vychází v 6:53 a zapadá v 18:49
vychází v 17:06 a zapadá v 0:27
 

Časopis Myslivost

Psi španělských revírů 6, Podenco maneto

Lovecký pes 2/2008, str. 6  Ladislav ŠABATKA
Podenko maneto není rasa v Evropě rozšířená, ale pro svou užitečnost má ve španělských revírech stále svoje místo. Je to pes, který má neuvěřitelné kvality jemného nosu, čilost a odolnost s rozvinutým instinktem k lovu. To z něj dělá okamžitě specialistu pro lov králíků v terénech s trnitým křovím. Určitě to je jeden ze psů, kteří lovce často doprovázejí. I když můžeme s některými názory našich španělských přátel polemizovat, jsou zajímavé.
Maneto je varianta andaluzského podenka. Jeho chovatelé a majitelé se sdružují v klubu chovatelů andaluzských podenků, aby mohli řídit a ovlivňovat morfologická a genetická hlediska chovu a vlastnosti této skupiny. Není příliš početná, ale je stále populárnější. Původní španělské lovecké rasy psů budí ve Španělsku mezi myslivci stále větší zájem a pro svou velkou loveckou univerzálnost se rozšiřují. Tato jedinečnost jde vlastně proti evropské módě, když potíže v myslivosti nutí hledat psy specializované. Tento typ podenků se svými vlastnostmi velmi dobře hodí pro myslivost v těžkých terénech a vegetacích, které se vyskytují ve všech provinciích Španělska a kde pes nemůže plně využít svoje možnosti. Lov drobné zvěře, který praktikuje španělský myslivec, vyžaduje psa mnohostranného, který do něj vkládá všechno své úsilí a před každým lovem se mění v pohodového, jistého, spolehlivého, pracovitého a produktivního psa. Koncepce chovu této původní španělské rasy je založena na výběru jedinců morfologicky i pracovně vhodných do prostředí, kde pracují po mnoho let, odolných proti nemocem a plodících kvalitní potomstvo. Jaký je? Je to malý pes typu baseta, dobře osvalený a doslova "venkovské nátury". Tělo má dlouhé, ale ne extrémně. Nejcharakterističtějším rysem je jeho velikost dobře vyvážená se stavbou těla. Hlava odpovídá typickému andaluzskému podenkovi, slechy jsou trojúhelníkové, vztyčené. Typické jsou i jeho končetiny. Jsou krátké, a velmi silné s osvalením a kostmi odpovídajícími práci, která se od něho vyžaduje. Při pohledu zpředu vidíme široký hrudník, pevná ramena s končetinami, které mají tendenci se zužovat směrem dolů a tam se často, v posledním kloubu nad tlapkou, vytáčejí ven. Z prodlouženého těla, dobře osvaleného, představuje široký hrudní koš opravdový pohybový motor. Tato varianta andaluzských podenků se vyskytuje pouze v krátké, hladké srsti. Je červené barvy různé intenzity. Někteří psi mívají bílé skvrny zpravidla na čelních částech hlavy a na hrudi. Tak jako většina andaluzských podenků mají pigmentovaný čenich barvy masa v menší, či větší intenzitě a v závislosti na barvě srsti. Jakého charakteru je maneto? Když člověka zaujme, pak je to pes osobitý, je svůj, je umíněným dříčem. Dokáže připravit svému pánovi neuvěřitelná překvapení jak v běžném životě, tak i v technice lovu. Jeho vztahy k ostatním příslušníkům své rasy budou záviset na sociálním postavení, které si vytvoří. Obecně možno říci, že je vlídný a přístupný. Je vstřícný jak ke psům jiné rasy tak i k ostatním konkurenčním manetům. Dalším osobitým rysem, jak už bylo řečeno, je jeho venkovská povaha. Nevyžaduje zvláštní péči. Je skromný a vážný, což má přirozeně vliv na jeho celkový charakter a chování. K člověku je rezervovaný a zdrženlivý. Pro svou typickou stavbu těla loví maneto způsobem jemu výlučným a zvláštním. Je to pes inteligentní, který rychle rozřeší záhady, které mu náhoda nastraží. "Roste" v terénech, kde je husté trnité křoví, které ztěžuje lov a je zároveň výborným krytem pro králíky. A to je právě prostředí k prokázání co je to práce usilovná, vytrvalá a úporná, vykonávaná účinně v atmosféře duševní rovnováhy. Křoví prohledává spodem, protože mu to jeho stavba těla umožňuje a tak sleduje stejnou stopní dráhu, kterou šel králík. A právě on je zvěří, která ho nejvíce "baví". Podenko a králík jsou dvě slova, která v Andaluzii a v celém Španělsku patří k sobě a znamenají mnohem více, než každé z nich samo o sobě! Jeho hledání je dokonalé. Především se nenechá "vyděsit" potížemi s vegetací a terény, kde se loví. Trní ho nezastaví, stopu hledá a sleduje usilovně, nevynechá ani píď. Má výborný nos, dovede si dojít pro vítr a je-li tam králík, hlasitě ho zaštěkává, aby dal avízo pánovi i ostatním, kteří ho doprovázejí. Je to opravdové představení, když pes hlásí, králík reaguje a celé lovecké společenství ožije. Fyzická tvrdost mu umožňuje odolat útokům trnů, které ho často těžce rozdrásají. Nic ho neodradí od lovu. Převládne chuť predátora dobře řízená člověkem před bolestí a utrpením. Maneto je dobrým aportérem. Králíka, stejně jako koroptev či jakýkoli jiný ulovený drobný kus nosí většinou z vrozené chuti. Mnozí přemýšlejí nad tím, zda pro svou velikost a především výšku nosit může? Ano, může! Je to tím, že má ve svých čelistech obdivuhodnou sílu, která mu umožňuje zvednout a přinést kusy, které odpovídají téměř polovině jeho vlastní váhy. Jeho morda mu umožňuje vzít králíka zuby, dobře ho váhově rozložit, překonávat překážky a zároveň ukázat svými špičáky ostatním psům, komu králík patří. Maneto je "podenko na králíky"! To je jeho nejvýstižnější definice.

Fotogalerie

Zpracování dat...