vychází v 5:46 a zapadá v 20:23
vychází v **:** a zapadá v 14:55
 

Časopis Myslivost

Psi španělských revírů, 15. díl

Lovecký pes 5/2009, str. 8  Ladislav ŠABATKA
Podle mysliveckého zákona provincie Castilla y León má lovecká smečka od 20 do 30 psů. Dát dohromady dobrou smečku k lovu černé zvěře stojí velké úsilí. Předpokládá to sáhnout hluboko do kapsy, hodně se naučit a znát, dát velkou péči psům. Jedná se o jeden ze způsobů lovu, na severu Španělska dlouho užívaný. Populace černé tam nejsou početné, a to spolu s tradicemi oblasti nedovoluje, nebo ztěžuje používat klasické způsoby lovu. Proto je to nejčistší způsob lovu ve španělském stylu, který se užíval s vytrvalostí ve všech našich horách. Byl také popsán v lovecké historické literatuře středověku, například v Knize lovu. Původně se praktikoval ve středu a na jihu poloostrova, kde se však nakonec používat přestal. Avšak, přesunul se na sever, kde, jak už bylo zmíněno, byla četnost černé podstatně menší než v horách provincií La Mancha, Extramadura nebo Andalusie.
Smečky na černou Psi užívaní ve smečkách k lovu černé zvěře musí být opravdoví specialisté, doslova touto zvěří nakažení, takoví, kteří pohrdají ostatními stopami, jako je například liščí, srnčí, nebo jelení. Smečky na černou musejí prohledat velký kus terénu, aby našly čerstvou noční stopu, zvěř natlačily na posty střelců, nebo ji sledovaly až po její zvednutí. Pes pro lov černé musí pracovat doslova podle požadavků vůdce. Tady se už jedná o skutečný selektivní lov, takže musí na stopě hlásit jenom černou a dovést nás k ní s jistotou a na řemenu. Lovec musí sabuesy řídit až najdou noční stopy, musí lovit se psy spolehlivými, které může vypustit s vědomím, že nezačnou sledovat jinou stopu a jejichž nos je perfektní. Nos psa můžeme rozlišovat podle prahu detekce, tj. objevování neznámého a prahu specifického poznání. Práh detekce se posuzuje podle minimální koncentrace, s jakou je pes schopen reagovat na vjem. Je to schopnost zaznamenat, zda se nějaká stimulace vyskytla, nebo ne. Jakmile nastala, pes zaznamenává buď pach zvěře, nebo nějaký jiný specifický neznámý vjem, který není možno precizně v tom momentě určit. Zatímco práh specifického poznání se měří minimální koncentrací, se kterou pes bezpečně pozná, že se jedná o pach zvěře. Obojí popsané je u jednotlivých psů velice variabilní. Záleží stejně tak na vrozených vlastnostech, jako na dovednostech vložených výcvikem a samozřejmě na charakteru a temperamentu psa. Jsou psi, kteří sledují srnčí stopu v pohodě, vesele a se vší rozhodností dokud nepoznají stopu černé. O tu projevují zájem větší, ale mají zároveň určitý strach a obavu a postupují s obezřetností. Ačkoliv černá zanechává z velké zvěře nejsilnější stopu, je to zvěř, které se z dobré krytiny nechce a doslova se tam "zakope". Ví, že je to její nejlepší obrana a že není dobré ukazovat psům hlavu. Ojedinělý bude pes určený do smečky k lovu černé, který by ještě neměl nějaký styk s prasetem. Ten se pak chová velmi opatrně a obezřetně. Není neobvyklé, že psi, kteří běhají za černou divoce a notně vydávají, utečou, když se na ně kus otočí a ztratí veškerou chuť k lovu. Co motivuje sabuesy a grifony lovit? Je to bezpochyby stopa! Po staletí byli stopaři chováni selektivně s cílem stále zlepšovat nos, vrozenou vlastnost hledat a sledovat stopu a dovednost lišit tón hlášení a vydávání. Přírodní, původní plemena Psi stopaři se nám mohou líbit z mnohých důvodů. Jejich myslivecká použitelnost je jedním z těch základních. Také jejich hlediska morfologická, pro ně tak charakteristická - např. dlouhé svěšené slechy. Prostě se líbí, protože jsou to rasy původní, nejstarší, které existují. Konstatovali jsme, že plemena jsou výsledkem šlechtění a výběru, tedy cílevědomého snažení člověka, tím, čemu Darwin říkal "umělý výběr". Připouštíme však bez výhrady, že někteří nejvýkonnější a nejúčinnější lovečtí psi jsou produktem přímo laboratorním, na příklad pointer. Často však zapomínáme, že ještě existují psi, kteří vznikli v procesu přírodním, psi, kterým tento proces tvaroval velikost hlavy, délku končetin, nebo mozek, aby byli lovecky použitelní. Dejme příklad. Barva - je jedním z hledisek výběru, kterému člověk přikládá důležitost, kterou si nezaslouží. Jde to až tak daleko, že standard předepisuje, jakou barvu srsti má pes mít, a jaké barvy ho z chovu diskvalifikují jako nevhodného jedince. Ve skutečnosti však barva neznamená pro psa nic, tudíž postrádá dostatečný význam. Pro něj neznamená vůbec nic a svoje sexuální hry praktikuje na základě podnětů čichových. Jeho barva hraje funkci zcela podružnou v jeho možnostech se prosazovat. Je dobré a příjemné vědět, že dosud přežívají plemena, která se zrodila z potřeby plnit aktivity lovecké, rasy přírodní, které nejsou produktem namáhavé duševní práce učence; jmenujme Edwarda Laveracka, nebo Luise Dobermanna. Sabuesové a grifoni Etnická skupina stopařů je tvořena dvěma rody. Sabuesy a grifony, lišícími se hlediskem velmi všeobecným, a to je typem srsti. Grifoni jsou lovci velmi tvrdí, odolávající trní, vodě i chladu. Jsou udatní a před černou se nesníží. Tím se zařadili mezi jejich lovce. Mají skvělý, výrazný start, jsou nabiti energií, kterou doplňují hlasitým a vytrvalým vydáváním. To je činí velmi atraktivními v jejich využívání. Mějme na paměti, že sabueso je stopař a grifon je lovec. Opravdovou zálibou sabuesa je kus vystopovat a ne ho dohonit a zadržet. Z toho důvodu ne všichni sabuesové jsou vhodní pro lov černé. Spolu s grifony se to všechno zdá jednodušší při kontaktu s černou, protože se jejich výběr řídí pravidly tohoto způsobu lovu. V každém případě je třeba mít na paměti, že tito psi, jakmile jednou kus lokalizují, hlásí na místě a drží se od něho v určité vzdálenosti. Tím poskytují čas k tomu, aby přispěchala pomoc. Pomáhají ho zastrašit a zahnat na posty střelců, nebo ulovit na místě - podle situace. Grifoni jsou psi silní, velmi dobře strukturovaní, vybavení tvrdou, naježenou srstí, která je velmi dobrou ochrannou přikrývkou v hustých listnatých lesích. Většina nemůže zapřít svoji příslušnost a vzhled. Jsou vynikající na stopě, mají temperament, jsou smělí. Španělský sabueso je jemnějšího nosu, citlivější, což ho snad předurčuje pro méně agresivnější zvěř než je černá. Ačkoliv jsou linie, které pracují na černé formou excelentní, je mnoho příznivců, kteří volí svůj vlastní hybrid, který spojuje to nejlepší, co sabueso a grifon má.

Fotogalerie

Zpracování dat...