vychází v 6:56 a zapadá v 18:44
vychází v 18:03 a zapadá v 2:43
 

Časopis Myslivost

Klub chovatelů honičů

Lovecký pes 2/2009, str. 3  i>Jirka NEJEDLÝ
Klub chovatelů honičů (KCHH) vznikl a byl zaevidován 4. 1. 1993. Původně zastřešoval klub všechna plemena honičů. Později po odtržení některých sekcí např. ABJ na samostatné kluby sdružuje klub chovatelů honičů takzvaná málopočetná plemena, i když například plemeno basset hound je částečně evidováno i v Basset klubu.Taktéž karelský medvědí pes a lajky (ZSL, REL) mají svůj klub. Mezi další plemena chovaná a evidována v klubu chovatelů honičů patří: norský losí pes šedý, finský honič, švédský losí pes, hamiltonův honič, velký a malý hrubosrstý vendéeský basset, malý modrý gaskoňský honič, porcelaine, srbský honič, polský ogar, rakouský hladkosrstý brakýř, sedmihradský honič, štýrský brakýř, německý brakýř, rakouský hladkosrstý brakýř, španělský sabueso, bosenský hrubosrstý honič, vydrař, blafl and tan coonhound. Jednotlivá plemena jsou zařazena do pěti sekcí. Úplný seznam všech plemen zastřešených v KCHH je uložen u hlavního poradce chovu a je možno ho podle potřeby aktualizovat. Klub chovatelů honičů řídí pětičlenný výbor, který se velkou měrou podílí na zajišťování a organizaci klubových výstav a zkoušek. Výcvikové i zkouškové období je otevřeno pro všechna plemena honičů.
Pro rok 2009 připravil výbor KCHH pro své členy tyto akce: Výstavy - 30. 5. klubová výstava Staré Splavy, okr. Česká Lípa 10. 10. speciální výstava Lednice na Moravě, okr. Břeclav Zkoušky - 3. 5. 09 BZH Brno-venkov 6. 6. BZH Staré Ralsko 26. 9. BZH Orlík 31. 10. - 1. 11. ZH Kostelní Střímělice Výcvikový den proběhne 31. 5. 2009 v honitbě Staré Ralsko. V roce 2008 to byla, mimo klubové výstavy v Brně, 24. 5. Výcvikový den v honitbě MS Vlastějov. Druhý výcvikový den proběhl ve spolupráci s Klubem švýcarských honičů dne 13. 9. 2008 v honitbě LČR v okrese Blansko. Memoriál Dr. Urbana proběhl dne 18. 10. v honitbě MS Vlastějov a hned následující den se uskutečnily MBZH v honitbě MS Kňour Stříbrná Skalice. Vyvrcholením zkouškové sezony byly dne 25. a 26. 10. 2008 MZH v honitbě Agrowald Přízeř. MBZH se zadáváním titulu CACIT, CACT Tak jako v loňském roce tak i letos jsme se sešli na lovecké chatě Mysliveckého sdružení Stříbrná skalice v Kostelních Střímělicích. Pomalu se již tato honitba stává dvorní honitbou našeho klubu (již několik let po sobě zde náš klub pořádá jak MBZH tak i MZH). Jenom díky veliké obětavosti členů tohoto mysliveckého sdružení a za nezištné podpory Pavla Škardy je možno tyto zkoušky vykonávat. MBZH proběhly 19. 10. 2008 pod záštitou OMS Praha-východ a Klubu chovatelů honičů. Těchto zkoušek se zúčastnilo 10 psů a na jejich posuzování byli delegování tito rozhodčí: vrchní rozhodčí Miloš Vinklárek, rozhodčí Miroslav Pacovský, Jiří Nejedlý, Josef Veselý, Jiří Veselý. V soutěžním poli v letošním roce převládali baseti, kteří byli čtyři, dvě západosibiřské lajky, jeden porcelaine, jeden bígl, jeden norský losí pes šedý, jedna štýrská braka. Za slunečného rána zahájili trubači MBZH. Po rozlosování následoval přesun do honitby, kde byly již připraveny šlapané stopy. Stopy byly dost náročné, některé vedly přes paseky s ostružiním a tak někteří "fajnovější" pejsci měli problémy. Přesto se všem psům podařilo tuto disciplínu dokončit. Opět se potvrdilo u některých vůdců horší nastudování nových zkušebních řádů platných od 1. 1. 2008, ale i to se vysvětlilo. U některých psů se projevila nedocvičenost, hlavně při disciplíně vodění. Veliké problémy dělala psům disciplína chování u kusu, která se od letošního roku zkouší samostatně. Zde se ukázala zkušenost psů a vůdců, kteří se svými psy loví a pravidelně docházejí do honitby. Perfektní práce Džejumi Heřmánkova stráň vedená Jaroslavem Horákem nebo práce Daka Heřmánková stráň vedeného Pavlem Škardou byly přímo ukázkové. Tady se projevila zkušenost vůdců naplno. Později se ukázalo, že tito dva pejsci svedli boj o první místo a titul CACIT. Příjemný den bez ztráty psa byl zakončen výřadem před loveckou chatou. Všichni psi zkoušky dokončili a zde jsou výsledky: vítězem zkoušek a tituly CACIT, CACT si odnesla fena západosibiřské lajky Džejumi Heřmánkova stráň vedené Jaroslavem Horákem, I. cena 276 bodů, v pořadí druhý byl Dak Heřmánkova stráň, západosibiřská lajka vedený Pavlem Škardou res.CACIT, res.CACT, I. cena 239 bodů. Další umístění štýrská braka Alan z Turnovské rokle vedená Lubošem Havlasem, CACT, I. cena 218 bodů, norský losí pes šedý Agar Excellent Elgiakten's vedený Pavlem Štanglem, CACT, I. cena 216 bodů, baset Gina Lady Barnett's vedená Lenkou Zitovou, CACT, 216 bodů, baset Hitchcock Lady Barnett's vedený Josefem Zemanem, I. cena, 215 bodů, porcelaine Filippa Luisa Roborovski vedená Helenou Golichovou, CACT, I. cena, 213 bodů, bígl Ellie May Perla Vltavy vedený Petrem Pořádkem, II. cena 173 body, baset Nhabira Giggles vedená Lenkou Zitovou, III. cena, 156 bodů, baset Born On My Birthday Prdlavka vedená Michaelou Přenosilovou, III. cena, 146 bodů. Poděkování patří dvornímu fotografovi těchto zkoušek Karlovi Čápovi a Milošovi Vinklárkovi, který tyto zkoušky organizačně zajistil. VII. ročník Memoriálu Dr. Urbana Dne 19. 10. 2008 proběhl již 7. ročník Memoriálu Dr. Urbana. Vrcholné zkoušky honičů byly uskutečněny pod záštitou OMS Klatovy v honitbě mysliveckého sdružení Vlastějov. Toto myslivecké sdružení hospodaří na výměře 2630 ha v katastru obcí Hartmanice a Petrovice u Sušice. Po zkušenostech z předchozích ročníků byli na memoriál nominováni tito rozhodčí: vrchní rozhodčí Pavel Nejdl, rozhodčí Ing. Libor Hanzlík a Luboš Rendl. Veterinární přejímku včetně celodenního zajištění veterinární služby provedl MVDr. Ludvík Mikoška ze Sušice. Sraz účastníků memoriálu byl v 8,00 hodin na chatě MS Vlastějov. Zde byl slavnostní nástup, seznámení účastníků memoriálu s pravidly této soutěže a provedeno rozlosování. Po rozlosování byl proveden přesun do honitby, kde proběhly jednotlivé zkušební disciplíny. Posuzovalo se podle nového zkušebního řádu s platností od 1. 1. 2008. Zázemí v honitbě zajišťovala skupina myslivců z řad členů MS Vlastějov. V honitbě byla možnost občerstvení. Na memoriál bylo nominováno šest psů. Dva baseti, jeden bígl, jedna štýrská braka, jeden sedmihradský honič a jeden švýcarský honič. První disciplína - vodění rozhodla o tom, že o vítěze budou bojovat dva psi - baseti, kteří jako jediní šli na volno a byli vyhodnoceni známkou 4. Ostatní disciplíny byly na slušné úrovni. Vůdci i psi byli vcelku ukáznění. Tak trošku měla smůlu majitelka bígla, který se šel při disciplíně odložení podívat, zda mu "panička" někam neodešla. Bohužel (ale v duchu zkušebního řádu po právu), byl ohodnocen z odložení známkou 0. Zatím to vypadalo, že všichni psi dokončí Memoriál podle představ svých vůdců. Leč skutečnost byla jiná. Poslední disciplína vše změnila. Touto disciplínou bylo chování u kusu, které zamíchalo pořadím. Zažité staré zkušební řády dělaly některým vůdcům problémy. Jenom díky zkušenostem rozhodčích se podařilo tuto disciplínu řádně vyložit podle nového zkušebního řadu. Zpráva vrchního rozhodčího: Memoriál Dr. Urbana byl po organizační stránce výborně zabezpečen, prostředí a výběr lokality k provedení BZH byly dobré. Práce na šlapané nepobarvené stopě byly provedeny vůdci i psy na vysoké úrovni, škoda jen, že všichni psi byli vodiči. I ostatní disciplíny byly splněny na dobré úrovni, pouze na odložení 1 pes neobstál. Vůdci vystupovali řádně, řádně byli myslivecky ustrojeni. Nebyly podány žádné námitky. Celkový dojem i výsledek - výborný. Co ještě dodat? Snad už jen výsledky: O první místo skutečně svedli boj dva baseti a rozhodl až věk psa (rozdíl jednoho měsíce). Vítězem 7. ročníku Memoriálu Dr. Urbana se stala fena baseta - Bella Gloomy Clown vedená Markem Chudým, I. cena, 244 bodů,CACT. Druhý v pořadí byl baset Amir z Končinské samoty vedený Jiřím Nejedlým, I. cena, 244 bodů, res. CACT. Další v pořadí byl sedmihradský honič Ully z Diváckých luk, vedený Radkem Vastlem, II. cena, 215 bodů. Dále švýcarský honič Endymion Olaska, vedený Tomášem Krchovem, II. cena, 205 bodů. Štýrský brakýř Grom z Větrné vsi, vedený Lukášem Pařízkem, II. cena, 179 bodů. Všichni uvedení psi a feny splnili disciplíny lovecké upotřebitelnosti. Pro tu si, bez umístění v ceně došla i fena bígla Ellie May Perla Vltavy, vedená Petrem Pořádkem. Ještě zbývá poděkovat sponzorům této akce: první cenu a to odstřel srnce III. věkové třídy v roce 2009 a dvoudenní pobyt v myslivecké chatě pro dvě osoby věnovala firma Dubiago s.r.o. - zajišťující komplexní lesnické služby, mezi další sponzory patří Hummer centrum Praha a firma LESS Forrest. Velké poděkování také patří Radce Leberové, která celý průběh Memoriálu Dr. Urbana fotograficky zdokumentovala. MZH se zadáváním titulu CACIT, CACT Ty z nás, kteří se pohybují se svými čtyřnohými pomocníky po lese a mají možnost vykonávat právo myslivosti, jistě nepřekvapí pojem Agrowald. Je to téměř synonymum pro černou zvěř. Je to záruka kvality, je to ráj černé zvěře. Málokde se najde tak vysoce zazvěřená honitba s černou zvěří. Klub chovatelů honičů měl tu čest spolupořádat v této honitbě Mezinárodní zkoušky honičů. Zkoušky proběhly ve dnech 25. - 26. 10. 2008 pod záštitou OMS Český Krumlov, společnosti Agrowald Rožmberk nad Vltavou s.r.o a Klubem chovatelů honičů. Na náročné dvoudenní MZH bylo přihlášeno jedenáct psů. Dva baseti, dva sedmihradští honiči, dva slovenští kopovi, jedna západosibiřská lajka, jeden border teriér, jedna štýrská braka, jeden alpský brakýř jezevčíkovitý, jeden bosenský hrubosrstý honič. Na zkoušky byli delegování tito rozhodčí: vrchní rozhodčí Ing. František Hrůza, rozhodčí Zdeněk Pils, Miroslav Bican, Ing. Oldřich Vojtěch a Ing. Libor Hanzlík. Zahájení zkoušek bylo v podhradí hradu Rožmberk nad Vltavou. Za zády hrad, u nohou Vltava a nádherné prostředí dolaďovalo troubení na borlici v podání Ing. Josefa Pubala. Sotva dozněla ozvěna přivítací fanfáry, ujal se slova ředitel zkoušek a společnosti Agrowald s.r.o., Ing. Roman Urbanec. Poté účastníky přivítala starostka města Rožmberk nad Vltavou. Po rozlosování pořadí byl uskutečněn přesun do honitby Agrowald Přízeř. Účastníci zkoušek byli rozděleni do dvou skupin (5 a 6 psů), a tak proběhly dvě leče. Zvěř byla, hlasitost a chuť psů do práce také. Pro lepší posouzení práce psa na stopě černé zvěře byla připravena vždy 3 selata černé zvěře v odchytových zařízeních. Divočák byl vypuštěn z odchytového zařízení, po několika minutách byl za divočákem vypuštěn pes. Posuzovala se rychlost, hlasitost a chuť. Něco dost neobvyklého, ale v duchu zkušebního řádu a dokonale splňující daný účel. Byly střeleny 3 ks prasete divokého - selata. Tento den nám počasí moc nepřálo, bylo dost chladno a jen občas se dalo tušit, že tam někde nahoře je slunce. Po dvou lečích se již všichni těšili na svačinu, kde se probíraly právě prožité zážitky. Po vydatné a chutné svačině jsme se vydali na další, a jak se později ukázalo, stěžejní disciplínu, a to obůrku. Ta byla umístěna v hustém probírkovém porostu, ale tak, aby rozhodčí i korona viděli práci psa. Nejdůležitější bylo najít správný vítr. Někteří psi byli hodně ostří, jiní vlažnější, ale celkový dojem z obůrky dobrý. Bohužel zde zapracovala přirozená pracovní chuť jednoho slovenského kopova, který nereagoval na obůrku a šel si lovit. Byl sice hlasitý, ale někde jinde než měl. Časový limit pro vyhledání kusu v obůrce jsou dvě minuty a tento "lovec" se k obůrce vrátil za sedm minut. Škoda, v leči to byl "ďábel". Majitel psa sice podal námitku, ale ta mu byla zamítnuta. Dalšími smolaři na obůrce byli baset a alpská braka jezevčíkovitá. Sice k obůrce došli, ale chuť k práci na černou zvěř se vytratila. Tito dva psi byli také ohodnoceni známkou 0. Chování po výstřelu zakončilo první zkouškový den. Večerní posezení v místní hospůdce zpříjemnila dívčí kapela z Blovic. Někteří šli spát a sbírat síly na druhý den, silnější jedinci toho moc nenaspali, ale ráno bylo pro všechny stejné, jen zmačkané obličeje a červené oči prozrazovaly, kdo byl zodpovědný. V 9.00 hodin se vyráželo na odložení a potom na pobarvenou stopu. Všech zbývajících osm psů to zvládlo a tak se v pohodě vrátili tam, kde to předchozí den začalo. Kolem 15. hodiny nastalo vyhodnocení, trubač, poděkování. Poděkování patří skutečně všem pracovníkům společnosti Agrowald Rožmberk nad Vltavou s.r.o, ale především panu Ing. Romanu Urbancovi Ph.D. Já osobně chci touto cestou poděkovat Pavlu Štanglovi, který do důsledku pomohl vyřešit vzniklý zmatek, a tak se zasloužil o důstojnou prezentaci klubu chovatelů honičů. Již jsem se mnohokrát zúčastnil zkoušek, ale MZH v Agrowaldu byly skutečně perlou a vrcholem letošní klubové zkouškové sezony. Tak ještě jednou, Romane, velké díky. Jako většina zkoušek i MZH by se neobešly bez sponzorů, kterým patří též poděkování. Dvorním fotografem byl Ing. Pavel Beran za přispění Ing. Romana Urbance. Děkuji. KLUBOVÁ VÝSTAVA KLUBU CHOVATELŮ HONIČŮ Dne 11. 05. 2008 se v Brně-Líšni, v areálu restaurace "U RAKA", konala Klubová výstava. Počasí tentokrát výstavě přálo, bylo krásně slunečno. Současně s touto výstavou se konala i výroční schůze a volby na další volební období. Výstavu tentokráte absolvovalo třináct plemen psů: baset, finský honič, norský losí pes šedý, švédský losí pes, hamiltonův honič, porcelaine, malý modrý gaskoňský honič, modrý gaskoňský baset, malý hrubosrstý vendéeský baset, velký hrubosrstý vendéeský baset, rakouský hladkosrstý brakýř, polský ogar, sedmihradský honič, štýrský brakýř. Oproti loňskému roku scházela ruskoevropská a západosibiřská lajka. Toto posuzování klade na rozhodčího veliké nároky a je velice těžké najít takového, který kvalitně posoudí všechna zmiňovaná plemena. Výstavu posuzovala paní Libuše Ubrová, která měla oproti minulému roku k naší veliké radosti více práce, díky zvýšenému zájmu chovatelů našeho klubu. Patří jí uznání a dík za korektní posuzování. Do finálové soutěže se probojovali ti nejlepší. Titul BIS tentokrát získal baset Ares Bassbeauty Ing. J. Kohouta. I ti, kteří na stupních vítězů nestáli, nebyli snad zklamáni. Každý účastník si odnášel tašku s dárky od našich sponzorů. Vítězové dostali krásný pohár. Další výsledky možno dohledat na webových stránkách KCHH - www.klubhonicu.com

Fotogalerie

Zpracování dat...