vychází v 7:30 a zapadá v 17:58
vychází v **:** a zapadá v 20:25
 

Časopis Myslivost

Výcvikový tábor a Klubová soutěž Klubu chovatelů výmarských ohařů

MVDr. Jana KOČOVÁ
Výcvikový tábor a Klubová soutěž Klubu chovatelů výmarských ohařů
Pátý ročník výcvikového tábora KCHVO se jako tradičně konal koncem loňského léta v honitbě MS Sinaj v Brodě nad Dyjí, které nezištně poskytuje na jeden týden svoji honitbu klubu. Tentokrát se sjel rekordní počet 42 psů se svými majiteli a jejich rodinnými příslušníky. Kromě VO se tábora zúčastnili i tři maďarští ohaři, jeden německý krátkosrstý ohař a jeden český fousek.
Tábor byl opět zaměřen na metodiku základního výcviku ohaře a přípravu psa na podzimní zkoušky, které jsou jednou z podmínek uchovnění psů. Navzdory tropickému počasí účastníci tábora denně ráno odcházeli ve skupinách podle stupně vycvičenosti do honitby. Úplní začátečníci se věnovali výcviku poslušnosti a přinášení, zkušenější v poli trénovali podle zkušebních řádů všechny disciplíny, které jsou nutné k úspěšnému zvládnutí PZ.

Jako v předchozích letech se výcviku ujali manželé Kosinovi, poradce chovu pan Krejčí a tentokrát i výcvikář klubu Radek Černý. Velké množství psů se dařilo zvládnout i díky tomu, že měli řadu ochotných pomocníků, kteří se rekrutovali z účastníků předchozích ročníků. Mnozí z nich se již sami stali zkušenými cvičiteli, kteří jsou schopni předvést psy nejen na PZ či LZ, ale dokonce i na zkouškách všestranných. I v tom lze vidět význam těchto výcvikových dnů - klub si vychovává mladé úspěšné chovatele a cvičitele.

Na výcvikový tábor navazovala Klubová soutěž KCHVO, která se konala ve spolupráci s OMS Klatovy poslední srpnový víkend. V sobotu proběhly PZ, kterých se zúčastnilo 18 psů, úspěšně je absolvovalo 16 psů, 13 v I. ceně, jeden ve II. ceně a dva ve III. ceně. Důvodem neúspěchu dvou psů byla 0 z přinášení srstnaté a pernaté zvěře. Selhání tedy tkví v nedocvičenosti těchto disciplín, nikoliv v nedostatku vloh psů. Vítězem PZ se stal pan Václav Kuška s fenou Ira z Altova dvora s plným počtem 270 bodů. V neděli nastoupilo ke zkouškám speciální vodní práce 12 psů. Zkoušky úspěšně absolvovali čtyři psi v I. ceně a čtyři psi ve II. ceně. Vítězem se stal pan Petr Patočka s fenou Jessy z Adrianinho dvora, s plným počtem 80 bodů.

Sedm psů, kteří úspěšně zvládli oba soutěžní dny se zároveň utkalo o titul Klubového vítěze. Získal jej vůdce pan Petr Patočka s fenou Jessy z Adrianinho dvora. Na druhém místě skončil pes Sam z Čeřeniště s vůdcem panem Václavem Kuškou a třetí místo obsadila fena Erži z Velenovského boru vůdce Ing. Martina Kočího.

Věřím, že obě letní klubové akce přispěly ke zviditelnění klubu a propagaci plemene mezi širokou mysliveckou veřejností.Zpracování dat...