vychází v 5:37 a zapadá v 20:34
vychází v 22:13 a zapadá v 8:16
 

Časopis Myslivost

VIII. klubové všestranné zkoušky

Lovecký pes 6/2008, str. 15  Karel PODLEŠÁK
Ve dnech 13. - 14. 9. 2008 uspořádal Klub německých křepeláků pod záštitou OMS Klatovy a ve spolupráci s MS KORBEL Malý Bor u Horažďovic v honitbě tohoto sdružení již VIII ročník klubových všestranných zkoušek se zadáním titulu CACIT a CACT. Zkoušek se zúčastnilo celkem 10 psů.
Zkoušky probíhaly podle všech přísných regulí, na které dohlíželi jako hlavní rozhodčí předseda klubu Ivan Petrbok z okr. Beroun. Práci na poli hodnotili rozhodčí Jindřich Fencl a Jaroslav Gruber (oba z okr. Plzeň), les hodnotili Dana Hájková (okr. Plzeň) a Stanislav Urbánek (okr. Klatovy). Práci na vodě hodnotili pánové Oldřich Liška (okr. Tachov), Václav Furhober (okr. Plzeň) a Ludwig Hartl ze SRN. Jejich práce byla na vysoké úrovni, o čemž svědčí i to, že během zkoušek nebyly podány žádné námitky. Honitba byla, co se týče zvěře, tak i připravenosti, velmi dobrá. Vítězem zkoušek se stal a zároveň titul CACIT, CACT, klubový vítěz a nejlepší práce les získal Oli z Čerchovky s vůdcem Miroslavem Hruškou, který byl zároveň nejstarším vůdcem na těchto zkouškách. Na druhém místě se umístnil Pasík z Harachu s vůdcem Romanem Dvořákem, na třetím místě a zároveň nejlepší práce na poli Max z Čerchovky s vůdcem Josefem Konopíkem. Za nejlepší práci na vodě byl ohodnocen Golden Gráze Svatoborský revír s vůdkyní Zuzanou Fialovou, která byla zároveň i nejmladší v poli vůdců. Celkem obstáli v I ceně 4 psi, ve II ceně 4 psi, ve III. ceně 1 pes a 1 pes neobstál. MS Malý Bor přeje všem vůdcům a jejich čtyřnohým pomocníkům hodně loveckých zážitků a při dalších zkouškách hodně úspěchů. Hlavní sponzor soutěže byl Josef Maule z Klatov - člen klubu.

Fotogalerie

Zpracování dat...