vychází v 6:50 a zapadá v 18:53
vychází v 15:32 a zapadá v 23:25
 

Časopis Myslivost

Lesní zkoušky malých plemen v honitbě Holštejn – Bílá voda

Lovecký pes 5/2008, str. 3  Jaroslav ZELENÝ
Na sobotu 5. července připravila kynologická komise OMS Blansko ve spolupráci s honitbou Holštejn - Bílá Voda, lesní zkoušky malých plemen. Od sedmé hodiny ranní se do kulturního domu v Lipovci začínají sjíždět nejen účastníci zkoušek se svými psy, kteří se podrobí dnešní zkoušce, ale i mnoho zájemců o loveckou kynologii.
V osm hodin jsou již všichni přihlášení na místě zahájení. Celkem se na dnešní zkoušky přihlásilo 11 psů, z toho deset teriérů a jezevčíků a jeden slídič. Největší zastoupení mají se třemi psy jezevčíci, po dvou psech pak jagdteriér a hladkosrstý foxteriér, po jednom zástupci border teriér, irský teriér, slovenský kopov a velššpringršpaněl. Po veterinární přejímce psů a kontrole všech nezbytných dokumentů je vyhlášen slavnostní nástup. Trubač vítá všechny přítomné slavnostní fanfárou, je představen sbor rozhodčích, který bude dnešní zkoušky posuzovat, jsou upřesněny některé organizační otázky. Následuje rozlosování účastníků do skupin. Po všech těchto nezbytných náležitostech se sbor rozhodčích odebírá na krátkou poradu a ostatní účastníci se mezitím připravují na přesun do míst konání zkoušek. Každou skupinu má na starosti vedoucí skupiny, který je dopředu určen a zná dobře tu část honitby, kde se skupina podrobí zkoušce. Okolo deváté hodiny jsou již všichni účastníci v honitbě a samotná zkouška může začít. Nyní už je vše na psech a jejich vůdcích, aby prokázali, jak jsou na dnešní zkoušku připraveni. Průběh i hodnocení zkoušky se řídí zkušebními řády. Zkušení rozhodčí s dlouholetou kynologickou praxí vše sledují bedlivým okem, aby všichni psi byli objektivně ohodnoceni. Po druhé hodině odpolední se začínají první účastníci vracet na místo srazu. Na tvářích některých vůdců je vidět určité zklamání, na jiných však úsměv a spokojenost z práce svého psa. U přátelského posezení se pak probírá, jak který pes zvládl danou disciplínu. V 15.00 hodin mají již všichni psi dnešní zkoušku za sebou a rozhodčí se mohou pustit do sčítání bodů na soudcovských tabulkách. Když je vše spočítáno začínají se vypisovat diplomy, potvrzení o složení zkoušky a potřebné zápisy o zkoušce. Pořadatelé mezitím chystají ceny pro účastníky, které pořadatelům na dnešní zkoušky věnovalo mnoho sponzorů z našeho okresu. A již je tu čas slavnostního vyhlášení výsledků. Slova se ujímá vrchní rozhodčí Ing. Ivo Klouda, který dnešní zkoušky řídil. S potěšením konstatuje, že všem přihlášeným psům se podařilo nástrahy dnešních zkoušek zvládnout, tím pádem zkoušku absolvovali a získali loveckou upotřebitelnost. A jak to celé dopadlo. Z jedenácti přihlášených psů, 4 byli klasifikováni v I. ceně, 5 psů pak ve II. ceně a 2 psi byli klasifikováni ve III. ceně. Celkovým vítězem lesních zkoušek se stala fena plemene jagdteriér, "Cira z Dvořáčkova domu", vůdce Petr Nezval, která získala celkem 241 bod, na druhém místě se umístila z 223 body fena plemene jezevčík dlouhosrstý "Cira od Kamenné svatby", kterou vedl p. Dvořáček ml. a na třetím místě se 190 body fena plemene border teriér "Faty z Krhova", vůdce JUDr. Jaroslav Řezníček. Na závěr patří poděkování Vladimíru Moráňovi, nájemci honitby Holštejn - Bílá Voda za propůjčení honitby pro dnešní zkoušky a za přípravu občerstvení, místním myslivcům za kvalitní přípravu a organizaci zkoušek, rozhodčím za korektní posuzování, sponzorům za sponzorské dary a trubačům i početné koroně za příjemnou atmosféru na dnešních zkouškách.

Fotogalerie

Zpracování dat...