ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vkládaná nebo všívaná inzerce

Do pravidelných čísel časopisu lze inzertní přílohy vlepovat nebo vkládat buď do celého nákladu, nebo pouze do výtisků pro tzv. přímé předplatitele (tj. do výtisků balených do fólie a zasílaných předplatitelům poštou). U výtisků pro přímé předplatitele je možné zaslat reklamní výtisky pouze vybraným abonentům rozlišeným podle směrovacího čísla.
 

Počet listů Formát A6 Formát A5 Formát A4
1 list 1 Kč 1,50 Kč 2 Kč
2 listy 1,50 Kč 2 Kč 2,50 Kč
4 listy 2,50 Kč 3 Kč 3,50 Kč
8 a více listů 5 Kč 6 Kč 7 Kč

Technické požadavky pro vkládání nebo vlepování příloh


Vkládání:

 • min.formát 60 x 90 mm
 • max.formát 205 x 270 mm
 • min.gramáž papíru přílohy 80 gr. / m2
 • max.gramáž papíru přílohy 300 gr / m2
 • atypické přílohy, z hlediska formátu a gramáže, nutno předem konzultovat s technologickým oddělením MORAVIAPRESS a.s.


Vlepování do vazby:

 • Formát vlepované přílohy musí mít 4 mm v hlavě, nohou a břichu pro ořez + 3 mm ve hřbetu pro lepenou vazbu, tzn. 217 x 288 mm
 • Pokud je příloha menší než formát časopisu musí být ořezaná na čistý formát, mít 3 mm ve hřbetu
 • Pro lepenou vazbu + 4 mm v nohou nebo hlavě na ořez, dle umístnění v časopisu
 • Nelze vlepovat do vazby s umístněním ve středu stránky
 • Vlepovat přílohy lze pouze mezi tiskové archy, dle daného rozsahu
 • Nutno předem konzultovat možnost umístnění přílohy s technologickým oddělením MORAVIAPRESS a.s.
 • Atypické přílohy, z hlediska formátu, gramáže nebo materiálu, nutno předem konzultovat s technologickým oddělením MORAVIAPRESS a.s.

Přílohy dodává zadavatel na vlastní náklady do tiskárny v balících označených názvem, množstvím, termínem vložení či vlepení a názvem časopisu. Při nedodržení výše uvedených technických podmínek lze vložení nebo vlepení přílohy provést bez záruky a bez nároku na reklamaci. Speciální nebo atypické komerční projekty (např. vlepování na konkrétní stránku a místo, vkládání trojrozměrných předmětů apod.) lze provést po dohodě a za smluvní ceny.

Zpracování dat...