Roční výkaz o honitbách, stavu a lovu zvěře v ČR za rok 2002

3. Stavy psů s loveckou upotřebitelností

druh Počet
  plánovaný skutečný
Ohaři 9 325 12 545
Barváři 2 493 2 924
Norníci 6 526 9 493
Slídiči 1 253 2 723
Honiči 269 939
Ostatní 431 742
Celkem 20 297 29 366