vychází v 5:46 a zapadá v 20:23
vychází v **:** a zapadá v 14:55
 

Časopis Myslivost

Změna chování psa může vyjadřovat bolest

MVDr. Roman SKALA
Změna chování psa může vyjadřovat bolest
Přestože odborné studie dokazují, že zvířata vnímají bolest stejně jako lidé, je tlumení bolesti u zvířat stále zanedbávanou oblastí. Ještě v nedávné minulosti převládalo jak mezi laickou, tak i odbornou veřejností mínění, že zvířata, podobně jako novorozenci, nevnímají bolest. Tyto názory jsou již naštěstí minulostí. Anatomie a fyziologie nervového sytému zvířat je do značné míry shodná s člověkem. Hlavní rozdíl spočívá v tom, že zvířata bolest potlačují a skrývají, a svůj prožitek nedokážou verbálně sdělit.
Rozpoznání bolesti představuje v mnoha případech značný problém. Je to dáno jednak odlišným chováním různých druhů zvířat, ale i rozdílným projevováním bolesti v rámci jednoho druhu. Například u psů existují značné rozdíly plemenné i individuální. Nejlépe mohou rozeznat měny v chování zvířete sami majitelé, kteří jsou schopni rozlišit i relativně jemné odchylky od normálu. Kromě toho v ordinaci veterinárního lékaře se zvíře často chová jinak vzhledem k cizímu prostředí.

Mezi nejčastější příčiny bolesti u psů patří artrózy (osteoartritida). Toto onemocnění je charakteristické bolestivostí a chronickým zánětem postižených kloubů, případně kostí, poškozením kloubní chrupavky a zhoršenou pohyblivostí. Artróza může vzniknout v jakémkoliv věku, s prvními příznaky se setkáváme dokonce u psů mladších jednoho roku, se zvyšujícím se věkem se onemocnění zhoršuje.

Bolest kloubů způsobenou artrózou lze rozpoznat podle následujících příznaků:
  • ztuhlost kloubů a obtížnější pohyb zejména po delším odpočinku a námaze,
  • kulhání,
  • potíže se vstáváním, uléháním a skákáním,
  • neochota k pohybu.


Pokud majitel vypozoruje u psa některý z výše uvedených příznaků, měl by co nejdříve navštívit veterinárního lékaře, který stanoví diagnózu a zvolí formu léčby. Je třeba si uvědomit, že bolest nemá na psa žádný pozitivní dopad. Netlumená bolest vyvolává stres, dochází ke snížení obranyschopnosti organismu, zpomaluje se hojení, zvyšuje se riziko infekcí a celkově se narušuje pohoda zvířete.

Efektivní léčba, při které příznaky bolestivosti u psů mají opravdu vymizet, vyžaduje dlouhou dobu. Jednou z možností efektivního ovlivnění příznaků bolesti je podávání nesteroidních antiflogistik a analgetik na bázi carprofenu. Ten je šetrný nejen k žaludku, ale navíc umožňuje snadné podávání, což znamená přínos nejen pro psa, ale i pro jeho majitele.


Zpracování dat...