vychází v 7:34 a zapadá v 17:54
vychází v **:** a zapadá v 22:15
 

Časopis Myslivost

Myslivecká kynologie v okrese Bruntál

Lovecký pes 3/2008, str. 12  Břetislav STANĚK
V roce 2007 kynologická komise OMS Bruntál připravila šest akcí. Již tradiční začátek kynologické sezóny byl jarní svod psů konaný v MS Liščí vrch v Razové, předvedeno bylo 39 jedinců, od stále nejvíce početných jezevčíků až po méně rozšířené plemeno malého modrého gaskoňského honiče. V průběhu svodu obdrželi vůdci informace o plánovaných zkouškách, byla možnost si zakoupit kynologickou výstroj i literaturu. Výměna zkušeností v útulné chatě již neodmyslitelně patří k tomuto setkání.
Ve stejné honitbě se setkali vůdci na zkouškách vloh ohařů, loveckých slídičů, teriérů a jezevčíků, předvedeno bylo 22 psů, 17 uspělo v I. ceně, 5 ve III. ceně. Příznivci norování mají v posledních letech zamluvenu noru u MS Agrozat v Zátoru jehož vůdčí osobnost Jiří Kaděrka je zárukou, že zkoušky i celkové zázemí bude k úplné spokojenosti všech. Letos bylo na zkouškách předvedeno 24 psů a všichni dle znění zkušebních řádů obstáli. Zkoušku z lovecké upotřebitelnosti pro práci pod zemí složila i fena českého teriéra Hesi Ze Zlatého Antoníčku s vůdcem Herbertem Vitáskem a prokázali, že naše národní plemeno je nejen líbivého vzhledu, ale má i dobré lovecké vlohy. Po několikaleté přestávce byly opět uspořádány lesní zkoušky malých plemen. 12 vůdců se sešlo v Třemešné ve Slezsku, kde stejnojmenné MS dalo k dispozici svou honitbu a organizační sbor. Zkoušky byly úspěšné. 5 psů je ukončilo v I. ceně, 6 psů ve II. ceně a 1 skončil ve III. ceně. Pomyslným vrcholem sezony byly barvářské zkoušky "Memoriál Františka Jakubčíka" s možností zadání titulu CACT. Pro letošní ročník dal k dispozici honitbu p. Leopold Benda - Benekov. Na zkoušky se dostavilo 16 vůdců, 8 psů skončilo v I ceně, 7 v II. ceně a 1 neobstál. Podmínky udělení titulu splnili a ocenění CACT obdrželi: JRT - Abstrakt Bohemia Platina s vůdcem Jaroslavem Pecháčkem WSS - Brix Slezská bukovina s vůdcem Luďkem Bílkou CBR - Ajby Kelečský poklad s vůdcem Stanislavem Šteflem Poslední loňskou akcí byly honičské zkoušky, které uspořádalo MS Agrozat Zátor, na zkoušky se dostavilo 6 vůdců, kteří ve dvou dnech měli prokázat jak jsou jejich svěřenci připraveni k lovu černé zvěře. Druhý den mohl vrchní rozhodčí pan Kuchař vyhlásit: 4 psi dokončili zkoušky v I ceně, 1 ve III. ceně a jeden vůdce svou mladou fenu jezevčíka v průběhu zkoušek odvolal. Celkem bylo na letošních zkouškách předvedeno 68 psů (někteří opakovaně). Pod záštitou OMS Bruntál proběhly také klubové akce. Klub hrubosrstých a maďarských ohařů a jeho člen Pavel Navrátil uspořádal v honitbě Svobodné Heřmanice MFT a letní FT se zahraniční účastí. Členové Českého klubu chovatelů alpského brakýře jezevčíkovitého a klubu chovatelů foxteriérů ČR uspořádali zkoušky honičů a honičské zkoušky ve Slezských Rudolticích. Kynologická komise pod vedením Karla Vaškuje naplánovala na rok 2008 osm akcí, navíc přibudou jedny barvářské zkoušky a barvářské zkoušky honičů. Také již výše zmíněné kluby a jejich agilní členové p. Kavan, Navrátil, Vaškuj připravují pro své členy další zkoušky a soutěže. Proto na závěr popřejme všem hodně zdaru a chuti do další práce se svými čtyřnohými společníky a těšme se na setkání na některé příští kynologické akci. Informace o okresních kynologických akcí najdete na: www.omsbruntal.ic.cz

Fotogalerie

Zpracování dat...