Recenze

DVD „S vábničkou v ruji“

Mezi opravdu zajímavě připravená témata, která jsem měl možnost nedávno shlédnout, patří bezesporu i DVD s názvem „S vábničkou v ruji“. Více >
DVD „S vábničkou v ruji“

Magadan

Jak již čtenáři zajisté tuší, zavádí nás autoři na ruský Dálný východ. Doplnit již tedy zbývá pouze název produktu, který je příznačný, jednoduchý a výstižný – „Magadan“. Více >
Magadan

V znamení jeleňa

název „V znamení jeleňa“ nenechává nikoho na pochybách, co od materiálu můžeme očekávat. Více >
V znamení jeleňa

O patronech myslivosti a jiných světcích

Začátkem ledna 2011 vydalo vydavatelství Druckovo, spol. s r. o, v Praze v prvním vydání hodnotnou a objevnou knížku docenta MUDr. Jaromíra Kovaříka, CSc., O PATRONECH MYSLIVOSTI A JINÝCH SVĚTCÍCH s 56 zdařilými černobílými ilustracemi Miroslava Míči. Více >
O patronech myslivosti a jiných světcích

Prezidentský hajný vzpomíná

Lánská obora je v české myslivosti pojem. Nic na tom nemění skutečnost, že ani jeden z českých ani československých presidentů se myslivostí nezabýval. Přesto se jedná o přední oboru v České republice, která v minulosti měla, dodnes má a asi i ještě dlouho mít bude statut reprezentační státní honitby. Prostý myslivec může do jejích chodu nahlédnout jen málokdy. Více >
Prezidentský hajný vzpomíná

Česká myslivecká bibliografie

V dubnu 2010 vydalo Druckvo, spol. s r.o., v Praze unikátní, skutečně jedinečnou odbornou knížku Česká myslivecká bibliografie z tvůrčí dílny docenta MUDr. Jaromíra Kovaříka, CSc, plodného mysliveckého publicisty a historika. Publikace vyšla v edici „Myslivost do kapsy” a má 128 stránek, 60 kreseb a ilustrací Miroslava Miči. Identifikační číslo knihy je ISBN 978-80-904417-5-0. Více >
Česká myslivecká bibliografie

MALÍŘ ZVĚŘE JIŘÍ ŽIDLICKÝ

Vyšla pozoruhodná reprezentativní kniha z nakladatelství a vydavatelství Lesnická práce, s.r.o. , MALÍŘ ZVĚŘE JIŘÍ ŽIDLICKÝ od Ing. Zdeňka AUERSWALDA Více >
MALÍŘ ZVĚŘE JIŘÍ  ŽIDLICKÝ

Základní výchova štěňat

Obecně je možné říci, že se stoupajícím množstvím psů v lidské společnosti se zvyšuje i výskyt psů s problematických. Tím není myšlena agresivita, ale to, že velké procento majitelů není schopné svého naučit psa slušnému chování. Více >
Základní výchova štěňat

Z lesů, luk a strání

Antologie mysliveckých povídek Za čtenáři míří v bohaté paletě nových titulů knih také sborník nazvaný Z lesů, luk a strání, který představuje tvorbu členů Klubu autorů při Českomoravské myslivecké jednotě. Více >
Z lesů, luk a strání

Úspěšný lov

Další z řady mysliveckých publikací, která obohatila v poslední době náš knižní trh, a která vznikla jako překlad z německého originálu, nese název Úspěšný lov. Pro české myslivce ji připravilo renomované nakladatelství Grada a jejím autorem je i u nás dobře známý myslivecký odborník Bruno Hespeler (z dosud vyšlých titulů můžeme jmenovat například knihy Lišky a kuny nebo Černá zvěř). Více >
Úspěšný lov

S PUŠKOU A PEREM

S PUŠKOU A PEREM
ŽIVOTNÍ CESTA LESNÍHO RADY A SPISOVATELE JAROSLAVA HUBÁLKA
Milan Dušek: S puškou a perem. Životní cesta lesního rady a spisovatele Jaroslava Hubálka. V roce 2006 vydalo Městské muzeum Lanškroun, tisk TG TISK s.r.o. Lanškroun. První vydání. Rozsah 120 stran, formát 21 x 23 cm, reprodukce fotografií, dokumentů, osobních věcí spisovatele, přebalů či titulních stran a ilustrací z jeho monografií. Náklad a prodejní cena neuvedeny. Více >
S PUŠKOU A PEREM

Rizika onemocnění získaných v přírodě a z potravin

Informační publikace mezinárodního autorského kolektivu odborníků – parazitologů Maďarska, Polska, Slovenska a České republiky pod editorským vedením prof. MVDr. Vlasty Svobodové, CSc. seznamuje čtenáře se základními biologickými charakteristikami a nákazovou situací u trichinelózy a echinokokózy, dvou velmi závažných parazitárních chorob, přenosných ze zvířat na člověka. Více >
Rizika onemocnění získaných v přírodě a z potravin

Recenze DVD „Vábení zvěře“

Dostala se mi do rukou dostala dvojice DVD nosičů s názvem „Vábení zvěře I“ a „Vábení zvěře II“, kterou pro náš trh připravila firma Televizní Tvorba Brno – DAVELS s.r.o. První z produktů nese podtitul „Srnčí zvěř“ a druhý je označen jako „Vysoká zvěř“. Více >
Recenze DVD „Vábení zvěře“

Praktické rady pro lov srnčí zvěře

Vydalo Vydavatelství Víkend v roce 2006 v Praze, celkem 120 stran, barevné a černobílé fotografie a pérovky, formát 160 x 215 mm, pevná šitá vazba, kat.č. 1/417, cena 249 Kč Více >
Praktické rady pro lov srnčí zvěře

Praktická příručka pro lov černé zvěře

Prolistujeme-li namátkou novou mysliveckou publikaci s názvem Praktická příručka pro lov černé zvěře, kterou pro náš knižní trh připravilo v nedávné době Vydavatelství Víkend, zaujmou nás doslova na první pohled zajímavé černobílé i kolorované ilustrace, věnované (zcela logicky) životu černé zvěře. Jejich autorkou je paní Birte Keil, která patří k nejznámějším ilustrátorkám zvěře v německy mluvících zemích a která je pod knihou po právu také podepsána jako její spoluautor. Více >
Praktická příručka pro lov černé zvěře

Poznáváme stopy zvířat

Představený titul je dalším z překladů původní německé tvorby, tentokrát autory Angeliky Lang. Celá publikace je rozdělena do 5 základních kapitol, z nichž každá má obecný úvod, po němž následuje speciální část Více >
Poznáváme stopy zvířat

Poznáváme ptáky podle peří

Předložený titul „Poznáváme ptáky podle peří“ německého autora Einharda Bezzela je výjimečnou publikací na našem trhu, která u nás dlouhou dobu chyběla. Její kvalitu navíc umocňuje precizní a odborně přesný překlad pana Doc.RNDr. Karla Hudce, Dr.Sc. Kniha je po grafické stránce velice pěkně zpracována, na kvalitním papíru, obsahuje velké množství fotografií, nákresů a schémat. Více >
Poznáváme ptáky podle peří

Nejlepší rady pro myslivce

Potřebujete vyřešit dlouhotrvající problém s cinkajícími poutky řemene? Trápí vás šrámy na pažbě vaší zbraně? Máte potíže s nastřelením kulovnice? Nevíte jak nejlépe přivábit lišku? Řešíte občas problém s rozděláním ohně za sychravého počasí? Nebo vás zlobí zamrzající zámek auta? Více >
Nejlepší rady pro myslivce

Poznáváme dravce a sovy

Kniha „Poznáváme dravce a sovy“ přeložená z němčiny RNDr. Karlem Hudcem je dalším průvodcem vydavatelství Víkend, který poslouží návštěvníkům přírody lépe se orientovat v zástupcích naší ornitofauny. Více >
Poznáváme dravce a sovy

O srnčí zvěři

Pod uvedeným názvem vydali pánové Pavel Scherer a Jan Dvořák knihu, kterou mohu rád a s čistým svědomím doporučit k přečtení (anebo spíš k prostudování a pochopení) všem našim myslivcům. Více >
O srnčí zvěři

Nové nejlepší rady pro myslivce

Od měsíce června jsem na pultech knihkupectví zaregistroval publikaci s názvem „Nové nejlepší rady pro myslivce“, pod kterou je podepsána i v Česku známá dvojice německých autorů G. G. von Harling a Carsten Bothe. Její překlad pro náš knižní trh připravilo nakladatelství Víkend. Jelikož se jedná o volné pokračování zajímavé publikace stejné autorské dvojice „Nejlepší rady pro myslivce“ (Víkend, 2006), kterou mám ve své knihovně, sáhnul jsem po novém titulu se zvědavostí i očekáváním. Více >
Nové nejlepší rady pro myslivce

Chov a lov srnčí zvěře

O tom, že se problematika chovu srnčí zvěře těší mezi středoevropskými myslivci značné oblibě, svědčí i další novinka na našem knižním trhu s názvem Chov a lov srnčí zvěře. Pro myslivecky zaměřené čtenáře ji na jaře letošního roku připravilo Vydavatelství Víkend. Autorem publikace je německý odborník Kurt Menzel, který je jako autor znám i našim myslivcům. Více >
Chov a lov srnčí zvěře

Myslivecká encyklopedie

Poučný pohled k sousedům. Překlad a vydání výpravné a objemné knihy Paula-Henryho Hansen-Catty a jím vedeného kolektivu s názvem Myslivecká encyklopedie je hned z několika hledisek významným nakladatelským počinem. Ve Francii vyšla v roce 2007, v pražském nakladatelství Fortuna Libri s minimálním časovým odstupem. Kdo zalistuje v této další z mnoha encyklopedií, pojednávajících o myslivosti, nezalituje. Byly a zůstanou cennými výpravami za poznáním. Více >
Myslivecká encyklopedie

Mufloní zvěř

Od vydání souborné, moderní publikace o mufloní zvěři (od Ing. J. Lochmana, CSc. – spoluautor Dutorohé zvěře) uplynulo bezmála již třicet let. I když se stále jedná o dokonalé zpracování veškerých poznatků o této zvěři, postoupil výzkum dále a některé údaje jsou zvolna zpřesňovány. Více >
Mufloní zvěř

Chováme bažanty a koroptve

Jedná se v Německu o základní učebnici, týkající se hlavně odchovu a vypouštění bažantů a koroptví. Prvé vydání v roce 1954 sepsal samostatně H. Behnke, v současné době vyšlo v Německu již 9. vydání této knížky, na kterém se také význačně podílel i druhý citovaný autor, který původní knížku aktualizoval a rozšířil. Překlad tohoto posledního vydání je nyní předkládán naší myslivecké veřejnosti. Z celkového počtu 129 stran odborného textu, připadá 110 stran na bažanta a zbytek na koroptev. Více >
Chováme bažanty a koroptve

Myslivecká zařízení v honitbách svépomocí

Nejnovější knihou vycházející v nakladatelství Grada je publikace s názvem „Myslivecká zařízení v honitbách svépomocí“ (autor Gerold Wandel). Když jsem ji poprvé otevíral, očekával jsem obvyklou přehlídku posedů, krmelců či lapacích zařízení. Více >
Myslivecká zařízení v honitbách svépomocí

Lov srnce vábením

„Jeden z nejatraktivnějších loveckých způsobů je lov srnce vábením – za předpokladu, že člověk disponuje potřebným know-how, značnými dovednostmi i zkušenostmi, schopností vcítit se a vytrvalostí. Myslivec zde využívá jak technických, tak i přírodních pomůcek k tomu, aby zvěř přivábil, vydráždil a ovlivnil ve svůj prospěch. ...“ Více >
Lov srnce vábením

DVD – Karpatské prebúdzania

Chcete prožít nezapomenutelné chvíle uprostřed probouzející se jarní přírody v nepřístupných vrcholových partiích slovenských Karpat a přitom neopustit klid vlastního domova? Pak je tu právě po vás DVD nosič autorů Rastislava a Romana Dobrovodskích, které je horkou novinkou na našem trhu. Více >
DVD – Karpatské prebúdzania

Mladý nebo starý? – Určování věku spárkaté zvěře

Jedním z nejdůležitějších úkolů zodpovědného přístupu k problematice chovu spárkaté zvěře je posouzení jejího věku. Jen tak je možné správně určit a zajistit optimální věkové složení chované populace a provádět odpovídající selektivní chovatelské zásahy. Obzvláště obtížné pak bývá stanovení věku živé zvěře v honitbách. Omyly jsou časté i u zkušených myslivců a ve vztahu k průběrnému odstřelu přinášejí nejedno rozčarování. Více >
Mladý nebo starý? – Určování věku spárkaté zvěře

Lovecké trofeje

LOVECKÉ TROFEJE
Olgierd E.J. Graf Kujawski
Vydala Grada Publishing, a. s., Praha 7, 2006, str. 128. Překlad Ing. J. Kamler
Více >
Lovecké trofeje

Praktické rady pro lov srnčí zvěře

Vydalo Vydavatelství Víkend v roce 2006 v Praze, celkem 120 stran, barevné a černobílé fotografie a pérovky, formát 160 x 215 mm, pevná šitá vazba, kat.č. 1/417, cena 249 Kč Více >
Praktické rady pro lov srnčí zvěře

Dětský atlas stromy

Stromy nejsou jen na to abychom na ně šplhali nebo pod nimi odpočívali. Jsou důležitou součásti fungování naší Země, protože pro nás všechny vyrábějí kyslík který dýcháme. Více >
Dětský atlas stromy

Černá zvěř dnes

Černá zvěř dnes - Bruno Hespeler
Spektrum odborných mysliveckých publikací v poslední době obohatilo několik titulů z nakladatelství Grada. Jedním z dalších zajímavých přírůstků od tohoto nakladatelství je kniha věnovaná černé zvěři od německého autora Bruno Hespelera. Přestože tato kniha patří spíše k útlejším (celkem 127 stran formátu A5), přináší řadu originálních a zajímavých informací od našich západních sousedů, které pro nás mohou být v mnohém poučné. Více >
Černá zvěř dnes

Abnormální parůžky

Na pultech prodejců i v nabídkách knihkupectví se denně objevuje celá řada nových knižních titulů. O některé z nich jen letmo zavadíme zrakem, jiné vezmeme krátce do ruky, abychom je poté bez většího zájmu odložili. Jiné nás však upoutají takříkajíc na první pohled. Tu jménem autora, tam titulem nebo grafickým ztvárněním obálky. Mezi druhou kategorii lze bez zbytečných diskusí zajisté zařadit novinku našeho knižního trhu, která v těchto dnech přichází z nakladatelství Víkend. Již sám název Více >
Abnormální parůžky
vychází v 6:50 a zapadá v 17:37 vychází v 13:20 a zapadá v 4:20 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...