vychází v 6:53 a zapadá v 18:49
vychází v 17:06 a zapadá v 0:27
 

Časopis Myslivost

Slavnostní zasedání k 15. výročí založení Českomoravské kynologické unie

Lovecký pes 2/2008, str. 4  Marcela KUKLOVÁ
Na schůzce zástupců členských subjektů Českomoravské kynologické unie a zástupců chovatelských klubů Českomoravské kynologické unie přivítala všechny přítomné tisková mluvčí ČMKU Vladimíra Tichá. Toto setkání mělo slavnostní charakter, od založení ČMKU uběhlo 15 let a to je příležitost, při které stojí za to se ohlédnout za tím, co se udělalo, co se děje a co se ještě udělat musí.
V úvodu promluvil ke všem přítomným předseda Českomoravské kynologické unie Dr. Široký, který formou prezentace shrnul úkoly a cíle ČMKU. Zakládajícími členy ČMKU byly Český kynologický svaz, Českomoravský kynologický svaz, Český svaz chovatelů, Českomoravská kynologická jednota, Moravskoslezský kynologický svaz, Svaz česko-moravsko-slezských záchranných brigád a kynologů a Sdružení kynologických klubů. Českomoravskou kynologickou unii čekaly hned dva hlavní úkoly: za prvé vyhovět požadavkům FCI a získat zpět řádné členství a za druhé vytvořit jednotná pravidla pro chov psů s průkazem původu. ČMKU není tedy jen zástupcem České republiky v Mezinárodní kynologické federaci, ale zabývá se vším, co se týká psů s průkazem původu, vede plemennou knihu, zpracovává podklady pro statistiku FCI, vydává základní chovatelské předpisy. Činnost ČMKU je v současné době zaměřena především na tři základní oblastí: *oblast mezinárodní kynologické federace a spolupráce s dalšími státy, *postavení kynologů v rámci republiky, *chov a výcvik psů s průkazem původu a vše co s tím souvisí. Je samozřejmé, že ČMKU poskytuje všechny údaje, které FCI požaduje. Spadají pod to například počty chovatelů nebo počty zápisů do plemenné knihy. V příštích letech by ČMKU chtěla pořádat v České republice některou z větších výstav psů a také vyvíjí velké úsilí, týkající se uznávání dalších národních plemen. Předseda ČMKU Dr. Široký dále porovnal údaje o počtu zapsaných psů v plemenné knize v roce 1994 a v roce 2006. Jasně z této statistiky vyplynul nárůst zápisů, a to zhruba o jeden tisíc zapsaných psů v plemenné knize. V porovnání s Evropou zaujímá Česká republika jedno z předních míst v počtu zapsaných psů v plemenné knize spolu s Finskem a Španělskem. V roce 1994 se u nás zapsalo 153 uznaných plemen a 6 neuznaných, v roce 2006 to bylo již 241 plemen uznaných a 17 neuznaných. V roce 2006 vede s nejvyšším počtem zápisů německý ovčák, dále jezevčík, jorkšírský teriér, labradorský retrívr a zlatý retrívr. A co čeká ČMKU v budoucnosti? Musí průběžně plnit stanovené plány. Jsou to novely některých předpisů jako je Výstavní řád, Řád pro jmenování rozhodčích, snaha získat pořádání některé z větších výstav psů, propagace psů a všeho co souvisí s uznáváním našich národních plemen. Poté jménem Dozorčí rady přivítal všechny přítomné i Milan Krinke a poděkoval delegátům poslední Valné hromady. Důvodem jeho poděkování byla především projevená důvěra zvoleným členům dozorčí rady. Také konstatoval, že spolupráce s předsednictvem ČMKU je na velmi dobré úrovni. Na závěr jménem dozorčí rady pogratuloval těm, kteří budou na závěr tohoto setkání vyznamenáni za jejich práci pro českou kynologii a popřál všem hodně síly a optimismu do jejich další aktivní činnosti. Dalším hostem tohoto slavnostního setkání byl MVDr. Daniel, prezident Komory veterinárních lékařů, který shrnul roli Komory veterinárních lékařů do tří základních úkolů: registrace veterinárních lékařů, disciplinární záležitosti, vzdělávací role. Navíc Komora veterinárních lékařů poskytuje logistickou podporu, kancelářské zázemí atd. různým specifickým aktivitám a jednou z těchto aktivit je rovněž posuzování dědičných vad u psů. Komora veterinárních lékařů by také ráda vyšla vstříc chovatelským klubům ohledně posuzování dědičných vad u psů, a proto prostřednictvím ČMKU vstoupí s těmito kluby v jednání jakým způsobem zlepšit spolupráci na poli posuzování dědičných vad u psů. Na závěr setkání nastala chvíle vskutku slavnostní, a to předání vyznamenání a medailí za dlouholetou a záslužnou činnost pro českou kynologii. Vyznamenáni byli: Josef Dolejš - bronzová medaile, v kynologii pracuje od roku 1952, dlouholetý chovatel, krajský poradce chovu VČ kraje, hlavně pak uznávaný rozhodčí exteriéru boxerů, vykonával nejrůznější funkce v oblasti chovu na úrovni kraje i republiky. Jiří Dvořák - bronzová medaile, v kynologii pracuje od roku 1949, dlouholetý funkcionář zejména na stupni republikové, několikanásobný účastník mistrovství ve výkonu psů a Mistr ČR v roce 1952, v minulosti v nejvyšších republikových orgánech, dlouholetý ústřední rozhodčí výkonu, Ing. Karel Hartl - stříbrná medaile, výcvikář, chovatel, rozhodčí, autor zajímavých knih, člověk, pro kterého byla kynologie zájmem a profesí PhDr. Vladimír Mojžíš - bronzová medaile, nestor naší kynologie, učitel řady rozhodčích, pracoval ve sboru rozhodčích Josef Němec - stříbrná medaile, je neoddělitelně spojen s loveckou kynologií, rozhodčí pro výkon i exteriér, byl u založení ČMKU a byl také jejím předsedou JUDr. Karel Nývlt - bronzová medaile, rozhodčí pro výkon i exteriér, výborně vedl klub chovatelů dlouhosrstých ohařů, byl členem DR a to členem nadmíru platným Ludmila Pavlíková - bronzová medaile, rozhodčí pro exteriér, funkcionářka klubu, členka SR Ferdinand Ritter - stříbrná medaile, v kynologii pracuje od roku 1945, dlouholetý funkcionář od základní organizace, přes okresní, krajské, republikové i dřívější federální orgány, v současné době v nejvyšších orgánech ČKS a ČMKU, mnohaletý mezinárodní rozhodčí výkonu, dlouholetý zástupce ČR v komisi pro pracovní psy FCI Libuše Ubrová - stříbrná medaile, funkcionářka ještě v období Českého svazu chovatelů drobných zvířat, rozhodčí, členka předsednictva ČMKU, členka Sboru rozhodčích, Břetislav Uchytil - bronzová medaile, rozhodčí pro výkon, ředitel českobudějovických výstav psů, člen předsednictva ČMKU, předseda Českomoravské kynologické jednoty a předseda OMS České Budějovice, Zlatou medaili obdržel generálmajor Ing. Václav Růžička. In memoriam byly uděleny medaile pro Ing. Jana Findejse a Dagmaru Polákovou.

Fotogalerie

Zpracování dat...