vychází v 6:56 a zapadá v 18:44
vychází v 18:03 a zapadá v 2:43
 

Časopis Myslivost

Ohlédnutí za kynologickým rokem v okrese Uherské Hradiště

Lovecký pes 2/2009, str. 14  Pavla MIČULKOVÁ
O mysliveckou kynologii v okrese Uherské Hradiště se pečlivě stará Kynologická komise při OMS Uherské Hradiště, která pro letošní rok připravila pestrou paletu akcí. Současným předsedou kynologické komise je Josef Tinka, chovatel a výcvikář českých fousků, který s dalšími členy komise z řad chovatelů, výcvikářů a rozhodčích z výkonu má zájem na tom, aby kynologie v okrese dosahovala co nejlepších výsledků.
První kynologickou akcí byl v dubnu jarní svod psů, který tradičně hostil Autokemp Kunovice. Svodu se účastnilo přes padesát psů loveckých plemen, když největší zastoupení měla malá plemena. Posuzovali Mgr. Milan Hampl a František Polehňa. Měsíc květen byl ve znamení zkoušek vloh. Pro velký počet zájemců byly uspořádány dvoje zkoušky vloh ohařů a malých plemen. Dne 10. května 2008 ve spolupráci s Mysliveckým sdružením Hluk byly uspořádány zkoušky vloh, na které bylo přihlášeno šestnáct ohařů a osm zástupců malých plemen. Nejpočetnější zastoupení na zkouškách měl německý krátkosrstý ohař a český fousek. Mezi dalšími se objevili dva maďarští ohaři, pointer, malý münsterlandský ohař, irský červenobílý setr a výmarský ohař. Mezi malými plemeny kraloval jezevčík, dále zde byl border teriér a německý lovecký teriér. Sluníčko spalovalo účastníky po celý čas zkoušek, a podepsalo se tak i na výkonu některých psů, kteří nepředvedli takový výkon, jaký byl očekáván. Posuzování probíhalo v náročném terénu vzrostlé jeteliny, kde nebyla o zvěř nouze. Každý pes měl příležitost ukázat co v něm je. Nejvíce psi docházeli do kontaktu se srstnatou zvěří, kdy zajíc byl na každém kousku. Ale nechyběl ani bažant. Deset psů uspělo v I. ceně, jeden pes v II. ceně a tři psi v III. ceně. Dva vůdci ze zkoušek odstoupili. Vítězem zkoušek se stala s 225 body fenka německého krátkosrstého ohaře Cedra z Vážanského žlebu s vůdcem Jirkou Gregovským. Na 2. místě se stejným počtem 225 bodů se umístila fenka německého drátosrstého ohaře IKI od Letu s vůdcem Tomášem Kyselákem a jako třetí se umístil pes českého fouska ADAR z Mandátu. Druhé zkoušky vloh se konaly v neděli 25. května 2008 ve spolupráci s Mysliveckým sdružením Kasivec Slavkov (u Horního Němčí). Ke zkouškám bylo přihlášeno jedenáct ohařů a osm malých plemen. Zkoušek se účastnili čtyři maďarští krátkosrstí ohaři, tři němečtí krátkosrstí ohaři, dva výmarští ohaři, český fousek a německý drátosrstý ohař. Hledání probíhalo ve vzrostlých lučních trávách a jetelinách, kde byla hlavně srstnatá zvěř. Vzhledem k tomu, že někteří psi neprokázali vystavení během hledání, přišly na řadu připravené křepelky. Všichni ohaři dokončili v I. ceně. Na prvním místě s 225 body se umístila fenka maďarského krátkosrstého ohaře Dakota Laváre Morávia s vůdcem Štěpánem Horákem. Stejný počet bodů 225 a 2. místo náleželo fence německého krátkosrstého ohaře Báře z Čimelických strání s vůdcem a majitelem Radkem Flašarem. Na 3. místě se umístila fenka českého fouska Inka z Chobutek s vůdcem a majitelem Vlastikem Kňourkem se ziskem 224 bodů dosáhla na pěkné třetí místo. V červnu se na umělé noře v Hluku konalo bezkontaktní norování, kterého se zúčastnilo dvacet psů. Nejširší zastoupení zde měli jezevčíci a foxteriéři. Na zkouškách obstálo devatenáct psů, když jeden účastník odstoupil. Pod dohledem vrchního rozhodčího Ing. Jiřího Šmotka posuzovali rozhodčí Jana Šenkeříková a Leopold Šenkeřík. Nejlepšího času 0,13 a 84 body získala fenka drsnosrstého jezevčíka Gábi z Lopenických kopců s vůdcem Vítem Rybnikářem. Totožný čas i počet bodů získala fenka velšteriéra Yackie Star Franke s vůdcem Františkem Polehňou. V sobotu 19. července 2008 se za pěkného počasí konaly v honitbě Mysliveckého sdružení Lesná Horní Němčí lesní zkoušky ohařů. Na tyto zkoušky nastoupilo jedenáct ohařů, plemen český fousek, německý krátkosrstý ohař, německý drátosrstý ohař, výmarský ohař, maďarský ohař a velký münsterlandský ohař. Zkoušky posuzoval tým zkušených rozhodčích v čele s vrchním rozhodčím Antonínem Straňákem. Na těchto zkouškách neuspěla pouze jedna fenka českého fouska. Tři psi počtem získaných bodů dosáhli na I. cenu, šest psů uspělo v II. ceně a jeden pes ve III. ceně. Vítězem zkoušek se stala fena českého fouska Doria z Němeček s vůdcem Josefem Tinkou. Tato fena byla zároveň oceněna za nejlepší práci na barvě. Fenka byla vedena jako oznamovač. Na druhém místě se umístila fena velkého münsterlandského ohaře Elsa z Městce, vedená Jakubem Machem a třetí se umístil pes českého fouska Egon ze Šimárniku s vůdcem Vítězslavem Šestákem. V srpnu byly uspořádány hned dvoje zkoušky. V sobotu 16. srpna, kdy se nad okresem přehnaly silné bouře, za přetrvávajícího nepříznivého počasí, nastoupilo u Vinárny pod Třešňami v obci Slavkov třináct přihlášených účastníků barvářských zkoušek jezevčíků a teriérů. Zkoušky hostilo Myslivecké sdružení Kasivec Slavkov. Na nástupu bylo možno vidět zástupce pěti plemen psů. Ke zkouškám nastoupilo sedm jezevčíků, dva border teriéři, dva alpští jezevčíkovití brakýři, jeden německý krátkosrstý ohař a jeden maďarský krátkosrstý ohař. Vrchní rozhodčí Mgr. Milan Hampl seznámil všechny s průběhem celých zkoušek a po rozdělení do dvou skupin se všichni odebrali do honitby k splnění jednotlivých disciplín. Pěkný zážitek každému úspěšnému vůdci po skončení práce na barvě připravili trubači z řad myslivců Michal Tureček a Pavel Pastorek. Vítězkou zkoušek se stala fenka maďarského krátkosrstého ohaře Kora Selle Pavly Mičulkové, která také získala ocenění za nejlepší práci na barvě. Na druhém místě se umístila Citadel Laváre Morávia, fenka německého krátkosrstého ohaře vedená Jaroslavem Burdou. Jako třetí se umístila fenka alpského jezevčíkovitého brakýře Jenny z Rudimova Radima Šebesty. Celkově se šest psů umístilo v I. ceně a sedm psů v II. ceně. Významnou srpnovou událostí byly Všestranné zkoušky ohařů. Tyto dvoudenní zkoušky začaly v sobotu 23. 8. v honitbě Mysliveckého sdružení Lesná Horní Němčí. Na zahájení se v pěkném lesním prostředí sešlo dvanáct ohařů pěti plemen. Ředitel zkoušek Josef Janča přivítal všechny přítomné a vrchní rozhodčí p. Kašík je seznámil s organizací celých zkoušek. Po celý den, za příznivého počasí, skládali vůdci se svými svěřenci nelehké zkoušky z lesní práce. Členové místního sdružení měli bezchybně zajištěnou organizaci a nechybělo ani bohaté občerstvení pro všechny účastníky. Bohužel tento den neuspěli dva výmarští ohaři a jeden maďarský ohař. Druhý den pokračovaly zkoušky v honitbách Mysliveckých sdružení Dolní Němčí a Popovice, které poskytly prostor pro práci v poli a na vodě. Vůdci se psy byli rozděleni do tří skupin a během dne tak skládali zkoušky z disciplín na vodě i poli. Velmi zajímavé bylo sledovat práci ohařů při jednotlivých disciplínách na vodě, když rybníky v honitbě MS Popovice, jsou na tento druh zkoušek jako stvořeny. Čekání mezi příjezdem jednotlivých skupin přítomným zkracovalo příjemné venkovní posezení u chaty MS Popovice, kde bylo náležitě zajištěno i občerstvení. Disciplíny velkého a malého pole probíhaly v Dolním Němčí, kde se o účastníky vzorně starali členové mysliveckého sdružení a kteří připraveným zázemím, domácí kuchyní a občerstvením, tak zpříjemnili čekání všem přítomným na vyhlášení konečných výsledků. Druhý den se také neobešel bez zklamání, když na polních disciplínách vypadli další dva němečtí ohaři. Přísní, ale spravedliví rozhodčí posoudili práci jednotlivých účastníků tak, že se vítězem všestranných zkoušek stala fenka českého fouska Doria z Němečiek s vůdcem Josefem Tinkou. Druhé místo obsadila fenka českého fouska Tina z Mutických vršků s vůdcem Josefem Hlaváčem. Třetí se umístil pes českého fouska Egon ze Šimárníku vedený Vítězslavem Šestákem. Konečný výsledek zkoušek: z dvanácti psů jich uspělo pět v I. ceně, jeden pes ve II. ceně a jeden ve III. ceně. Velmi pěkné počasí provázelo podzimní zkoušky ohařů a malých plemen, které proběhly v honitbě Mysliveckého sdružení v Ostrožské Nové Vsi, kde není o zvěř nouze. Účastníky potrápilo velmi horké počasí a sluníčko, které je nešetřilo. Těchto zkoušek se účastnilo sedmnáct psů z toho čtrnáct ohařů a tři zástupci malých plemen. Na zkouškách neobstáli tři ohaři. Vítězem zkoušek se stala fenka maďarského krátkosrstého ohaře Dorisa z Krásenského zámku s vůdcem Ing. Milanem Naďem. Druhá v pořadí se umístila fenka německého drátosrstého ohaře Iki od Letu Tomáše Kyseláka. Třetí místo obhájila fenka českého fouska Inka z Chobutek s vůdcem Vlastikem Kňourkem. Celkově sedm psů ziskem bodů dosáhlo na I. cenu a čtyři ohaři obstáli ve III. ceně. Vítězem malých plemen se stala fenka labradora Eimy z Dolanských látek s vůdcem Janem Kulihou. Za spolupráce MS Stupava a Českomoravského klubu chovatelů barvářů se v měsíci listopadu, v honibě MS Stupava, konaly Předběžné zkoušky barvářů. Ředitel zkoušek Ing. Zdeněk Havlíček se postaral o pestrý doprovodný program - kurz jelenáře - vodič barváře, přednášku o historii chovu jelení zvěře v Chřibech, kterou připravil Ing. František Bezděk. Proběhla i degustace vína vedená Ing. Františkem Dudeškem. Samotných zkoušek se účastnilo osm barvářů, z toho tři hannoverští barváři a pět bavorských barvářů. Z osmi psů se umístilo pět v první ceně, jeden ve druhé a dva neuspěli. Vítězem zkoušek s počtem 246 bodů se stala fenka bavorského barváře Dejly Jelenia obora Orava s vůdcem Martinem Šlechtou. Druhé místo a 244 body náležely bavorskému barváři Horalovi z Mihálikovho soliska s vůdcem Ing. Liborem Janáskem. Na třetím místě s počtem 232 body se umístil hannoverský barvář Gaspon spod Lubčanskej Magury s vůdcem Antonínem Náplavou. Více naleznete na www.barvar.cz V letošním roce byly zkoušky pořádány v honitbách Mysliveckých sdružení Hluk, Slavkov, Horní Němčí, Dolní Němčí, Popovice, Ostrožská Nová Ves a Stupava. Bez pomoci těchto sdružení bychom se neobešli, protože ne všechna sdružení jsou tak vstřícná a ochotná zkoušky loveckých psů ve svých honitbách pořádat. Výše jmenovaná sdružení se svých úkolů s pořádáním zkoušek zhostila na výbornou, a všem jim za to patří velký dík. Stejně tak sponzorům, kteří byli k účastníkům zkoušek štědří a věnovali na zkoušky věcné ceny. Pestrý a na kynologické události bohatý rok pro nás připravila kynologická komise i letos. Naplánován je 19. 4. jarní svod, 8. 5., 23. 5. zkoušky vloh ohařů a malých plemen, 21. 6. zkoušky z norování, 25. 7. speciální zkoušky z vodní práce, 8. 8. lesní zkoušky ohařů a malých plemen, 19. 9., 3. 10., podzimní zkoušky ohařů a malých plemen, 24. 10. barvářské zkoušky ohařů a malých plemen, 7. 11. barvářské zkoušky honičů. Významnou kynologickou událostí roku 2009 v okrese bude Oblastní výstava psů všech plemen, která se uskuteční dne 5. 9. v areálu zámecké zahrady v Buchlovicích. Další dění můžete sledovat na webových stránkách Okresního mysliveckého spolku v Uherském Hradišti www.telest.cz/cmmj.uh/ Závěrem bych chtěla popřát všem čtenářům, aby jim přicházející rok 2009 přinesl hodně radostných událostí a úspěšných okamžiků se svými čtyřnohými svěřenci.

Fotogalerie

Zpracování dat...