vychází v 5:37 a zapadá v 20:34
vychází v 22:13 a zapadá v 8:16
 

Časopis Myslivost

Tradiční speciální zkoušky z vodní práce ve Stašově

Lovecký pes 6/2008, str. 9  Bohumil HOTAŘ
Počátek měsíce srpna je v okrese Svitavy vyhrazen konání speciálních zkoušek z vodní práce, kterých se v poslední době zúčastňují nejen ohaři, ale také zástupci plemen slídičů. Vodních ploch je v našem okrese celá řada a bez pomoci dobře vycvičených loveckých psů je lov kachen nemyslitelný. Kynologická komise okresního mysliveckého spolku se každoročním pořádáním speciálních zkoušek z vodní práce snaží, aby byl zajištěn dostatečný počet lovecky upotřebitelných psů pro výkon práva myslivosti v této oblasti.
Jako již tradičně pověřil Okresní myslivecký spolek ve Svitavách členy Mysliveckého sdružení Nova ve Stašově organizací těchto zkoušek, které se konaly v sobotu dne 9. srpna 2008. Ředitel zkoušek Jiří Bačovský přivítal početnou koronu, delegované rozhodčí a 11 soutěžících vůdců se svými psy. Zastoupení jednotlivých plemen psů bylo následující: 5 německých krátkosrstých ohařů, 1 německý dlouhosrstý ohař, 1 český fousek, 2 němečtí křepeláci, 1 maďarský ohař krátkosrstý a 1 gordonsetr. Zkoušky zahájil vrchní rozhodčí Miroslav Matějka, který seznámil vůdce a koronu s organizací a s rozložením zkoušených disciplín. Disciplíny podle zkušebního řádu pro ohaře posuzovali zkušení rozhodčí - Vlastimil Bednář a JUDr. Bohumil Hotař, kteří hodnotili práce na hluboké vodě a Mgr. Pavel Tupec s Josefem Zavřelem, kteří hodnotili práci v rákosí. Zkušenosti s rozhodováním sbíral čekatel Petr Moravec. Po krátké instruktáži správcem zkoušek Františkem Fuksou, po veterinární prohlídce provedené MVDr. Jiřím Teplým a následném rozlosování, se všichni odebrali k plnění disciplín do vytýčené části honitby. Zkušení členové MS Nova připravili zkoušky obdobně jako v uplynulých letech velice pečlivě a tak nedošlo v jejich průběhu k žádné mimořádné situaci. Výběr místa pro zkoušené psy byl přizpůsoben tak, aby mohlo dojít ke zcela objektivnímu posouzení práce psů a určení skutečně toho nejlepšího ze startovního pole. Prostory kolem rybníků, které byly určeny pro práci v rákosí, sice patří mezi méně obtížně, ale jsou vybrány tak, aby zkoušení psi mohli prokázat skutečnou připravenost pro využití v myslivecké praxi. Spolehlivé výkony předváděla většina zkoušených psů, ale proti loňskému roku žádný ze psů nijak zvlášť nevyčníval nad ostatní. Po skončení zkoušek a čekání na výsledky došlo i na občerstvení a tradiční pouťové koláčky paní Fuksové. Po zhodnocení mohli být všichni účastníci celkem spokojeni s dosaženými výsledky. Z jedenácti startujících se jich umístilo v jednotlivých cenách deset. Jeden pes obdržel v souladu s novým zkušebním řádem hodnocení "obstál". Pět psů ukončilo zkoušky v I. ceně a pět psů skončilo v ceně II. Celkovým vítězem se stala fena německého krátkosrstého ohaře Aida z Bysterských revírů, která získala plný počet bodů, tj. 100. Fena byla vedená Janem Půžou z Jedlové. Jako druhá v pořadí se umístila fena maďarského krátkosrstého ohaře Fera z Chlumčanské doliny vedená Milanem Hlaváčem z Jaroměřic, která získala 95 bodů. Třetí v pořadí skončila fena německého krátkosrstého ohaře Eira z Mešinské hájovny s vůdcem Romanem Moravcem z Chocně, která nasbírala 92 bodů. Pořadatelé ocenili úspěšné vůdce pěknými věcnými cenami. Vrchní rozhodčí na závěr poděkoval všem organizátorům, vůdcům a rozhodčím za velmi dobrý přístup k lovecké kynologii a pozval je k účasti na dalších akcích konaných v letošním roce v okrese Svitavy. Zároveň ocenil skutečnost, že do našich honiteb po úspěšném absolvování speciálních zkoušek z vodní práce přibylo 11 nových psů dobře připravených pro výkon práva myslivosti.

Fotogalerie

Zpracování dat...