Časopis Myslivost

... a deň má 25 hodín. LEICA APO-Televid 82

Myslivost 11/2018, str. 73  Miroslav Bilský
Možno sa vám bude zdať názov článku prehnane nadčasový, no dokonale vystihuje vysoké kvality tohto prístroja. LEICA APO-Televid 82, so svojim 25-50násobným priblížením patrí k špičkám na našom trhu. Je kombináciou jednoduchého tvaru s vysoko výkonnou optikou, čo je užitočný nástroj pre náročného lovca, ktorý potrebuje výkonný prístroj na bezchybné ohodnocovanie zveri. Jeho celková dĺžka je 328 mm a váži presne 1,469 g.
Vďaka integrovanému systému dual focus umiestnenému na vrchnej strane je zaostrovanie tiché a možno ho uskutočniť bez pohybu. Magnéziové telo s pogumovaným povrchom sa nešmýka a tlmí prípadné nárazy.
Zopár technických detailov:
– najnovšie fluoridové šošovky pre dokonalú farebnosť a maximálny kontrast,
– k dispozícii priame alebo uhlové pozorovanie,
– vodu a nečistoty odpudzujúca povrchová úprava objektívu AquaDur,
– extrémne robustné telo chrániace vnútorné časti optiky,
– vodotesnosť do 5 m.
 
POĎME ALE DO PRAXE...
Keďže pomerne často chodím na poľovačky do topograficky veľmi rôznorodých revírov, je pre mňa prioritou číslo jedna, aby som bezpečne a správne ohodnotil zver, na ktorú idem poľovať. Väčšinou ide o poľovné revíry nížinného charakteru z rozľahlými lúkami, pasienkami a políčkami. V prípade, že ide o hornatejší terén, vždy si skôr volím takú pozíciu, kde mám dostatočný rozhľadom a nie zriedka sa jedná o vzdialenosť presahujúcu 300 m.
S veľmi hojný využívaním vysokovýkonnej pozorovacej optiky som sa stretol najmä v Maďarsku, kde si to však tamojšia situácia a požiadavky na lov v rozľahlých revíroch doslova vyžadujú. Tam som mal možnosť vyskúšať si monokulárne prístroje od rôznych výrobcov až som sa nakoniec prepracoval k môjmu súčasnému prístroju LEICA APO-Televid 82.
Keďže zver v horúcich letných mesiacoch vychádza zavčas ráno v slabom svite a potom zasa neskoro vo večernom šere, dôležitým parametrom bola svetelnosť. Priemer predných šošoviek je 85 (82) mm, čo zabezpečí dostatočný prienik svetla v akýchkoľvek podmienkach. Najnižšie zaostrenie je na 3,8 m, čo sa týka najvyššieho zaostrenia, to závisí od viacerých faktorov, ktoré rozpíšem nižšie. 
LEICA APO-Televid 82 som nosil so sebou na každú vychádzku a každému poľovníkovi môžem odporučiť, aby si k nej zadovážil aj statív. Pri pozorovaní zveri na väčšiu vzdialenosť, tým mám namysli viac ako 300 m, by sme ťažko prístroj udržali stabilným a obraz by sa nám ťažko zaostroval. Navyše statív poskytuje o mnoho väčší komfort, pretože sa ním dá ľahko otáčať a nakláňať, tým je prístroj v neustálom pohotovostnom režime.
Na prelome júla a augusta som mal šťastie na krásne slnečné dni a vychutnával som si maximálny výkon prístroja na obrovské vzdialenosti. Aj cez 1000 metrov, napätie sa vždy začalo stupňovať podvečer, pretože vtedy možno očakávať výraznejší pohyb zveri. Volil som stanovištia, kde bola rôznorodá variácia vzdialeností. Bol to lesík obkolesený remízkami, rôznymi poľnohospodárskymi kultúrami, odvodňovacími kanálmi a korytami menších potokov či širokými pásmi mokradí. Vzdialenosť bola od 150 m cez 300 m a až 500 m.
Ak vyšla zver na menšiu vzdialenosť, napríklad na 100 m, 150 m či 200 m, nebol až taký problém rozpoznať a ohodnotiť trofej aj bežným pozorovacím ďalekohľadom. O tom samozrejme nemôže byť žiadna diskusia.
Zažil som však osobne prípad, kde práve vysoký výkon pozorovacieho prístroja poskytol možnosť dozvedieť sa o zveri dôležité informácie, ktoré by nám inak unikli. Bez vysokovýkonnej pozorovacej optiky by sme si ich inak jednoducho neboli všimli.
Konkrétne sa jednalo o srnu, ktorá mala na krku niekoľko centimetrov pod hlavou vydutý opuch veľkosti hádzanárskej lopty. Srna bola vo vzdialenosti viac ako 350 m a s bežným pozorovacím ďalekohľadom by sa v ubúdajúcom svetle tento jej stav nedal rozpoznať.
 
LEICA APO-Televid 82 by bol určite cenným pomocníkom nejednému poľovnému hospodárovi, pretože s úžasným až 50násobným priblížením dokážeme pozorovať a skúmať všetky atribúty poľovnej zveri, její trofejovú vyspelosť, kondíciu a prípadné negatívne javy, ktoré na ňu pôsobia. Pri malých srnčatách už vieme aj na veľkú vzdialenosť určiť pohlavie a viesť si podrobné záznamy o počte prírastkov v danej lokalite.
Osobne som bol veľmi spokojný s komfortom, ktorý mi tento prístroj poskytol pri ohodnocovaní trofejí srncov. Testoval som do akej hodiny v závislosti od svetelnosti dokážem bezpečne rozpoznať či ide o lovný kus. Následným testovaním počas mesiacov júl a august som sa dopracoval k zisteniu, že počas dní, keď nebola obloha zastretá oblakmi, bolo možné bezpečne rozpoznať či ide o lovný kus až do 21:45, a to na vzdialenosť 250 m. V ranných hodinách to bolo v od 04:30 a koncom augusta od 05:15. Toto testovacie pozorovanie som prevádzal v oblasti južného Slovenska a centrálneho Maďarska.  
LEICA APO-Televid 82 výrazne prispel k tomu, že som mohol pozorovať zver aj za podmienok, kde by to s iným prístrojom ešte alebo už možné nebolo a doslova nám pridá hodiny poľovačky navyše.
JUDr. Miroslav BILSKÝ, DiS.
Zpracování dat...