vychází v 6:53 a zapadá v 18:49
vychází v 17:06 a zapadá v 0:27
 

Časopis Myslivost

Mezinárodní klubová honičská soutěž jezevčíků - Potštát

Lovecký pes 2/2008, str. 7  Marcela ORSÁGOVÁ
Ve dnech 9. – 11. 11. 2007 proběhla pod záštitou Klubu chovatelů jezevčíků honičská soutěž, kterou připravovala Severomoravská pobočka. Soutěž se již poněkolikáté uskutečnila u VLS Lipník nad Bečvou, na Lesní správě Potštát.
Soutěže se zúčastnil maximální přípustný počet - dvanáct jezevčíků (sedm z České republiky, pět ze Slovenska). Soutěž posuzovali rozhodčí z Klubu jezevčíků pod vedením vrchního rozhodčího Františka Pasáka. Podle propozic měla být soutěž zahájena v pátek 9. 11. 2007 ochotou na divočáka. Protože "čuník" nechtěl do klece, sbor rozhodčích rozhodl, že se vyzkouší disciplíny odložení, vodění na řemeni a klid na stanovišti s výstřelem. Již v pátek se začalo počasí zhoršovat a začal poletovat sníh. V sobotu 10. 11. 2007 v osm hodin byl slavnostní nástup, kde předseda Klubu chovatelů jezevčíků Mgr. V. Herian přivítal přítomné a předal další organizaci vrchnímu rozhodčímu. Pracovníci Lesní správy Újezd připravili dvě rozsáhlé leče, v kterých bylo dostatek zvěře černé i vysoké. Všichni jezevčíci měli dostatek možností přijít do styku se zvěří. Avšak ne všichni pracovali tak, jak by jako honiči měli. Ti, kteří měli zkušenosti a byli dostatečně připraveni, byli také sborem rozhodčích ohodnoceni a získali tituly Diviačar. Byly uloveny tři kusy černé zvěře a jeden kus zvěře jelení. Dosažené výsledky byly průběžně po vyhlášení sborem rozhodčích vpisovány do výsledkové tabule, kde si všichni účastníci mohli utvořit obrázek o tom, jak si vedou sami a i jejich konkurenti. V neděli 11. 11. 2007 se zkoušely disciplíny, které vždy pořádně zamíchají pořadím, a to se také potvrdilo. Především ochota na divočáka rozhodla o pořadí. Stopy, které již byly našlapány před nástupem psů, byly zasněženy, přesto však psi prokázali, že ani taková nepřízeň počasí jim nevadí. Na konci stopních drah, kde byl kus černé zvěře, bylo ještě odzkoušeno chování u kusu. Vítězem třídenního klání se stal drsnosrstý jezevčík Ylex Kinetik vedený Miroslavem Vítkem (majitel Ing. Miroslav Orság), který jako jediný pes neztratil po tři dny žádný bod. Získal tituly Klubový vítěz, Diviačar, CACT, CACIT. Díky patří všem, kteří se podíleli na této honičské soutěži. Trubačům z VLS, kteří provázeli účastníky po celou dobu konání soutěže, Ing. Janu Jenišovi a dalším pracovníkům VLS za profesní přístup. Dále je třeba vyzdvihnout zázemí, které nám připravil po celé tři dny Ing. Fr. Siladi s kolektivem. Díky patří i zkušenému sboru rozhodčích, vedeného Františkem Pasákem. Dále je třeba vyzdvihnout Severomoravskou pobočku za přípravu celé soutěže, která přinesla všem zúčastněným nádherný kynologický zážitek, zejména děkujeme naší "kynologické mámě" Ing. J. Šmikmátorové.

Fotogalerie

Zpracování dat...