vychází v 5:46 a zapadá v 20:23
vychází v **:** a zapadá v 14:55
 

Časopis Myslivost

O Pohár starosty městyse Brankovice

Lovecký pes 5/2009, str. 14  Ing. Miloslava ŠIŠKOVÁ
Ani letos nebyla přerušena tradice v pořádání vrcholné kynologické akce pro ohaře v okrese Vyškov. Již po páté patřil víkend 18. - 19. 7. 2009 účastníkům soutěže „O pohár starosty městyse Brankovice“. Soutěž se skládá z lesních zkoušek a speciálních zkoušek z vodních prací. Vítězem se stane pes s nejvyšším součtem bodů z obou zkoušek. Zkoušky proběhly za podpory kynologické komise OMS Vyškov, Jihomoravské pobočky Klubu chovatelů českých fousků a především díky pochopení a obětavosti členů MS Litava Brankovice a jejich rodinných příslušníků.
K sobotním lesním zkouškám nastoupilo 12 ohařů. Nejpočetnější skupinou byli zástupci plemene německý ohař krátkosrstý, a to šest jedinců, dále dva čeští fousci, dva malí münsterlandští ohaři a po jednom zástupci plemene pointr a gordonsetr. Delegovaný sbor rozhodčích (E. Vysloužil st., E. Vysloužil ml., A. Přibilík, A. Paleček, M. Hrůza, L. Holásek), pod vedením vrchního rozhodčího J. Hlaváče, měl náročnou práci vyhodnotit toho nejlepšího. Úspěšně zkoušky dokončilo 11 psů, jednomu se nepodařilo splnit hned úvodní disciplínu "přinášení lišky přes překážku". V I. ceně obstálo sedm psů, v II. ceně tři psi a ve III. ceně jeden pes. Nejlépe se umístil NKO ART OD RUSAVSKÉHO POTOKA, vůdce M. Caha, na 2. místě byl ČF SIR Z BŘEZOVÉ STRÁNĚ, vůdce F. Bodeček, třetí v pořadí skončil NKO URO Z BOŠOVIC, vůdce P. Navrátil. Početná korona měla možnost zhlédnout velmi pěkné práce, obzvláště na atraktivních disciplínách "přinášení" a "dohledávka". Jeden ohař také úspěšně vypracoval pobarvenou stopu spárkaté zvěře jako oznamovač. Sobotní podvečer pak patřil tradičním zvěřinovým hodům a živé hudbě. Další den proběhly speciální zkoušky z vodních prací na rybníku Hlavatka. Delegovaný sbor rozhodčích opět vedl J. Hlaváč. Rozhodčí E. Vysloužil st., E. Vysloužil ml., A. Přibilík a M. Hrůza posuzovali opět korektně, nestranně a podle platných ZŘ ČMMJ. Nastoupilo 11 ohařů, z toho dva zástupci plemene český fousek, dva výmarští krátkosrstí ohaři, dva němečtí krátkosrstí ohaři, velký münsterlandský ohař, malý münsterlandský ohař, pointr a gordonsetr. Úspěšně dokončilo 10 psů, z toho osm v I. ceně. Jako první se umístil ČF SIR Z BŘEZOVÉ STRÁNĚ, vůdce F. Bodeček, druhý byl VOK IR Z POSTUPICKÝCH LESŮ, vůdce Z. Veleba a třetí POI ANDY ZADNÍ LESY, vůdce M. Smutný. Tito psi získali plný počet bodů a o jejich pořadí rozhodl až věk. Vítězem celé soutěže "O pohár starosty městyse Brankovice" s nejvyšším součtem bodů (338 b.) se stal český fousek SIR Z BŘEZOVÉ STRÁNĚ, vedený F. Bodečkem. Upřímně panu Bodečkovi gratuluji k výkonu jeho svěřence. Příprava a realizace dvoudenní soutěže si vyžádala spoustu práce a starostí. Závěrem se patří proto poděkovat organizátorům, především členům MS Litava Brankovice, sponzorům, rozhodčím a všem účastníkům za hladký průběh zkoušek. Věřím, že za rok se v Brankovicích setkáme opět.

Fotogalerie

Zpracování dat...