vychází v 7:34 a zapadá v 16:02
vychází v 15:43 a zapadá v 6:20
 

Časopis Myslivost

Memoriál Jaromíra Dostála

16  Miroslava STRAKATÁ
Poslední zářijový víkend 24. – 25. 9. 2011 se odehrával v duchu I. ročníku Memoriálu Jaromíra Dostála k uctění památky tohoto významného představitele české kynologie. Memoriál ve stylu klubových všestranných zkoušek se zadáváním titulu CACT pořádal OMS ČMMJ Kutná Hora ve spolupráci s Klubem chovatelů českých fousků o.s. Tento příspěvek volně navazuje na článek Mezikontinentální vazby chovu českých fousků, který vyšel v Loveckém psu 6/2011.
Všestranné zkoušky
Výše zmíněné všestranné zkoušky konané pod záštitou Memoriálu Jaromíra Dostála se uskutečnily v honitbách Mysliveckého sdružení Nové Dvory a Myslivecké společnosti Kačina. Vůdci se svými svěřenci scházející se od ranních hodin, se postupně dostavili k přejímce psů na zámeckém nádvoří, kde zajišťoval veterinární prohlídku MVDr. Eduard Wagner. Po řádné prezentaci byli všichni vůdci se svými psy na nádvoří jednotlivě vyfotografováni.
Slavnostní úvodní zahájení zkoušek, jehož důstojná atmosféra odpovídala velikosti osobnosti, na jehož počest se memoriál konal, probíhalo v parku před průčelím zámku Nové Dvory. Bezprostředně po zahájení a uvítání všech vůdců, rozhodčích, organizátorů a hostů přivítal ředitel zkoušek Pavel Král manželku zesnulého Jaromíra Dostála paní Ludmilu Dostálovou a předal jí květiny. S pochopitelným dojetím zazněla z úst paní Dostálové krásná slova, poděkování členům KCHČF a přátelům Jaromíra Dostála za uskutečnění memoriálu na jeho počest. Připomněla, jak moc její manžel kynologii miloval a jak si velmi váží přátelství lidí, kteří ani po jeho odchodu na něj a na jeho rozsáhlou kynologickou činnost nezapomněli. Poté Mgr. Jaroslav Rataj vyzval přítomné k uctění památky Jaromíra Dostála minutou ticha. Dalším výrazným momentem během slavnostního zahájení bylo předání poháru z rukou Mgr. J. Rataje Ing. Jaroslavu Novotnému, který se svou fenou Almou z Lovčických Tarasů uspěl na 37. ročníku Memoriálu Richarda Knolla a po dlouhých dvaadvaceti letech dovedl českého fouska až na nejvyšší stupeň vítězů.
Působivý proslov přednesl rovněž Ing. Josef Braťka, dlouholetý a blízký přítel pana Dostála. Ing. Josef Braťka byl na těchto zkouškách také v roli vrchního rozhodčího, tudíž jeho úkolem bylo seznámit vůdce s průběhem a organizací zkoušek a představit pány rozhodčí a vedoucí prací. Po úvodním ceremoniálu proběhlo rozlosování do skupin a rozjezd do honiteb na disciplíny.
Po oba dva dny přálo zkouškám velmi přívětivé podzimní počasí. Ke zdárnému průběhu zkoušek přispěla rovněž bezchybná organizace pořadatelů a přátelská atmosféra mezi vůdci i organizátory. Zajištěno bylo také polní občerstvení, kde se mohli unavení vůdci a členové koron posilnit, částečně si odpočinout a nabrat tak síly na další disciplíny. Samozřejmě se zkoušky neobešly bez menší či větší nervozity vůdců při zdolávání jednotlivých disciplín jejich psy, což ale ke každým, zvlášť těm vyšším, zkouškám patří. Páni rozhodčí vytvářející přísný dojem, projevili ve většině případů svou lidskou stránku a snažili se vůdce vlídným slovem povzbuzovat, přičemž však dostáli své profesionalitě a plnění disciplín jednotlivých psů hodnotili nanejvýš spravedlivě.
Podmínkou pro účast na VZ bylo:
- zkoušek se mohou zúčastnit jedinci všech plemen anglických a kontinentálních ohařů s platným průkazem původu FCI, kteří jsou zapsáni v plemenných knihách ČR a psi v majetku cizích státních příslušníků, kteří jsou zapsáni v uznaných plemenných knihách FCI.
- podmínkou pro účast na zkouškách je úspěšné absolvování podzimních nebo lesních zkoušek ohařů
Příjemným překvapením bylo, že navzdory možnosti účasti všech plemen anglických a kontinentálních ohařů se zúčastnilo z původně 16 přihlášených psů celkem 12 českých fousků. Na zkoušky se nakonec dostavilo 15 psů. Všestranné zkoušky jsou velmi náročné již svými disciplínami i délkou trvání. K tomu lze připočíst různé souhry náhod a dalších vedlejších faktorů, jež mohou mít vliv na průběh zkoušek u jednotlivých psů, ať již v kladném, ale i záporném slova smyslu. Někdy přeje štěstí, v některých případech může potkat vůdce s jeho psem smůla. Úlohou rozhodčích však je hodnotit konkrétní výkony psů bez ohledu na zmíněný vliv vedlejších faktorů.
Klubové všestranné zkoušky ohařů na Memoriálu Jaromíra Dostála úspěšně dokončilo devět psů, z toho šest psů v I. ceně a tři psi ve II. ceně. Neuspělo pět psů, jeden pes zkoušky nedokončil z důvodu onemocnění vůdce. První místo obhájil český fousek Brok z Lovčických Tarasů s vůdcem Ing. Jaroslavem Novotným s počtem bodů 489 a titulem CACT. Druhé místo obsadil český fousek Dar od Anabušského lesíka s vůdcem Pavlem Němcem s počtem bodů 479 a rovněž s titulem CACT. Třetí místo čekalo na českého fouska Bora od Týnecké vrby s vůdcem Karlem Kopeckým, který získal 472 bodů.
Při slavnostním ukončení memoriálu byly organizátory předány vítězům i dalším úspěšným vůdcům poháry, velmi pěkné diplomy s fotkou vůdce a jeho psa a další hodnotné ceny. Zajímavý moment nastal při předávání cen u vyhlášení 5. místa, které obsadil český fousek Ares z Lubiechowa s vůdcem Ing. Františkem Strakatým, který zvládl zkoušky v I. ceně s počtem bodů 444. Syn Jaromíra Dostála Ing. Pavel Dostál upozornil s neskrývaným dojetím přítomné, že matka Arese, Una z Fešandy je z chovu jeho otce. Ares tak svým umístěním i dalšími již absolvovanými zkouškami a výstavami dělá velkou čest památce Jaromíra Dostála a zdárně tak pokračuje v jeho kynologické činnosti. Psi, kteří se umístili svými zaslouženými výkony na příčkách před Aresem, si své ocenění jistě zasloužili. Osobně si však myslím, že o ten nejcennější pomyslný dárek Jaromíru Dostálovi se zasloužil právě Ares z Lubiechova, pokračovatel jeho kynologické práce (více v příspěvku Mezikontinentální vazby chovu ČF). A pokud Jaromír Dostál sleduje z kynologického nebe další fouskařské dění a pokračování, jsem si jistá, že je hrdý také na to, že v současné době je Ares z Lubiechwa již chovný pes.
I. ročník Memoriálu Jaromíra Dostála proběhl úspěšně díky precizní přípravě před zkouškami i výborné organizaci během zkoušek. Přestože se všichni, především vůdci a rozhodčí, soustředili na průběh a plnění jednotlivých disciplín, bylo zároveň hodně dojemných momentů v souvislosti se vzpomínkami na Jaromíra Dostála. Tento fakt svědčí o tom, jak všem kynologům velmi chybí a přestože od jeho odchodu v září uplynul již rok, pro mnoho lidí nejen z kynologického prostředí, je tato ztráta velmi bolestná.
Příznivci Jaromíra Dostála a kynologie vůbec se mohou těšit na II. ročník Memoriálu Jaromíra Dostála, který se uskuteční na podzim 2012 ve spolupráci s OMS Praha-východ v oblasti Velkých Popovic.
 
Miroslava STRAKATÁ
Zpracování dat...