vychází v 7:34 a zapadá v 17:54
vychází v **:** a zapadá v 22:15
 

Časopis Myslivost

80. výročí Klubu chovatelů foxteriérů

Lovecký pes 3/2008, str. 11  J. ADAMEC
V letošním roce KCHF ČR oslavuje 80 let trvání. V posledních letech dochází k renesanci těchto dvou plemen, tedy drsnosrstých a hladkosrstých foxteriérů, která pocházejí z Anglie, kde byla nejčastějším společníkem hajného, jako jsou dnes u nás jezevčíci. Klub dovedně využívá obecně vzrůstající obliby kynologie ve prospěch zvýšení zájmu právě o foxteriéry.
Výbor postupným zvyšováním exteriérových i výkonnostních akcí prohlubuje klubový život a tím zvyšuje oblibu foxteriérů jak u milovníků psů, tak v myslivecké kynologii. Účast na samostatných výstavách pořádaných klubem je podpořena opatřením výboru, který zavedl povinnost absolvovat tuto výstavu s oceněním minimálně velmi dobrá, kontrolou chrupu a přeměřením výšky jedince odpovědnou osobou z důvodu neustálých dohadů ohledně výšky a chybějících zubů, k získání chovnosti. Toto rozhodnutí se ukázalo jako správné především z důvodu podpory klubového života, protože z dřívějších dvaceti až třiceti jedinců na dvou výstavách za rok se počty zvýšily na sedmdesát až sto šedesát jedinců na třech výstavách ročně. Obdobná situace je i při pořádání loveckých zkoušek, řadu let se pořádaly jedny klubové barvářské zkoušky a jedny zkoušky z norovaní. V roce 80. výročí KCHF bude klub pořádat čtyři výstavy, dvoje barvářské zkoušky honičů, dvoje zkoušky honičů, jedny barvářské zkoušky malých plemen, jedny lesní zkoušky a jedny norovací zkoušky. Zde bych chtěl uvést, že se nám je nedaří obsadit i přes skutečnost, že na zkouškách pořádaných jednotlivými OMS se účast zvyšuje.

Fotogalerie

Zpracování dat...