vychází v 7:34 a zapadá v 17:54
vychází v **:** a zapadá v 22:15
 

Časopis Myslivost

Mezinárodní zkoušky honičů

Lovecký pes 3/2008, str. 3  Mgr. Jana PODOLINSKÁ
Předposlední listopadový víkend se stal na Opavsku víkendem plným mysliveckých a kynologických zážitků. Klub chovatelů teriérů ve spolupráci s Okresním mysliveckým spolkem Opava uspořádal Mezinárodní klubové honičské zkoušky, přičemž za místo konání byly využity honitby MS Bítov – Těškovice a MS Zálesí – Slatina.
Mrazivé sobotní ráno se klasicky stalo časem pro nezbytné formality. Účastníci se sešli na chatě MS Bítov - Těškovice v Lubojatech, odkud se, po nutných náležitostech, všichni odebrali do zámeckého parku ve Slatině, kde proběhlo oficiální zahájení zkoušek za zvuků trubače a uvítacích slov starosty obce Luďka Míčka a předsedy místního mysliveckého sdružení Radko Hermana. Poté vrchní rozhodčí Mgr. Michal Vitásek představil své kolegy - Ludmilu Zajícovou a Františka Mališe. O programu prvního dne a o průběhu a organizaci naháňky, což byla první část zkoušek, informoval všechny zúčastněné myslivecký hospodář Ing. Jiří Herman. Po tomto uvítacím ceremoniálu se vůdci se psy, rozhodčí a ostatní účastníci naháňky odebrali do honitby. Pro naháňku byly velmi dobře vybrány dvě leče s dostatečným výskytem černé zvěře, což umožnilo psům prokázat svou připravenost. Několika psům se podařilo přijít do kontaktu s černou zvěří - pěknou práci předvedly fena slovenského kopova Norma Hraples a border teriéra Flereta z Romanova chovu. Nejvíce ovšem rozhodčí zaujal štýrský brakýř Adar od Černé Opavy, který opakovaně narazil a hlasitě doléhal na černou zvěř. Toto se samozřejmě odrazilo i v konečném hodnocení. V této leči se nicméně nepodařilo žádný kus ulovit. Po skončení leče rozhodčí zhodnotili dosavadní výkony a všichni účastníci se při ohni občerstvili a zahřáli. Odpočinek si zasloužili i psi, práce v tak náročném terénu, navíc s čerstvou sněhovou pokrývkou, jim jistě ubrala mnoho sil potřebných do další leče. Ve druhé leči pak svůj um prokázali kromě psů také lovci, kterým se podařilo nějaký ten kus ulovit. Pověstné zkouškové štěstí se tentokrát usmálo na fenu border teriéra Fleretu z Romanova chovu, která narazila na postřelený kus černé zvěře a hlasitě jej stavěla až do příchodu vůdce. Ten poté kus dostřelil. Po ukončení leče následovalo posouzení některých dalších disciplín, jako odložení a klid na stanovišti. Nakonec se ukázalo, že právě tyto disciplíny sehrály klíčovou roli v celkovém hodnocení. Rozhodujícím se stal různý koeficient při odložení na volno či na řemeni. Potom už se všichni odebrali zpět do zámeckého parku, kde proběhl výřad v opravdu slavnostní atmosféře za zvuků "halali" a ohňů zdobících tři kusy černé zvěře, které byly na naháňce uloveny. Předseda místního MS poté vyslovil pozvání na poslední leč. Zde se mohli všichni seznámit s průběžnými výsledky zkoušek. V neděli ráno se rozhodčí, vůdci i korona sešli opět na chatě v Lubojatech, kde předseda MS Bítov - Těškovice Osvald Kopec zahájil druhý den zkoušek. Poté následoval odchod do honitby, kde se mělo odehrát plnění zbývajících disciplín, a to dosled černé zvěře na uměle založené šlapané a současně pobarvené stopě, vodění na řemeni a ochota k práci na černou zvěř. O zajištění průběhu druhého dne zkoušek se starali členové MS Bítov - Těškovice v čele s mysliveckým hospodářem Petrem Bártou. Po splnění všech disciplín se po krátké poradě rozhodčích mohlo přistoupit k vyhlášení výsledků zkoušek. Na prvním místě se umístila fena border teriéra Flereta z Romanova chovu s vůdcem Romanem Trojkou. Tato dvojice splnila v I. ceně s 204 body a s tituly Klubový vítěz, CACIT, CACT, CCT a "diviačiar". Druhé místo obsadila fena border teriéra Ch. Iriset z Romanova chovu téhož vůdce, která se 186 body skončila také v I. ceně a s tituly res. CACIT, res. CACT, res. CCT. Na pěkném třetím místě se umístil štýrský brakýř, pes Adar od Černé Opavy, s vůdcem Janem Kostřibou. Tato dvojice splnila v I. ceně také se 186 body a tituly CACT a "diviačiar". Čtvrté místo patřilo feně slovenského kopova nesoucí jméno Norma Hraples s René Richtárem, kteří se 183 body a titulem CACT obstáli v I. ceně. Po jednom psu potom výsledkovou listinu zaplňovali psi ve II. a III. ceně. Velké poděkování patří rozhodčím za objektivní posuzování, MS Zálesí - Slatina za vzornou přípravu a poskytnutí honitby a v neposlední řadě také sponzorům zkoušek, mezi něž patřily firmy BKW s.r.o Pila Pazderna, BACO činění kůží, Olga Zedníčková - suroviny pro pekaře a cukráře, Obecní úřady Těškovice a Bítov a pan Klimek.

Fotogalerie

Zpracování dat...