. -8. 3. 2020.

Toto školení mělo proběhnout již v letošním roce, ale pro nedostatek zájemců bylo nakonec zrušeno.

Velmi Vás tedy tímto žádáme o spolupráci a zjištění výše zájmu o školení střeleckých rozhodčích v roce 2020 a předání

této informace. Ta bude též zveřejněna na webu ČMMJ. Zájemci nechť se registrují na níže uvedeném telefonu nebo emailu.

 

Děkuji a přeji příjemný den,

Bc. Štěpánka Fišerová
tajemník střelecké komise a myslivosti

tel: +420 604 564 393
e-mail: stepanka.fiserova@cmmj.cz


Českomoravská myslivecká jednota, z.s.
Lešanská 1176/2a
141 00 Praha 4
www.cmmj.cz  

Dobrý den,

 

dovoluji si Vás požádat o pomoc a spolupráci při distribuci „Souhlasu se zpracováním kontaktních údajů“ ve vztahu k údajům o držitelích zbrojního průkazu vedených v Centrálním registru zbraní s odkazem na GDPR. Tento souhlas umožní Policii ČR, Odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál mít u jednotlivých držitelů zbrojního průkazu uvedeny kontaktní údaje a to tel. číslo a emailovou adresu (email je důležitější). Tyto kontaktní údaje slouží k upozornění jednotlivých držitelů o blížící se době skončení platnosti zbrojního průkazu nebo lékařské prohlídky u držitelů zbrojního průkazu skupiny D.

 

Z uvedeného důvodu Vás tímto žádám o předání formuláře členům Vašeho sdružení. Vyplněný a podepsaný formulář lze doručit osobně nebo poštovní přepravou na Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Prostějov, Aloise Krále 2655/3, popř. oskenovaný na E-mail: krpm.oszbm.pv.podatelna@pcr.cz.

 

Děkuji za předání této zprávy co možná největšímu počtu Vašich kolegů, držitelů zbrojních průkazů. V případě dotazů je možné mě kontaktoval na níže uvedeném emailu a tel. čísle.

 

 

S pozdravem a přáním krásného dne

 

por. Bc. Pavel Spurný
komisař

+420 974 781 300

pavel.spurny@pcr.cz

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE
odbor služby pro zbraně a bezp. materiál
oddělení správního řízení Prostějov


Třída Kosmonautů 189/10
771 36 Olomouc

FORMÁT WORD

FORMÁT PDF

FORMÁT PNG
  

Zveme Vás na trénink v brokové střelbě

na prostějovské Střelnici na Hloučeli

 
který se koná ÚTERÝ .2019

od  15:00 HODIN 


 Otevřena budou střeliště 

automatický trap a lovecké kolo !

 

 


 

STŘELECKÉ ZÁVODY OMS PROSTĚJOV


 

OKRESNÍ PŘEBOR .4. 8:00 hodin AT, LK STŘELNICE NA HLOUČELI
POHÁR MĚSTA PROSTĚJOVA .5. 8:00 hodin AT, LS STŘELNICE NA HLOUČELI
PODZIMNÍ POHÁR OMS PROSTĚJOV .10. 8:00 hodin AT, LK STŘELNICE NA HLOUČELI


 

PLÁN STŘELECKÝCH AKCÍ FORMÁT DOCX

PLÁN STŘELECKÝCH AKCÍ FORMÁT PDF

PLÁN STŘELECKÝCH AKCÍ FORMÁT PNG


 
 


Silvestrovský trénink na prostějovské

střelnici Na Hloučeli

31. prosince 2019
 

 


 PLÁN


AKCÍ

OMS

PROSTĚJOV

 


 

ODCHOVNA

BAŽANTŮ

DOLOPLAZY