vychází v 6:56 a zapadá v 18:44
vychází v 18:03 a zapadá v 2:43
 

Časopis Myslivost

MISTROVSTVÍ ŠUMAVY – SOUTĚŽ ANTONÍNA PRAŽÁKA – CACT

Lovecký pes 2/2009, str. 11  Jindřich LACHOUT
Nejdříve pro osvětlení široké kynologické veřejnosti „co je to Mistrovství Šumavy?“. Jde o meziokresní soutěž dvoučlenných družstev ohařů ze sedmi okresů Jihočeského kraje a okresu Pelhřimov, který dříve do jihočeského regionu patřil. Do této soutěže nominuje každý Okresní myslivecký spolek (OMS) dva nejlepší ohaře, kteří v daném roce úspěšně absolvovali zkoušky z výkonu a o nichž je přesvědčen, že mysliveckou kynologii okresu budou reprezentovat nejlépe. Jde tedy o soutěž družstev, která je pro každý OMS prestižní, na které se snaží uspět a ukázat, že myslivecká kynologie má právě v jejich okrese tu nejvyšší úroveň. Přestože jde o jednodenní soutěž, není vůbec jednoduchá a má mnoho disciplín z prací jak na poli, ve vodě nebo v lese. Reprezentanti jednotlivých OMS tak musí perfektně zvládnout nejen velké a malé pole nebo rákosí a hlubokou vodu, ale musí být připraveni i na „ohrádku“ nebo přinášení vlečené lišky na dálku v poli!
V letošním roce byl pořadatel OMS Tábor ve spolupráci s Mysliveckým sdružením Liška Košice. OMS Tábor se prezentoval vzornou přípravou a organizací. Toto sdružení nebylo vybráno náhodně. Jejich honitba je velmi dobře zazvěřena drobnou zvěří (zvláště koroptvemi), mají výborné organizační zázemí a především bohaté zkušenosti s pořádáním podobných špičkových akcí. Významu letošnímu ročníku dodala také záštita, kterou této soutěži poskytl senátor Mgr. Pavel Eybert. Proč však píšu právě o letošním, již 47. ročníku, Mistrovství Šumavy, které je "normální" soutěží ohařů? V něčem se tato soutěž stala letos jedinečnou! Ze šestnácti nominovaných ohařů bylo deset českých fousků!!!, které doplnili po dvou jedincích němečtí drátosrstí ohaři, němečtí krátkosrstí ohaři a velcí műnsterlandští ohaři. Nikdo z pamětníků tak velké zastoupení českých fousků nepamatuje! Tři družstva (Pelhřimov, Písek a Prachatice) sestávala dokonce pouze z českých fousků! V zákulisí se tak hovořilo o "fouskařské soutěži". Ale zpět k vlastnímu zápolení. Po slavnostním zahájení a rozlosování začalo meziokresní klání disciplínou přinášení lišky přes překážku, kterou absolvovali všichni soutěžící společně. Po zdolání této zrádné disciplíny již každá skupina získávala body na svém pracovišti a to pod dohledem velmi početné korony a za mohutného fandění svým zástupcům v soutěži. K vidění byly vynikající výkony i výkony o trochu horší. Jak už to na takových soutěžích bývá, některý pejsek svou roztržitostí svého vůdce trošku pozlobil. Myslím však, že všichni vůdci svým svěřencům tyto drobné prohřešky odpustili. Vždyť všichni jsou tak mladí a vše mají ještě před sebou. S přibývajícím soumrakem jednotlivé skupiny končili svou práci a jednotlivé disciplíny byly ukončovány. Nastalo napětí a netrpělivé čekání na výsledky. Kdo zvítězil? Vyhlašování výsledků zahájili mladí trubači na lesnice ze skupiny při OMS Tábor a ZUŠ Sezimovo Ústí. A fanfáry pro vítěze?: 1. místo - OMS Tábor s jedním českým fouskem, 2. místo - OMS Český Krumlov s jedním českým fouskem a 3. místo - OMS Písek dokonce s dvěma českými fousky. Čtyři čeští fousci na stupních vítězů! Důvěru, kterou jim jejich domovské OMS daly, vrchovatě splatili. Také soutěž jednotlivců skončila vítězstvím českého fouska. Pod vedením zkušeného vůdce Zdeňka Staňka získal nejvíce bodů Borek z Chatrnosti. I ostatní čeští fousci podali velmi dobré výkony a získávali body pro své družstvo (celkové výsledky jsou v přiložené výsledkové listině). A k zamyšlení. je to náhoda?, je to trend?, je to běžné?, že se takovéto soutěže úspěšně zúčastnilo tolik českých fousků? NE! Je to usilovná a soustavná práce mnoha, mnoha a mnoha fandů - chovatelů a cvičitelů našeho národního plemene ohaře - ČESKÉHO FOUSKA! V nastoleném trendu proto musíme pokračovat a dodržovat pravidla chovu a výcviku. Český fousek se nám pak odmění svou jedinečnou povahou, úžasnou pracovitostí, překrásným exteriérem a především svou početností. Cesta na vrchol je dlouhá a není snadná. Úspěchy přijdou a nebudou malé. Všem chovatelům českých fousků přeji co nejvíce krásných zážitků a dalších úspěchů a provolávám Českým fouskům zdar!

Fotogalerie

Zpracování dat...