vychází v 5:46 a zapadá v 20:23
vychází v **:** a zapadá v 14:55
 

Časopis Myslivost

Zajímavosti z lovecké kynologie

Lovecký pes 5/2009, str. 16  Vladimíra TICHÁ
Zajímavosti z lovecké kynologie Následující povídání se netýká jen psů loveckých plemen a v podstatě se ani nejedná o zajímavost, jako spíše o připomenutí změněného přístupu k vakcinaci proti vzteklině. Doposud jsme byli zvyklí na to, že očkování psů proti vzteklině bylo každoroční povinností, s kterou museli jejich majitelé počítat. V propozicích výstav a zkoušek také bylo jasně uváděno rozmezí, v kterém musel být pes, pokud se měl akce zúčastnit, proti vzteklině očkován. Většinou bylo požadováno, aby očkování bylo starší čtyř týdnů a mladší jednoho roku. V současné době je to trochu jinak.
V novele veterinárního zákona je zakotveno ustanovení, které říká, že je možné při povinné vakcinaci proti vzteklině akceptovat dobu trvání imunity, kterou zaručuje výrobce použité vakcíny. V některých případech to je stejné, jako jsme byli zvyklí, tedy 12 měsíců. Existují ale i vakcíny, u kterých je uváděna doba daleko delší, např. 24 nebo 36 měsíců. Seznam v ČR schválených vakcín i doba jejich platnosti je k dispozici na stránkách Státní veterinární správy (www.svscr.cz - zdraví zvířat - cestování se psy, kočkami...). Na stejných stránkách je možné najít i vzorové veterinární podmínky pro konání svodů pro celou řadu zvířat včetně psů. Jen pro upřesnění, z hlediska uváděných předpisů jsou svodem i zkoušky a výstavy psů. Vzorové podmínky hned v úvodní části říkají, že: "Psi chovatelů z ČR musí být doprovázeni očkovacím průkazem (podle § 6 odst. 3 písm. b) zákona 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění - veterinárního zákona) nebo pasem zvířete v zájmovém chovu. Všechna zvířata od stáří 6 měsíců musí mít platnou vakcinaci proti vzteklině a potvrzení o této vakcinaci v souladu s § 4 odst. 1, písm. f) veterinárního zákona. Psi chovatelů z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského Parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26. 5. 2003." Hovoří se o platné vakcinaci, která se odvíjí od garancí výrobců vakcín. Zdálo by se tedy, že máme-li psa očkovaného vakcínou s delší platností, nemusíme si dělat velké starosti s tím, zda nás pustí či nepustí na zkoušky, výstavu, bonitaci, jarní svod nebo memoriál. Praxe je ale trochu jiná. V propozicích zvláště malých akcí, se stále požadavek na to, že očkování proti vzteklině nesmí být starší jednoho roku, objevuje. Bohužel se zdá, že řada pořadatelů opisuje staré propozice, a to, že došlo k nějaké změně, jim uniká. Majitelé psů se diví a často také zlobí, ale protože propozice platí, nezbývá jim, než se přizpůsobit. Je pravděpodobné, že pokud by každý pořadatel dodržoval povinnost žádat o určení podmínek veterinární správu a následně si je nedoplňoval, k popsaným problémům by nedocházelo. Pro úplnost informace je třeba uvést, že delší platnost očkování proti vzteklině nemusí platit ve všech státech. Např. Slovensko, Polsko nebo Chorvatsko stále každoroční vakcinaci bez ohledu na použitou očkovací látku požadují.

Fotogalerie

Zpracování dat...