vychází v 6:53 a zapadá v 18:49
vychází v 17:06 a zapadá v 0:27
 

Časopis Myslivost

VI. ročník Memoriálu Josefa Lamera

Lovecký pes 2/2008, str. 7  František ZAHRADNÍČEK
Pod záštitou ČMMJ OMS Brno venkov pořádal Moravskoslezský klub chovatelů anglických ohařů se sídlem v Brně již VI. ročník MEMORIÁLU JOSEFA LAMERA konaný ve dnech 28. - 29. 7. 2007 jako lesní a specielní vodní práce ohařů v MS Háj Neslovice. Josef Lamer, rodák z Nového Města na Moravě se nesmazatelně zapsal do historie myslivecké kynologie dnešního kraje Vysočina. Byl cvičitelem a chovatelem plemen anglických ohařů, zejména pointrů a gordonsetrů. Jeho chovatelská stanice „ze Seče“ patřila svou kvalitou a významem k těm nejlepším. MSKAO se sídlem v Brně pořádá každý druhý rok dvoudenní zkoušky anglických a kontinentálních ohařů (LZ a SVP) jako soutěž o „Putovní pohár“ věnovaný rodinou pana Lamera, která nese jeho jméno.
VI. ročníku se účastnilo 23 ohařů plemen POI, NKO, AS, VOK, MOK. Tento ročník měl rovněž mezinárodní účast vůdců ze Slovenské republiky. Nádherný profil lesní honitby, dostupnost všech zkoušených disciplín a vždy výborná kuchyně se skvělými výkony ohařů vítal početnou kynologickou veřejnost. Ne jinak je tomu v areálu "Rybářského spolku" Oslavany, kde probíhají disciplíny vodní práce s dostatkem živé vodní zvěře pernaté. Celou atmosféru slavnostního zahájení umocnil projev předsedy klubu pana Vlastimila Resnera, který pamětní medailí a čestným uznáním ocenil dlouholetou záslužnou a obětavou práci členů MS Háj Neslovice, spojenou s konáním již VI. ročníku této akce. Slavnostní fanfáry trubačů LZ Židlochovice braly u srdce. Sbor rozhodčích pod vedením VR pana Františka Zahradníčka posuzoval s přehledem zkušených kynologů bez sebemenšího zaváhání či protestu ze strany vůdců. A bylo na co se dívat. Psi byli výborně připraveni.K lesní práci nastoupilo v průběhu dvou dnů celkem 23 ohařů, obstálo 22, z toho 21 v I. ceně a jeden v ceně II. Jednomu ohaři se nedařilo při dohledávce lišky. U vodní práce byla situace obdobná. 22 ohařů nastoupilo na SVP, z toho 21 se umístilo v I. ceně a jeden v ceně II. Z mého pohledu takto vydařené zkoušky a tím i celou soutěž si v historii našeho klubu nepamatuji. A troufám si tvrdit, že i celorepublikově jde o jedinečný výsledek. Vítězem se stal NKO - Chara z Knollovy školy s celkovým počtem 344 body, I. cena (LZ + VP) vůdce Lumír Bárta, okr. Brno venkov II. pořadí získala AS - Bowle Leslie Leven s počtem 342 body v I. ceně a současně jako nejlepší AO získala "Putovní pohár" věnovaný rodinou pana Lamera, vůdce Tomáš Novák, Chlumec nad Cidlinou. III. pořadí získal opět NKO - Norka z Potonskéj lůky s počtem 342 body, I. cena vedoucí Štefan Macák ze Slovenské republiky Nemohu se nezmínit o několika velmi příjemných poznatcích této akce. Blahopřejeme panu Miloši Knotkovi, držiteli chovatelské stanice " z Knollovy školy" k úspěšné reprezentaci plemene NKO, kdy z jednoho vrhu předvádění čtyři jedinci získaly I. ceny jak na lesní tak i vodní práci. Naší soutěže se již tradičně účastní kynologové ze Slovenska. Ani letos tomi nebylo jinak a výkon jejich svěřenců byl dostatečně vidět. A v neposlední řadě je zde již dlouholetá spolupráce s klubem "Krátkosrstý ohař" se sídlem v Brně, který má pravidelně na startovní listině své zástupce. I oni mnohokrát přesvědčili o svých kvalitách. Všem vůdcům je třeba poděkovat za myslivecké vystupování, pořadatelům za výbornou organizaci a sboru rozhodčích za jejich korektní posuzování. Kynologické veřejnosti hezké zážitky při sledování práce anglických a kontinentálních ohařů na příštím, již VII. ročníku MJL v roce 2009 v MS Háj Neslovice a Rybářského spolku Oslavany přeje za MSKAO

Fotogalerie

Zpracování dat...