vychází v 6:56 a zapadá v 18:44
vychází v 18:03 a zapadá v 2:43
 

Časopis Myslivost

Lovecká kynologie na Zlínsku v roce 2008

Lovecký pes 2/2009, str. 7  Ing. Jaroslav ŠARMAN
Lovecká kynologie, v působnosti Okresního mysliveckého spolku ve Zlíně, zažila v roce 2008 další bohatou sezonu. Kynologická komise Okresního mysliveckého spolku ve Zlíně uspořádala ve spolupráci s uživateli honiteb celkem jedenáctery zkoušky a svod loveckých psů. Svod loveckých psů se uskutečnil 20. 4. 2008 na střelnici OMS Zlín. Největší zastoupení měli již tradičně jezevčíci, následováni skupinou ohařů. Jezevčíky a teriéry posoudil Mgr. Milan Hampl, ohaře si vzal na starost Ing. Otto Janečka a posouzení slídičů, retrívrů, honičů a barvářů se ujal Ing. Zdeněk Antonovič. Dále se nám v roce 2008 podařilo uspořádat zkoušky vloh ohařů a malých plemen, lesní zkoušky ohařů, podzimní zkoušky ohařů a malých plemen a zkoušky z norování, Lochovecký pohár ve Slavičíně (BZ a ZN) a Lesní pohár OMS Zlín v MS Dolní – Horní Lhota (LZ a BZ se zadáváním CACT a res. CACT). V plánu bylo ještě uspořádat zkoušky v bezkontaktním norování v podzimním termínu, ale tyto byly pro nízký počet přihlášených psů zrušeny.
Celá kynologická sezona měla dva vrcholy. Prvním vrcholem byl Lochovecký pohár - (barvářské zkoušky a zkoušky v norování), který se uskutečnil v honitbě MS Jamné Slavičín 26. 7. 2008. Na barvářské zkoušky nastoupilo 12 psů a k bezkontaktnímu norování 17 psů. Do soutěže o Lochovecký pohár zasáhlo celkem 5 psů. Druhým vrcholem byl Lesní pohár OMS Zlín (LZ - CACT + BZ - CACT) v honitbě MS Dolní - Horní Lhota, ve dnech 27. a 28. 9. 2008. Po oba dny se zúčastnilo 12 psů malých plemen a do soutěže o Pohár se zapojilo 9 účastníků. Velký dík za úspěšnou sezonu patří samozřejmě uživatelům honiteb, bez jejichž pomoci bychom nebyli schopni tyto zkoušky uspořádat. Byly to konkrétně: MS Tečovice, MS Háj Mysločovice, MS Skalka Otrokovice, MS Dolní - Horní Lhota, honitby Kaménka, MS Jamné Slavičín a MS Valašské Klobouky. Celkově se rok 2008 v lovecké kynologii u nás vydařil a již nyní jsou v běhu přípravy na akce v letošním roce. Termínovou listinu akcí pořádaných OMS Zlín a podrobné výsledky akcí naleznete na internetu na adrese: www.myslivost.cz/omszlin .

Fotogalerie

Zpracování dat...