vychází v 6:53 a zapadá v 18:49
vychází v 17:06 a zapadá v 0:27
 

Časopis Myslivost

Český fousek Nejkrásnější mladý ohař Rakouska 2007 aneb 50 let poté - historie se opakuje

Lovecký pes 2/2008, str. 3  Ing. Marian PORUBSKÝ
Výstavy jsou o kráse psů. Jsou výstavy více či méně prestižní a kromě vrcholných – světové a sekční (např. evropské) výstavy – pořádají svou vrcholnou výstavu i některé státy. V Rakousku je to tradičně podzimní výstava v Tullnu, kde jsou zadávány tituly „Bundesjugendsieger (spolkový vítěz mladých) a Bundessieger (spolkový vítěz)“. Pouze na této výstavě lze tyto tituly získat a vítězové se jimi pak mohou celý rok pyšnit. To, že se také jedná o nominační výstavu na Cruft´s, jen zvyšuje prestiž této výstavy.
V letošním roce se BUNDESSIEGER - IHA TULLN uskutečnilo ve dnech 29. - 30. září 2007 opět v rozsáhlém komplexu tullnského výstaviště. Předvést se rakouské veřejnosti přijela, pod dohledem hlavního poradce chovu, i malá skupina našeho původního národního plemene v rodině FCI - českého fouska. Na domácích výstavách jsme zvyklí, že plemena, kde je předváděno jen několik jedinců, jsou přidělována jednomu rozhodčímu, který pak musí posoudit mnoho plemen. Na této výstavě to však bylo jinak. V jednom kruhu se sice vystřídalo několik plemen, ale každé mělo svého vlastního rozhodčího, o kterém byli pořadatelé přesvědčeni, že dané plemeno posoudí nejlépe. I český fousek tak měl svou exkluzivní rozhodčí - Brigitte Hackl, která kromě velmi pečlivého posouzení, objasňovala přítomnému čekateli na předváděných jedincích i všechny detaily a specifika plemene. O svých kvalitách přesvědčili rozhodčí šampión Mak z Hvízdalky, hnědák Josefa Šíleného, který obdržel tituly CACA a Bundessieger-CACIB, a junior šampión Borek z Chatrnosti, bělouš Ing. Mariana Porubského, který obdržel tituly Bundesjugendsieger-Jugendbester a BOB. Borek z Chatrnosti byl tak vyslán reprezentovat plemeno českého fouska do odpoledních soutěží mezi vítěze ostatních plemen. Je-li titul získaný v rámci plemene úspěchem příslušného jedince nebo chovatelské stanice, jsou tituly získané v odpoledních soutěžích především úspěchem plemene. Konkurence je tvrdá a každé plemeno musí bojovat o své místo na slunci. Vystoupá-li pak na vrchol představitel našeho národního plemene, jde sice o potvrzení jeho kvalit, ale především o propagaci českého fouska v zahraničí. Před Borkem z Chatrnosti tak stál náročný úkol, prosadit se jako český fousek mezi ostatními plemeny ohařů a navázat tak na úspěchy svého otce Borka z Duškova dvora, který pro propagaci plemene v zahraničí během své výstavní kariéry mnoho udělal. Již v přípravném kruhu se mladí spolkoví vítězové plemen ohařů snažili zaujmout rozhodčího Karl P. Reisingera svými kvalitami. V čestném kruhu si pak rozhodčí utvrdil nebo poopravil svůj prvotní dojem a vybral tři nejkrásnější mladé ohaře, kteří za aplausu početných diváků a v blescích fotoaparátů vystoupili na stupně vítězů. Stupeň nejvyšší pro nejkrásnějšího mladého ohaře Rakouska rozhodčí vyhradil pro českého fouska - Borka z Chatrnosti. Kvality nejen své, ale především celého plemene, potvrdil Borek z Chatrnosti i v následující soutěži vítězů plemen ohařů. Mezi nimi byl tento představitel českých fousků vybrán do užšího finále a postaven opět na stupně vítězů - na třetí místo. Přestože se ještě dnes občas objeví určité pochybnosti o eleganci českého fouska, Bundessieger IHA Tulln 2007 opět prokázal, že český fousek je ve srovnání s jinými plemeny ohařů neméně elegantní, a že naše původní národní plemeno uznané FCI nemusí mít před nikým žádný respekt. To, že se český fousek již dostal do povědomí pořadatelů výstav v zahraničí, svědčilo i to, že moderátor soutěží tentokrát bez jakéhokoliv zaváhání představil Borka z Chatrnosti jako českého fouska - svébytné české plemeno. Letošní vrcholná výstava v Rakousku měla pro českého fouska ještě jeden historický podtext. Před 50 lety v roce 1957 vedla skupinu českých fousků na výstavu do Vídně jedna z největších osobností v dějinách českých fousků - tehdejší hlavní poradce chovu MVDr. Josef Kuhn - a jeho svěřenci zde dosáhli prvních pronikavých zahraničních úspěchů, když se Aram z Hoťova stal nejkrásnějším mladým jedincem. Je tak potěšitelné, že i současný hlavní poradce chovu Ing. Václav Sobolík, který vedl letošní skupinu, mohl odjet domů se stejnými úspěchy a s hrdostí na jemu svěřené plemeno. Tak jako tenkrát bělouš Aram z Hoťova a hnědák Blesk z Báderska, tak i tentokrát bělouš Borek z Chatrnosti a hnědák Mak z Hvízdalky zaujali odbornou i laickou veřejnost. Po padesáti letech tak pro českého fouska opět platilo: "přijel, byl vidět a zvítězil!"

Fotogalerie

Zpracování dat...