vychází v 6:50 a zapadá v 18:53
vychází v 15:32 a zapadá v 23:25
 

Časopis Myslivost

Alpský brakýř jezevčíkovitý na mezinárodním poli

Lovecký pes 2/2008, str. 14  M. VYSOUDIL
Ve dnech 3. - 5. října se konal v polském Przechlevu (Slupsk) 15. ročník mezinárodní soutěže. Tato soutěž je volná a může se do ní přihlásit zástupce jakéhokoli plemene. Na letošní ročník se přihlásilo 40 psů různých plemen z Ukrajiny, Litvy, Běloruska, Německa, Slovenska, Česka a Polska.
Českou republiku v letošním ročníku zastupovali: pan Jón s alpskou brakou jezevčíkovitou, pan Sýkora s drsnosrstým jezevčíkem a pan Balihar se slovenským kopovem. Všechny disciplíny byly rozloženy do dvou dnů. Kromě disciplín zaměřených na poslušnost je hlavní důraz kladen na dvě disciplíny. První je práce psa v přibližně hektarové obůrce na kontakt s černou zvěří. V obůrce letos byli čtyři divočáci a zde rozhoduje čas, za který pes vyhledá černou a začne ji hlásit, tím pádem se posuzuje i nos psa, vytrvalost a také odvaha. Druhou je práce psa na uměle založené pobarvené stopě, nejméně dvanáct hodin staré. V letošním ročníku všechny disciplíny nejlépe zvládl alpský brakýř jezevčíkovitý - pes Trap z Hakamilu s vůdcem J. Jónem. J. Jón je dlouholetým chovatelem ABJ a jako jedinému z účastníků se v patnáctileté historii této soutěže podařilo zvítězit podruhé. Jeho chovatelské úsilí se v letošním roce zhodnotilo opravdu nadmíru a musíme konstatovat, že dva vítězové na mezinárodních soutěžích nesou za svým jménem název chovatelské stanice "z Hakamilu". Dne 6. října se ve Weidenu uskutečnily Mezinárodní barvářské zkoušky ABJ za účasti jedenácti psů ze šesti států (Polsko, Slovensko, Česko, Slovinsko, Rakousko a Německo). V sobotu ráno na nástupu byla vylosována čísla jednotlivých účastníků, byla provedena nezbytná veterinární prohlídka psů. Poté se soutěžící i korona přemístili do lesního komplexu Přírodního parku "Nordlicher Oberpfalz", kde probíhaly jednotlivé disciplíny. Na nás, koronu, čekalo jedno nemilé překvapení a to v podobě zákazu se účastnit disciplín jako divácká korona. Stěžejní disciplínou na těchto Mezinárodních barvářských zkouškách je vypracování uměle založené stopy, která je alespoň jeden kilometr dlouhá, je založena den před zkouškami, tedy minimálně dvanáct hodin stará. V průběhu stopy se nacházejí dva háky pod úhlem do 90o. Na celou stopu bylo použito čtvrt litru barvy a našlapáno spárky z kusu, který byl na konci stopy. Druh zvěře si určuje pořádající země a je povinna dva měsíce před konáním zkoušek o tom informovat ostatní státy. To, že stopa byla opravdu náročná, dokazuje i to, že několik účastníků nedokončilo tuto disciplínu jenom proto, že jim vypršel limit jedné hodiny. Lepší pozici měli vůdci, kteří nahlásili své svěřence jako oznamovače a hlásiče, ten kdo šel jako vodič mohl dosáhnout "jenom" na druhou cenu, i přestože mohl mít vysoký počet bodů. Dalšími disciplínami byly: chování u kusu, odložení, vodění, chování po výstřelu a poslušnost. Pořadatelé pro koronu připravili jednu ukázkovou stopu, která byla založena pod cestou a my jsme měli možnost vypracování této stopy sledovat. Bylo to velice pěkně přichystáno i s odborným výkladem, ale co naplat, my byli duchem úplně někde jinde a říkali si, jak to těm našim asi jde. To, že se pokrok nedá zastavit, bylo patrno i zde. Některé stopy byly zakládány pomocí navigace GPS, kde si zakládající nahrál průběh stopy a potom jenom kontroloval, zda pes jde opravdu po dráze, která je uložena v paměti. Ze dvou našich účastníků - pes Gim Majerka s vůdcem V. Klímou nedokončili stopu v časovém limitu. Druhý zástupce, pes Pinos z Hakamilu s vůdcem R. Hurdálkem, byl nasazen na stopu jako hlásič a jeho práce byla ohodnocena známkou 3. Zato z chování u kusu byl ohodnocen známkou 2 (za příliš horlivé škubání srsti divočáka), je to trošku nelogické, že pes, který se černé nebojí a projevuje zájem škubáním (ne načínáním) je takto ohodnocen? Tato známka psa přesunula do druhé ceny, ale vzhledem k tomu, že ostatní účastníci, kteří dokončili, byli vodiči, nebo nedosáhli tolika bodů, stačilo to k obhajobě putovního poháru a k prvnímu místu. Ve dnech 1. - 2. prosince se konaly "Medzinárodné duričské skúšky o Pohár Gustava Kořínka", se zadáním titulu CACIT, Víťaz Slovenska 2007, CACT. Již třetí ročník této soutěže se podruhé přesunul na Slovensko do Hlbokého, nedaleko Bojnic. Hlavním organizátorem byl Klub chovateľou AJD pri SPZ, Oko SPZ Prievidza, Štátné lesy Banská Bystrica, Odštepný závod Prievidza. Na třetí ročník přijali pozvání zástupci: Rakouska - dva účastníci, Polska - dva účastníci, Česka - tři účastníci a domácího Slovenska - pět účastníků. Vrchním rozhodčím byl předseda slovenského klubu Ondrej Hládek a sbor rozhodčích byl zastoupen po jednom zástupci z Polska a Rakouska. Český klub delegoval čtyři rozhodčí, stejný počet rozhodčích byl i ze Slovenska. Všichni účastníci se během pátečního večera ubytovali v rekreačním zařízení, kde proběhlo losování čísel a poté se rozhodčí odebrali na pracovní poradu. Zkoušky se řídily podle slovenských zkušebních řádů. Ráno se všichni přesunuli do honitby státních lesů Prievidza, kde byly připraveny dvě leče. Bohužel, v první leči černá ani vysoká zvěř nebyla a všechno zachraňovala druhá leč, kde byla jak černá, tak vysoká zvěř. Lovci ulovili dva kusy černé zvěře a jednu lišku. Lov se protáhl do pozdních odpoledních hodin a na neděli zůstalo ještě hodně zkušebních disciplín. Po prvním dnu bylo v českém táboře veselo, protože dva psi měli známky na první cenu a možnost bojovat o vítězství a třetí pes se držel ve druhé ceně. Sobotu večer zpestřil a všechny účastníky potěšil příjezd pana Gustava Kořínka. A také to byl pořádný důvod, protože zakladatel tohoto ušlechtilého plemene v Československu je právě Gustav Kořínek, který v letošním roce slaví významné životní jubileum - osmdesát let. I přes tento úctyhodný věk je aktivním myslivcem, stále chová braky a jeho chovatelská stanice - z Vikštejna je známá po celé Evropě. Po slavnostní večeři se všichni účastníci připojili do řad gratulantů a rádi si vyslechli jeho slova o začátcích chovu alpských brakýřů jezevčíkovitých u nás. O potřebě propagovat toto plemeno, které má v dnešní době, kdy dochází k nárůstu stavů černé zvěře, nezastupitelné místo. Nazval braku "specialistou - barvářem na černou zvěř". Připomněl, že původ a kořeny ABJ jsou taky v Čechách a že původní název byl "Alpsko-Krušnohorský brakýř jezevčíkovitý". Vyzdvihl úspěch Josefa Jóna v Polsku, kde vyhrála soutěž braka mezi ostatními plemeny a prohlásil, že je to nejlepší způsob, jak v očích myslivecké veřejnosti vyzdvihnout vlastnosti a přirozené schopnosti brak a tím rozšířit zájem o toto plemeno. V neděli ráno se účastníci přemístili k obůrce, kde rozhodčí posuzovali ostrost na černou zvěř. Tato disciplína je většinou stěžejní a u ní se "láme chleba". I tady se to potvrdilo a náš zástupce, který na tom byl po prvním dnu dobře, na obůrce dostal pouze jedničku a naděje na vítězství se rozplynuly. Poslední disciplínou byla nepobarvená stopa, stará nejméně čtyři hodiny, a chování u kusu. Do poslední chvíle to bylo velice vyrovnané a teprve po dokončení disciplín psa s číslem dvanáct se mohlo počítat. My jsme tajně doufali, že naše propočty jsou správné a že naše naděje v podobě psa Gota Majerka s vůdcem Vladislavem Víškem jsou správné. Po hodině čekání jsme se nakonec dočkali. A jak to dopadlo? 1. Got Majerka, vůdce V. Víšek - I. cena, 199 bodů, Víťaz MDS o Pohár G. Kořínka 2007, CACIT, 2. Car Kováčská dolina, vůdce H. Týnosová, I. cena, 184 bodů, Res. CACIT, CACT, 3. Trap z Hakamilu, vůdce J. Jón, II. cena, 181 bodů. Putovní pohár z rukou Gustava Kořínka převzal Vladislav Víšek, byly rozdány hodnotné ceny a účastníci se začali loučit a rozjíždět do svých domovů. Děkujeme slovenskému klubu AJD za uspořádání a dobrou organizaci, za přátelské prostředí a pohodu, která po dobu konání zkoušek panovala, a těšíme se na čtvrtý ročník, kdy hostitelem bude Česká republika.

Fotogalerie

Zpracování dat...