vychází v 7:34 a zapadá v 17:54
vychází v **:** a zapadá v 22:15
 

Časopis Myslivost

Radost i starost jménem: Patterdale teriér

Lovecký pes 3/2008, str. 8  Vladimíra TICHÁ
O patterdale teriérech se v časopisu Myslivost psalo již několikrát. Důvodem, proč se k tématu vracím, je často kladená otázka, proč tak po pracovní stránce vynikající plemeno nemůže oficiálně získat označení „lovecky upotřebitelný pes“. Neptají se jen jeho majitelé, chovatelé a držitelé, ale i ti, kdo patterdala nemají, ale v praxi viděli, co dovede.
Plemeno patterdale teriér vzniklo na pomezí Anglie a Skotska, v oblasti zvané Lake District. Je to hornatá krajina, kterou charakterizují vysoké, obtížně přístupné kopce, pro které se vžilo označení Fells. Základní obživou zde žijících lidí byl chov ovcí. Velkým problémem ale byly velké westmorelandské lišky, které dokázaly napáchat nedozírné škody zvláště v případě jehňat. Nenahraditelnými pomocníky v boji s liškami byli drobní a nesmírně odolní norníci. Jméno získali po malé vesničce Patterdale, v literatuře je ale můžeme najít i jako fell teriéry. Patterdale není jediným z této oblasti pocházejícím norníkem. Stejné místo vzniku je uváděno například u lakeland teriéra. Z hlediska historické posloupnosti ale patterdale vznikl dřív a je možné jej považovat za předka nejen lakelanda, ale celé řady dalších teriérů. Patterdale byl a je vysloveně pracovním teriérem s velkým citem pro práci loveckého psa. Je vytrvalý a neúnavný. Má vynikající nos, většinou výbornou hlasitost a nasazení, s kterým pracuje, je nenapodobitelné. Je vynikající norník, ale díky své rychlosti, mrštnosti a schopnosti rychle reagovat a rychle se rozhodnout najde uplatnění i v honitbách s černou zvěří. Je nenáročný jak z pohledu výživy nebo údržby srsti, tak z hlediska výchovy. Vůči lidem je přátelský, přesto není pravděpodobné, že by se z něj stalo společenské plemeno. Obecně je možné říci, že patterdale je malý pes s velkou povahou. O to smutnější je omezení, které u nás v jeho případě platí. Zákon o myslivosti v § 44 - Používání loveckých psů a loveckých dravců v bodě 1. Říká, že: "Uživatel honitby je povinen držet a v honitbě používat lovecké psy. Loveckým psem se rozumí pes loveckého plemene uznaného Mezinárodní kynologickou federací (FCI) s průkazem původu, který složil příslušnou zkoušku z výkonu. Potvrzení o složené zkoušce, vystavené jejím pořadatelem, je veřejnou listinou." Problém spočívá v jednom jediném slově. Zákon hovoří o plemenech "uznaných" FCI a patterdale patří mezi tak zvaná plemena neuznaná. Na oficiálním seznamu plemen FCI nefiguruje a je velmi nepravděpodobné, že by země původu plemene, tedy velká Británie, o zařazení patterdalů mezi plemena FCI usilovala. Samotné FCI zaujímá k neuznaným plemenům rozumné stanovisko: nikomu nevadí, když se takové plemeno zúčastňuje zkoušek a výstav, nemůže ale obdržet mezinárodní šampionát krásy nebo práce a proto není např. možné patterdala přihlásit na mezinárodní výstavu psů. Patterdale tedy může na výstavy mimo výstav mezinárodních a ve všech okolních státech včetně Slovenska se běžně zúčastňuje zkoušek z loveckého výkonu. V České republice jej ale nepustíme ani na zkoušky vloh a dokonce ani na klubové zkoušky a to přesto, že klub garantoval, že patterdale, který by takové zkoušky absolvoval, nedostane potvrzení o lovecké upotřebitelnosti. Pokud by plemeno někdo na zkoušky přijal, asi by se dostal do problémů. Situace je tak absurdní, že byly dokonce vznášeny námitky proti uvádění výsledků zkoušek u psů, kteří je absolvovali v zahraničí. Přitom se nejednalo o loveckou upotřebitelnost, ale pouze o informace v chovatelských materiálech a inzerátech na štěňata. Chovatelé, majitelé a příznivci patterdalů si někdy myslí, že není snaha problém řešit. Skutečnost je jiná. Snažil se Klub chovatelů teriérů, snažila se i Českomoravská kynologická jednota (viz níže uvedená korespondence s ministerstvem zemědělství) a o patterdalech se dokonce hovoří v usnesení posledního sjezdu ČMMJ. Dokud ale platí stávající Zákon o myslivosti, asi nelze nic dělat. Čeština je řeč bohatá a ta bohatost může někdy, jak je vidět na případu patterdalů, způsobit problémy. Patterdale patří po celém světě mezi oceňovaná lovecká plemena, ale to, že není FCI uznaný, je nezpochybnitelné. Zákon o myslivosti je v tomto bodě formulován poměrně jasně a oficiální lovecká upotřebitelnost patterdala je problematická. Nemůže tedy figurovat v pro danou honitbu požadovaném počtu psů s určitou kvalifikací. Pravdou ale je, že v řadě honiteb patterdale teriér pracuje, ku prospěchu svého vůdce i ku prospěchu svému, na výbornou. I tady jsou ve hře dvě podobná slova a i tady se otevírá otázka: "Je to pes lovecky upotřebitelný nebo pes při výkonu práva myslivosti potřebný?"

Fotogalerie

Zpracování dat...