vychází v 7:30 a zapadá v 17:58
vychází v **:** a zapadá v 20:25
 

Časopis Myslivost

Vzpomínka na letní výcvikové setkání

JUDr. Bohumil HOTAŘ
Vzpomínka na letní výcvikové setkání
Každoročně připravuje několik nadšenců, příznivců a chovatelů velššpringršpanělů letní výcvikové setkání. To zatím poslední se uskutečnilo v létě loňského roku opět v  malebné obci Častolovice v okrese Rychnov nad Kněžnou pod patronátem Josefa a Pavla Soukupových a mysliveckého sdružení Střezmá-Olešnice.
Areál mysliveckého sdružení Střezmá-Olešnice u Rychnova nad Kněžnou je jako stvořen pro podobné akce. Má perfektní zázemí, jedno z nejlepších, jaké jsme mohli za uplynulé období poznat. Kompletně zařízená prostorná chata, oplocený pozemek uprostřed lesa, rybníky na dosah, co víc jsme si mohli přát. Však se celá řada z nás na tento víkend těšila dlouho dopředu.

Postupně se nás sjelo z různých koutů naší země celkem 54. Zahraniční účastníci tentokrát nechyběli. Ze Slovenska přijeli dlouholetí a všem dobře známí chovatelé, manželé Viera a MUDr. Ludovít Janekovi, doprovázeni částí své psí smečky. Po celou dobu setkání nás provázelo celkem 29 velššpringršpanělů, 1 německý křepelák, 1 anglický špringršpaněl a 1 jezevčík. Jako obvykle byli mezi účastníky jak úplní začátečníci, tak zkušení vůdci psů. Na setkání přijelo nezvyklé množství psí omladiny, která si teprve zvykala na kázeň, přítomnost dalších psů a prostředí honitby.

Naše setkání bylo tradičně vedeno jako teoretická i praktická příprava k výcviku na všechny druhy zkoušek loveckých slídičů a zároveň bylo metodicky zaměřeno na přípravu psů pro výstavy.

K výcviku v honitbě jsme měli připraveno dostatek zvěře, zajíce, domácí králíky, bažanty a kachny všech velikostí, aby se dostalo i na štěňata. Každý z vůdců měl možnost jak na poli, v lese nebo na vodě postupně vyzkoušet svého psa při plnění disciplín pro zkoušky z výkonu i pro mysliveckou praxi.

Jako obvykle zkušení vůdci ochotně radili začátečníkům tak, aby se jim podařilo dobře připravit své psy na zkoušky z výkonu. O tom, že jsou velššpringršpanělé platnými pomocníky myslivců jsme v minulosti dostatečně přesvědčili nejen v klubu, ale i v našich mysliveckých sdruženích. Stejně jako předloni nám byli dobrými průvodci po honitbě po celou dobu srazu členové místního mysliveckého sdružení v čele s hospodářem panem Pavlem Židem, kterým patří poděkování nás všech.

Počasí nám tentokrát opravdu přálo až příliš. Téměř tropické teploty nedovolovaly nadmíru zatěžovat pejsky při výcviku, zejména na dlouhých vlečkách. Proto jsme výcvik prokládali osvěžením psů i všech účastníků u vody a tak se všichni účastníci, včetně dětí, s tímto počasím vyrovnali výborně. Každý večer byl nejen společenskou událostí, ale byl věnován výměně poznatků o problémech našeho plemene a  kynologii jako celku. Ing. Bouzková názorně předváděla úpravu srsti psů na výstavu a seznámila začínající chovatele s pomůckami na zušlechťování španělů vůbec. Pořadatelé celé akce Josef a Pavel Soukupovi byli i tentokrát prostě výborní a zajistili za pomoci báječných sponzorů všechno potřebné pro maximální spokojenost všech účastníků letního setkání.

V sobotu od 14.00 hod. se uskutečnila rovněž plánovaná schůze sekce v souladu s usnesením březnové schůze. Hlavním bodem byla příprava Konference klubu chovatelů loveckých slídičů, která se bude konat v březnu letošního roku a volba delegátů. Dále se projednávaly závažné otázky týkající se rozhodnutí některých sekcí v klubu chovatelů loveckých slídičů zařadit pozitivní jedince s těžkým stupněm dysplazie kyčelního kloubu do chovu a pořádat klubové zkoušky vloh se zadáváním titulu CACT, aby byla účelově splněna podmínka k získání titulu Interšampion. Naprostá většina všech účastníků schůze tyto návrhy odsoudila a nehodlá je uplatňovat u našeho plemene, protože se domnívá, že škodí myslivecké kynologii.

Poradce chovu seznámil přítomné se zprávou za I. pololetí loňského roku a s problémy, které v chovu máme. Dalším závažným bodem bylo projednávání vyhodnocování dysplazie kyčelního kloubu, markantní nárůst počtu pozitivních jedinců, prodlevy v zasílání výsledků a v neposlední řadě byla některými členy zpochybněna věrohodnost vyhodnocování snímků. Schůze učinila rovněž závažné rozhodnutí a zvolila jako novou vedoucí sekce paní ing. Danu Bouzkovou.

V diskuzi byla kritizována i malá účast psů našeho plemene zejména na klubových zkouškách i na některých výstavách, která neodpovídá našim možnostem. Každým rokem v rámci letních setkání věnujeme přípravě našich psů ke zkouškám z výkonu tu největší pozornost, ale výsledky se dostavují velice pomalu. Nízká účast, zejména na zkouškách upotřebitelnosti psů pro mysliveckou praxi, je způsobena především skutečností, že celá řada majitelů psů nedokáže úspěšně zvládnout disciplíny v přinášení. Navíc se někteří majitelé velššpringršpanělů spokojí s pohodlnější prezentaci svých psů na výstavách. Jsou ochotni objet ročně celou řadu výstav, ale o předvedení svého psa na zkoušce z výkonu nemají zájem, přestože to představuje mnohem menší finanční náklady.

Po skončení schůze pak proběhla přednáška MVDr. Jana Šaška z Ústí nad Orlicí, zkušeného kynologa a majitele velššpringršpaněla, k problematice chorob psů, jejich vakcinaci, výživě a dalším otázkám, které následně z volné besedy vyplynuly. Potěšil zájem o rozšíření poznatků zejména u zkušených kynologů. Škoda, že ti, kteří mají o této oblasti velmi malý přehled zůstali stranou a věnovali se nepodstatným záležitostem. Za všechny vděčné posluchače ještě jednou děkuji doktoru Šaškovi. Potlesk všech účastníků znovu potvrdil stálou oprávněnost zařazování přednášek na toto téma do programu setkání.

Závěrem si dovoluji jménem všech účastníků poděkovat všem členům mysliveckého sdružení, že nám znovu umožnili nezapomenutelný pobyt v areálu sdružení a výcvik našich pejsků v honitbě.Zpracování dat...