Časopis Myslivost

80. ročník Memoriálu Karla Podhajského

Myslivost 11/2018, str. 34  Bohumil Hotař
ČMMJ, z.s. pověřila pořádáním 80. ročníku Memoriálu Karla Podhajského Okresní myslivecký spolek ve Svitavách. Jubilejní ročník se konal opět po deseti letech v Litomyšli, rodišti Karla Podhajského. Záštitu nad konáním převzal hejtman Pardubického kraje JUDr. Martin Netolický a starosta města Litomyšl Radomil Kašpar. Šestnáctičlenný výbor pod vedením ředitele memoriálu Ing. Petra Nováka věnoval přípravě celý rok s cílem, aby jubilejní ročník proběhl co nejlépe. Důležité bylo, že se nám podařilo díky sponzorům zajistit konání memoriálu finančně.
V pátek dne 28. 9. 2018 se do centra dění na Zámeckém návrší v Litomyšli sjížděli postupně jak vůdci psů, tak další zájemci o účast na této vrcholné kynologické akci. Po nezbytné prezentaci vůdců proběhla veterinární prohlídka, kterou provedl MVDr. Jiří Teplý. Poté následovalo fotografování vůdců a kontrola zbraní.
Po těchto nezbytných úkonech se sešli účastníci memoriálu u domu mládeže pedagogické školy, odkud se vydal průvod na litomyšlský hřbitov, kde proběhl pietní akt u hrobu Karla Podhajského.
Po návratu ze hřbitova následovala porada rozhodčích, v Sloupovém sálu Zámeckého pivovaru pak proběhlo představení rozhodčích a losování čísel a zároveň představení vůdců.
V sobotu 29. září 2018 se brzy ráno za velice příznivého počasí scházeli účastníci memoriálu u Mariánského sloupu na Smetanově náměstí v Litomyšli. Odtud pokračoval průvod v čele se dvěma jezdci na koních a osmi kočáry taženými koňmi následovaný vůdci psů, rozhodčími a příznivci kynologie k domu Karla Podhájského, kde položil věnec ředitel memoriálu Ing. Petr Novák a vrchní rozhodčí Mgr. Pavel Tupec. Průvod městem byl zakončen na Zámeckém návrší na prvním nádvoří litomyšlského zámku.
Ke slavnostnímu zahájení memoriálu Karla Podhajského nastoupilo 17 psů, z nichž bylo 11 ohařů s vůdci z České republiky, dva vůdci z Německa, dva vůdci se Slovenské republiky, jeden vůdce z Polska a jedna vůdkyně z Holandska. Na startu bylo zastoupeno pět různých plemen - 10 německých krátkosrstých ohařů, tři výmarští ohaři krátkosrstí, dva čeští fousci, jeden anglický setr a jeden pointr.
Po slavnostních fanfárách v provedení sboru Trubači z Doubravy vystoupil předseda okresního mysliveckého spolku Miroslav Matějka, který přivítal všechny účastníky a popřál vůdcům mnoho úspěchů a přítomným divákům krásné zážitky.
Poté zahájil jubilejní memoriál Karla Podhajského ředitel Ing. Petr Novák, který přivítal vůdce psů, rozhodcovský sbor a tradičně velice početnou koronu z řad příznivců myslivecké kynologie a především plemen ohařů.
Následovala pozdravná vystoupení přítomných hostů – náměstka hejtmana Pardubického kraje Ing. Michala Kortyše, starosty města Litomyšl Radomila Kašpara, zástupce z ministerstva zemědělství a předsedy kynologické komise Josefa Nováka.
Vrchní rozhodčí Mgr. Pavel Tupec představil přítomným všechny psy s jejich vůdci a rozhodčí. Na velkém poli posuzovali David Bejšovec, Rastislav Macek a Miloš Loskot. Malé pole posuzoval Lubomír Knytl a Josef Rozkošný. Práci u vody posuzovali Petr Buba, Tibor Ruchovanský a Jaroslav Vaněk. Práci na pobarvené umělé založené stopě posuzovali Martin Blažek, Ing. František Kerda, Roman Moravec, Vojtěch Škrba a Ing. Petr Víteček. Na vlečkách posuzovala Ing. Eva Pavlíková a Pavel Chalupa. Drobné disciplíny hodnotil Pavel Kaplan a Petr Víteček.
 
Po nezbytném seznámení s průběhem plnění jednotlivých disciplín se všichni soutěžící odebrali do určených částí honiteb plnit požadované disciplíny. Vedoucím disciplín v lese, které probíhaly na lesním majetku města Litomyšl v části Strakov, byl určen Ing. Pavel Havran. Sídlo této skupiny bylo u hájovny Kozlov, kde byly k vidění na projekci výsledky hodnocení práce psů po oba dny.
Pro práci v poli, kterou zajišťoval myslivecký spolek Švábenice, byl určen Ing. Marek Zeman. Sídlo této skupiny bylo v mysliveckém zařízení v Bohuňovicích, kde byla rovněž k vidění výsledková tabule s průběžně doplňovanými údaji o práci psů.
Pro práce u vody, která probíhala v honitbě MS Pazucha-Litomyšl, byl vedoucím skupiny Josef Šmíd. Práce psů probíhaly u rybníka Velký Košíř.
Místa všech disciplín byla velice dostupná o dobře označená pro všechny zájemce o sledování práce psů. Parkoviště pro vozidla byla v bezprostřední blízkosti a bylo zajištěno bohaté občerstvení pro všechny účastníky.
První disciplínou pro skupinu pracující v lese bylo přinášení lišky přes překážku. Kromě jednoho menšího zaváhání byly práce v prvním dni velmi pěkné. Stejně tak v chování na stanovišti nebyly problémy.
Zahraničním účastníkům však působila problémy disciplína šoulačka, kde jeden pes, Elvis von der Hahnweide obdržel známku 2 a další, Ilex von der Kindsburg obdržel známku 0. Anglický setr Am z Vlčích hor, českého zástupce, pak měl velké problémy s přinášením srstnaté, za kterou obdržel pouze známku 1. Za první den práce v lese tak neuspěl jeden ze zahraničních psů.
Ve skupině polní práce byla v sobotu situace mnohem horší. Klid před zvěří pernatou vystavil stopku hned třem psům, z toho dvěma zahraničním. Neobstála fena německého krátkosrstého ohaře Ella fons Vitae, fena českého fouska Ilse Cedra V.D. Perwaborg a výmarský ohař krátkosrstý Best Green ICE Tea Atagora. Další disciplíny až na drobné chybičky proběhly dobře.
U vody byly výsledky lepší. Jeden ze psů obdržel sice z přinášení z hluboké vody známku 1 a dva psi byli z ochoty k práci v hluboké vodě hodnoceni známkou 2, ale jinak vodní práce byla bez větších problémů.
Nepříjemný stav, že byli neúspěšní hned čtyři psi po prvním dnu naznačoval, že letošní memoriál bude skutečně pro některé soutěžící velice náročný. Přes všechny uvedené předchozí neúspěchy byly k vidění některé opravdu pěkné výkony. Průběžně mohlo být v I. ceně stále sedm psů, tři psi v ceně II. a tři psi již byli v ceně III.
 
Pořadatelé připravili pro sobotní večer kulturní vyžití. Výstavu, která probíhala pod názvem „Karel Podhajský – historie a současnost myslivosti na Litomyšlsku“, připravil Zdeněk Sedláček se svými spolupracovníky z MS Osík ve Smetanově domě v Litomyšli. Na chodbách byly k vidění velice zdařilé fotografie přírody Jana Hlaváče a Ivana Hurbánka.
Dále připravili v malém sále výstavu preparací loveckých trofejí firmy Pekař spol. s r.o., řezbářské práce Jana Flídra, nožíře Vladimíra Bresta, dále výstavu trofejí zvěře ulovené na Litomyšlsku, výstavu zbraní a mysliveckých pomůcek.
K vidění byly dále písemnosti spojené s myslivostí a Karlem Podhajským, které byly zapůjčeny z Regionálního muzea v Litomyšli a přehledně zpracovány Mgr. Hanou Klimešovou.
Společenský večer proběhl v krásném sále Smetanova domu. Po velice pěkném vystoupení Trubačů z Doubravy byla k vidění přednáška o sokolnictví v podání Ing. Petra Tmeje a Ivana Hurbánka a následně se uskutečnila zajímavá beseda s hokejovou legendou – brankářem Dominikem Haškem. Poté zpestřila program a k tanci a poslechu vyhrávala hudební skupina Combo 2 z Litomyšle.
Na projekci byly k vidění výsledky práce psů za první den memoriálu. Pro zajímavost byl rovněž promítnutý krátký sestřih z plnění disciplín některými psy. Průběh byl komentován předsedou kynologické komise OMS Svitavy Milanem Hlaváčem.
 
V neděli 30. 9. 2018 nás čekalo opět příznivé počasí navzdory předpovědi meteorologů. Po nástupu v Klášterních zahradách se obě skupiny mezi sebou vyměnily.
Bohužel, ani v neděli nebyly výkony některých psů nejlepší a další čtyři psi neobstáli. Po prvním dnu výborný německý krátkosrstý ohař Nicolas od Borovanské tůně neuspěl na pobarvené stopě, kde byl vedený jako hlasič. Polský pes, německý ohař krátkosrstý, Hern Theogonia Black, který předvedl dobrý výkon v sobotu v lese, neobstál na vlečce se zvěří pernatou. Stejně dopadl německý krátkosrstý ohař Verdi z Vtelenských polí, který v sobotu pracoval velmi dobře, ale při vystavování neměl svůj den a obdržel známku 0. Poslední neúspěšný byl i další zahraniční pes, výmarský ohař, Elvis von der Hahnweide, který si vedl v lese v sobotu také velmi dobře, ale nedělní ráno bylo pro něho konečné, když neobstál při klidu před pernatou a v poslušnosti.
 
Přestože soutěžícím psům přálo počasí a pořadatelé připravili pro práci příznivé podmínky, ukázalo se, že náročnost memoriálu spočívá nejen ve fyzické připravenosti, ale i v psychice psů. V některých případech chybělo trochu štěstí, které je pro absolvování každých zkoušek potřebné a všestranných zejména.
Po skončení všech disciplín se sešli všichni účastníci opět na Zámeckém návrší. Nastala práce pro rozhodčí a informační středisko. Po sečtení výsledků a vyplnění nezbytných náležitostí mohlo dojít k vyhlášení výsledků.
Vůdci a stále ještě početná korona se sešli na prvním nádvoří litomyšlského zámku k zakončení memoriálu. Vrchní rozhodčí Mgr. Pavel Tupec vyhlásil výsledky.
Ze sedmnácti startujících bylo hodnoceno pouze devět psů. Z toho ukončili dva psi v I. ceně, čtyři psi v II. ceně a tři psi skončili ve III. ceně. Celkem osm psů neuspělo.
Nejzrádnější byla disciplína klid před zvěří pernatou, kde neuspěli čtyři psi, jeden pes neuspěl na vlečce s pernatou zvěří, jeden pes obdržel známku 0 z vystavování, jeden pes neobstál na vlečce s liškou a jeden pes nedokončil disciplínu práce na pobarvené stopě jako hlasič. Ze šesti zahraničních účastníků dokončil memoriál pouze jeden startující ze Slovenska, který se umístil jako třetí v pořadí.
Vítězem jubilejního 80. ročníku memoriálu Karla Podhajského se stal německý krátkosrstý ohař Columbo od Jizerského splavu, kterého vedl Lumír Růžička. Za vyrovnaný výkon získal 484 bodů, I. cenu a titul CACIT a CACT. Vůdce převzal originální keramický pohár od firmy Dudycha a obdržel jako cenu brokovou kozlici Browning, kterou mu předal zástupce společnosti Walter Trading Milan Smeták.
Na druhém místě skončil rovněž německý krátkosrstý ohař Cliff pod Doubravským vrchem, kterého vedl Pavel Švarc. Se získanými 466 body a v I. ceně obdržel titul r. CACT. Vzhledem k tomu, že pes nebyl v kontaktu se živou kachnou, nemohl mu být udělen titul r. CACIT. Za jeho výkon převzal vůdce rovněž keramický pohár a kulovnici ČZ věnovanou ČMMJ, kterou mu předal zástupce ČMMJ Josef Novák.
Na třetím místě se umístila fena německého krátkosrstého ohaře Maura z Potonskej Lúky, kterou vedl Ondrej Jurčák ze Slovenské republiky. Získala 475 bodů a z důvodu obdržení známky 2 z přinášení kachny z hluboké vody byla hodnocena ve II. ceně. Cenou za velmi pěkný výkon byl rovněž keramický pohár a kazatelna věnovaná LČR, kterou předal vůdci Ing. Marek Zeman.
Na čtvrtém místě skončil český fousek Cid z Blatin, vedený Zuzanou Dvořákovou. Získal za svůj výkon 469 bodů a II. cenu, do které jej zařadila známka 2 z ochoty k práci v hluboké vodě. Vůdkyně převzal jako cenu horské jízdní kolo Author, věnované Domem sportu Stratílek.
Na místě pátém se umístila fena německého krátkosrstého ohaře Tiga Kořenice, kterou vedl MVDr. Michal Pumprla. Získala 462 bodů a také II. cenu, vzhledem k zaváhání v ochotě k práci na hluboké vodě, kde obdržela také známku 2. Cenu – značkovou krosnu – věnoval sponzor Miroslav Ducháček.
Nejúspěšnějšímu německému krátkosrstému ohaři předal za klub pohár předseda kynologické komise Josef Novák.
Nejlepšímu českému fouskovi předal pohár Ing. František Kerda.
Zároveň byli vyhlášeni nejlepší psi na jednotlivých pracovištích. Ocenění za nejlepší práci v lese převzal Columbo od Jizerského splavu. Jeho vůdce Lumír Růžička převzal od pořadatelů krásný originál keramického poháru za nejlepší práci v lese, dále převzal broušený pohár věnovaný Řádem svatého Huberta. Columbo od Jizerského splavu předvedl také nejlepší výkon v práci na pobarvené stopě, na které byl veden jako hlasič. Zástupce Řádu svatého Huberta předal vůdci odměnu v podobě poukazu na lov trofejové mufloní zvěře.
Ocenění za nejlepší práci v poli získala fena německého krátkosrstého ohaře Maura z Potonskej Lúky. Vůdce obdržel rovněž originál keramického poháru a převzal jako cenu kazatelnu, věnovanou firmou Pila Škrba.
Nejlepší výkon v práci na vodě předvedl fena německého krátkosrstého ohaře Perla od Věžeckého potoka. Vůdce Břetislav Jelínek převzal rovněž originál keramického poháru a věcnou cenu, kterou věnovaly Lesy ČR.
Nejlepší práci na ohrádce předvedl český fousek Cid z Blatin vedený Zuzanou Dvořákovou. Ceny všem účastníkům předával ředitel Ing. Petr Novák, předseda OMS Svitavy Miroslav Matějka a starosta Litomyšle Radomil Kašpar. Všem úspěšným vůdcům zatroubili Trubači z Doubravy slavnostní fanfáry.
Na závěr vystoupil starosta Litomyšle Radomír Kašpar, předseda OMS Miroslav Matějka a 80. ročník memoriálu ukončil ředitel Ing. Petr Novák. Celkově zhodnotil skončený 80. ročník memoriálu Karla Podhajského předseda myslivecké komise Josef Novák, který poděkoval všem vůdcům za dobrou reprezentaci ohařů, vyzdvihl práci pořadatelů a popřál všem mnoho úspěchů v další kynologické činnosti a osobním životě.
 
Při zabezpečení memoriálu jsme byli finančně podpořeni zejména Českomoravskou mysliveckou jednotou, hlavním partnerem Lesy České republiky, městem Litomyšl, Pardubickým krajem, spol. Walter Trading, Halali, všeobecná pojišťovna, a.s., zemědělským družstvem Dolní Újezd u Litomyšle, Českomoravskou kynologickou jednotou, spol. Agricol Polička, Pila Škrba, Bex, stavební společnost, Dům sportu Stratílek Litomyšl, Elkor, ProSpánek, Story Design, Vojenské lesy a statky, VVS Verměřovice, Orlimex, Mikrop Čebín, Miroslav Ducháček a dalšími sponzory, bez kterých by nebylo možno uspořádat memoriál na potřebné úrovni.
Velké poděkování zaslouží i Městské lesy Litomyšl, Myslivecký spolek Švábenice a Myslivecký spolek Pazucha-Litomyšl, kteří poskytli honitby k plnění jednotlivých disciplín.
Poděkování zaslouží i všichni nejmenovaní pomocníci z řad myslivců, Trubači z Doubravy a další, kteří se podíleli na úspěšném průběhu letošního jubilejního 80. ročníku memoriálu Karla Podhajského.
JUDr. Bohumil HOTAŘ

P9300355.JPG
 
Vítězem jubilejního 80. ročníku memoriálu Karla Podhajského se stal německý krátkosrstý ohař Columbo od Jizerského splavu, kterého vedl Lumír Růžička. Za vyrovnaný výkon získal 484 bodů, I. cenu a titul CACIT a CACT.

Přiložené dokumenty

Vysledkova-tabulka Vysledkova-tabulka (11,35 KB)
Zpracování dat...