vychází v 6:47 a zapadá v 16:40
vychází v 16:38 a zapadá v 5:11
 

Časopis Myslivost

Vrcholová soutěž se vydařila

František ZAHRADNÍČEK
Vrcholová soutěž se vydařila
V jedné písničce se zpívá: “…ta jižní Morava je jistě krásná zem…”. A krásná je nejen svými vinohrady, lidmi, kteří v ní žijí, ale především svou přírodou, jež stále oplývá dostatkem drobné zvěře, tolik potřebné pro konání vrcholných zkoušek a soutěží ohařů. Moravskoslezský klub anglických ohařů (MSKAO) se sídlem v Brně má to velké štěstí, že řada jeho členů má možnost pomoci při zajišťování výborně zazvěřených honiteb ke konání těchto kynologických dostaveníček.
Dne 28. dubna 2001 se konal pod záštitou ČMMJ, ČMKJ Praha, MSKAO a OMS Brno město Mezinárodní Field Trial (MFT) anglických a kontinentálních ohařů se zadáváním titulu CACIT a Res. CACIT. Je nutné připomenout, že vrcholová soutěž, kam MFT bezpochyby patří, hodnotí již vypracované a ustálené vlohové vlastnosti ohařů včetně stylu jejich práce. Zde již není odpouštěna psovi žádná, byť sebemenší chybička z výkonu. Velmi přísná pravidla FCI pro tento druh soutěží pouze tolerují nevynucenou chybu ohaře. Pokud se i tyto chyby opakují, pak to z největší pravděpodobností značí narušení stylu práce a takový jedinec je rovněž ze soutěže vyloučen.

Hostitelem pro 52 přihlášených z Itálie, Rakouska, Maďarska, Slovenska a ČR byla obec Měnín s přilehlou bažantnicí Lesů ČR - LZ Židlochovice a honitby MS Měnín spolu s Telnicí. Po slavnostním zahájení a přivítání všech účastníků soutěže včetně hostů a milovníků zúčastněných plemen ohařů organizátory, ujal se řízení MFT vrchní rozhodčí pan František Zahradníček, kde mimo jiné představil i své kolegy delegované ČMKJ Praha na návrh MSKAO. Práci anglických ohařů skupiny couple a solo posuzovali: pp. Fr. Zahradníček, Ing. Leszek Turlej, Ing. Marek Radkiewiec, paní Zofia Karolczyk a z ČR ještě mimo vrchního rozhodčího pan Konečný senior. Skupinu solo kontinentálních ohařů posuzovali pánové Vladimír Hasta a František Job, oba z ČR. Jednotlivé skupiny byly zastoupeny těmito plemeny ohařů:

Couple AO
- 11 pointerů, pět irských setrů, dva angličtí setři a jeden gordonsetr

Solo AO
- 14 pointerů, tři irští setři, tři gordonsetři a dva angličtí setři

Solo KO
- čtyři maďarští krátkosrstí ohaři, dva bretaňští ohaři, po jednom výmarský krátkosrstý ohař a český fousek. Zvláštní pozornosti se těšilo u nás vzácné plemeno francouzského ohaře, kterého předváděl MUDr. Vlastimil Novotný z Mariánských Lázní.

Výcvikář spolu s organizačním výborem odvedl výbornou práci včetně zvolených pracovních prostorů s naprostým dostatkem pernaté zvěře. Měli jsme možnost vidět vynikající souhru předváděných jedinců při hledání s využitím všech svých předností, tj. práci nosu, vystavování, přiznávání, umocněné jemným vedením svého vůdce. Mnohým se soutěž nevydařila. Všichni však sportovně přiznali, že jejich svěřenci neměli svůj den. I to se stává, že zklame lidský faktor, natož potom náš čtyřnohý kamarád. Naprosto ojedinělý výkon předvedli ve skupině couple oba angličtí setři, jejichž práce byla ozdobou soutěže. Sklízeli potlesk na otevřené scéně. Vynikající nosová práce, vedení ke zvěři, vystavování, kontakt s vůdcem a naprosto spontánní přiznávání z nich udělalo vítěze z mezinárodního pohledu nejprestižnější skupiny startujících.

Titul CACIT získala fena anglického setra Livia od Benčica s vůdkyní Vladimírou Tichou, práce byla hodnocena 20 body EXcelent. Titul Res. CACIT získal pes anglického setra Rais kterého vedl pan Eschini Paris z Itálie. Tento pes skončil druhý jen proto, že kontakt s vůdcem byl udržován přes píšťalku, na rozdíl od fenky, která pracovala naprosto samostatně s nezbytně nutným zrakovým kontaktem. Nejúspěšnějším vůdcem se stal rovněž pan Eschini Paris z Itálie, který ještě připojil ve skupině solo titul CACIT i Res. CACIT, další jedno výborné a jedno velmi dobré hodnocení pro plemeno pointer a irský setr. Ani psi našich vůdců se v tvrdé konkurenci neztratili a získali právo zápisu do PP o úspěšném dokončení soutěže. Bezprostřední hodnocení od všech účastníků vyznělo na výbornou s příslibem účasti na příštím ročníku MFT. Náš klub však ví, že k naprosté dokonalosti bude vždy po důkladném rozboru něco málo chybět, zvláště, když laťka náročnosti je každým rokem výše.

Jinak můžeme tuto akci zařadit mezi ty nejlepší, které náš klub pořádá. Poděkování patří nejen pořadatelům a všem, kteří se přičinili o propagaci skvělé práce ohařů jako celku, ale i rozhodčím za jejich vskutku profesionální přístup k posuzování a cit pro styl jednotlivých plemen ohařů. Jen jedna věc mne jako kynologa mrzí, a to neúčast německého krátkosrstého ohaře. Myslím si, že propagace MFT byla na velmi dobré úrovni, a to se konala v sídle Klubu krátkosrstý ohař se sídlem v Brně a jihomoravské pobočky Klubu krátkosrstý ohař Praha. Snad příště najdou možnost zúčastnit se krásné soutěže, jakou Mezinárodní Field Trial bezesporu je.


Zpracování dat...