vychází v 6:50 a zapadá v 18:53
vychází v 15:32 a zapadá v 23:25
 

Časopis Myslivost

Memorial Benedykta Gierszewskiego v Polsku

Lovecký pes 2/2008, str. 5  Miroslav Gora
Ve stejném termínu jako v loňském roce ve dnech 2. – 5. listopadu se ve státních lesích v okolí polského města Kluczbork, uskutečnil druhý ročník memoriálu zakládajícího člena a prvního předsedy polského klubu barvářů kněze Benedikta Gierszewskiego. Tento katolický farář se vymykal naším představám kněze. Byl to aktivní sportovec, horolezec, sjížděl řeky na kánoi, ale především byl aktivní myslivec a chovatel barvářů.
Státní lesy Kluczbork, kde se memoriál uskutečnil, mají rozlohu 19 000ha a jsou velmi bohaté na zvěř. První den lovu bylo uloveno 14 ks vysoké, 16 divočáků, 1 ks daňčího a 3 ks srnčí zvěře. Při ulovení takového množství zvěře je velká šance, že někdo svojí vášeň nezvládne, rána je umístěná špatně a zvěř raněná odchází. Zde nastává chvíle pro práci našich psů - barvářů. Podle polských zákonů se při práci na přirozených dostřelech nesmí zadávat pořadí, aby snad nějaká rivalita nezavdala možnost na porušení zákona o týrání zvířat. Jestliže pes zvěř staví, je třeba ji okamžitě dostřelit. Memoriálu se zúčastnilo 9 barvářů. 5 polských, 2 slovenští a 2 naši, a sice bavorský barvář Cezar z Novodomských bažin s vůdcem Radkem Hasenohrlem a hannoverský barvář Aram Sterlic s vůdcem Ing. Zdeňkem Havlíčkem. Celý memoriál posuzoval mezinárodní tým rozhodčích ve složení Tibor Želtvay a Juraj Strnad - Slovensko, František Kasala a Miroslav Gora - Česko, Ezio Albertini - Italie, Jozef Glowniak, Marian Karpecki , Jerzy Sokol a Wojciech Galwas jako hlavní rozhodčí z Polska. V průběhu třech dnů intenzivních lovů se barváři zúčastnili 16 dohledávek zvěře, v 9 případech byl dohledán zhaslý nebo raněný kus zvěře. Jednalo se o zvěř vysokou a divočáky. Ve čtyřech případech barváři došli při dohledávce k vývrhu zvěře. Stalo se to v těch případech, kdy v jednotlivých lečích poraněná zvěř odběhla a v následující leči byla jiným lovcem dostřelena a psi nasazení na první postřel, po vypracování stopy, došli až k vývrhu. Ve třech případech vůdci spolu s rozhodčími uznali zvěř jako nedohledatelnou nebo chybenou ránu. Jeden příklad, náš hannoverský barvář Aram Sterlic s vůdcem Ing. Zdeňkem Havlíčkem byl nasazen v pondělí ráno na postřel jelena, stáří stopy 19 hodin. U nástřelu bylo hodně barvy, která stále pokračovala, zprvu se to jevilo jako jednoduchý dosled. Po pěti stech metrech se barva začala ztrácet a po dvou kilometrech, kdy už barva nebyla žádná, byl nasazen druhý náš barvář Cezar z Novodomských bažin s vůdcem Radkem Hasenohrlem. Po kilometru pes ukázal kapku barvy, což nám vrátilo naději a utvrdilo nás, že jdeme správně. Když, ale stopa vedla do hlubokého koryta potoka, kde jsme zřetelně viděli otisky spárků všech čtyř běhů, což nebylo moc povzbuzující. Přesvědčili jsme se o tom po dalších třech stech metrech, kdy byl jelen zvednut, krásně položil hlavu s parožím na záda a tryskem odbíhal, v tom momentě byl na štvaní vypuštěn i druhý barvář. Podle hlášení obou psů jsme postupovali za nimi 2 kilometry lesem, pak jelen přeběhl veliké řepkové pole do dalšího lesa. Po půlhodině se oba psi sami vrátili. Nikomu z nás nebylo jasné, jak byl jelen postřelen, že ho ani dva psy nedokázali zastavit. Proto byla dohledávka ukončena. Všichni barváři měli možnost pracovat na přirozené stopě poraněné zvěře a jak už to u takových postřelů bývá, záleží zde hlavně na štěstí. Po prvním dnu memoriálu byl jediný pes umístěn v ceně. Byl to bavorskýá barvář ze Slovenska Bury Minčol s vůdcem Karlem Smrekem. I když měl dohledávku 3,5 kilometru, byla jen necelých pět hodin stará a divočák byl nalezen zhaslý. Stačilo to pouze na třetí cenu. Ostatní barváři měli dohledávky pod jeden kilometr a zvěř byla ve všech případech zhaslá. Tedy bez bodování. Druhý den bylo na lovech v okolních lesích asi dvě stě lovců, většinou zahraničních. Možnost postřelů byla vysoká. Zde zabodoval druhý slovenský barvář Cezar Spod Čertovéj Baně s vůdcem Jurajem Šabo. Vypracoval stopu šest hodin starou v délce 1100 metrů, došel k teplému loži, zvedl divočáka, ten už ale neměl sílu na nějaký úprk a pes pro svůj vlahý přístup ke štvaní a stavění dostal z obou disciplín 2 a umístil se v II: ceně. Slovenská výprava už oslavovala vítězství, když se za tmy vrátil náš bavorský barvář Cezar z Novodomských Bažin s vůdcem Radkem Hasenohrlem. Tento barvář dohledal divočáka po 2 kilometrech práce na stopě, byl vypuštěn na štvaní, to bylo také 2 kilometry, divočáka třikrát stavěl, než ho vůdce s doprovodem došli, stavění trvalo asi hodinu. Pak byl divočák bezodkladně dostřelen. Cezar tím získal plný počet 100 bodů a umístil se v I. ceně. Na shrnutí: Naše výprava stejně jako slovenská byla stoprocentně úspěšná, jenom jsme měli trochu více toho pověstného štěstí. Na závěr zbývá jen říct, že druhý ročník memoriálu zakladatele polského klubu barvářů Benedikta Gierszewskiego ukázal neocenitelnou práci barvářů při dohledávkách poraněné zvěře a kredit barvářů v očích místních myslivců hodně stoupl. Poděkování patří všem polským kolegům, kteří vše s velkým nasazením připravili. A jmenovitě předsedovi polského klubu barvářů panu Janku Kierznowskému všichni přejeme brzké uzdravení z jeho těžké nemoci a těšíme se na setkání na třetím ročníku memoriálu.

Fotogalerie

Zpracování dat...