vychází v 6:53 a zapadá v 18:49
vychází v 17:06 a zapadá v 0:27
 

Časopis Myslivost

Mezinárodní zkoušky honičů Kostelní Střímelice

Lovecký pes 2/2008, str. 9  Markéta PODLAHOVÁ
Dne 10. - 11. 11. 2007 pořádal Klub chovatelů honičů Mezinárodní zkoušky honičů (MZH). Tyto zkoušky se konaly pod záštitou OMS Kolín v honitbě MS „Kňour“ Stříbrná Skalice, ve které jsou pro tento druh zkoušek opravdu skvělé podmínky a KCHH zde zkoušky pořádá pravidelně již několik let.
Zkoušky posuzoval sbor zkušených rozhodčích pod vedením hlavního rozhodčího Miloše Vinklárka. Zkoušek se zúčastnilo celkem 6 psů těchto plemen - karelský medvědí pes (1), norský losí pes šedý (1), západosibiřská lajka (1), štýrský brakýř (1), bassethound (1), porcelaine (1). Sraz účastníků zkoušek byl na chatě zdejšího MS, kde ráno za deštivého počasí proběhlo i slavnostní zahájení, rozlosování pořadí a poté se odjelo do honitby, kde se začínalo naháňkou na černou zvěř. Díky dobře zazvěřenému revíru se každý pes v průběhu dvou lečí setkal s divočáky. V prvním dni zkoušek se dále zkoušely drobné disciplíny - odložení, vodění a klid na stanovišti. Tyto tři disciplíny zvládla většina psů bez problémů a spokojení vůdci se mohli odebrat za občerstvením do vyhřáté chaty. Druhý den se zkoušela ochota na černou zvěř, práce na pobarvené stopě a chování u kusu. I druhý den byl pro všechny úspěšný a tak zkoušky dokončilo všech šest psů, čtyři v první ceně, jeden ve druhé a jeden ve třetí. Vítězem zkoušek se stala fena štýrského brakýře Frona z Větrné vsi s vůdcem Petrem Pořádkem, v I. ceně, CACIT, CACT, Diviačiar, Oznamovač, s 216 body. Na druhém místě se umístila fena západosibiřské lajky Gita z Horusického rybníka s vůdcem Milanem Semerádem, v I. ceně., Res. CACIT, CACT, Diviačiar, se 193 body a na místě třetím se umístil pes karelského medvědího psa Bjornehusets Lucky, s vůdkyní Jitkou Dopitovou, v I. ceně, CACT, Diviačiar, se 183 body. Za zmínku stojí i umístění polského bassethounda, tedy místo čtvrté, Bajka Tanal, s vůdcem S. Wojciechem, (PL), CACT, I. cena, se 186 body. Celá akce byla opravdu pěkně připravená, za což si všichni organizátoři zaslouží poděkování. Během zkoušek panovala přátelská atmosféra. Všichni soutěžící obdrželi diplomy, věcné ceny a "spokojeně" odjížděli domů.

Fotogalerie

Zpracování dat...