Časopis Myslivost

Lesnické školství a myslivost

Myslivost 11/2018, str. 3  Rudolf Sochor
Krásný den a myslivosti zdar, čtenáři tohoto časopisu i všichni přátelé myslivosti a přírody, asi není obvyklé, aby někdo z lesnické školy psal úvodník do mysliveckého časopisu, přesto si myslím, že to není špatná myšlenka. Není špatná z mnoha důvodů.
Jedním z nich je, že minimálně pět lesnických škol a mnoho dalších učilišť v naší republice připravuje budoucí lesníky na své nelehké povolání ve stále se zhoršujících klimatických podmínkách, a součástí této výuky je i myslivost. A věřte, nebereme ji na našich školách jako pomyslnou třešničku na dortu, ale jako jeden z profilujících předmětů našeho absolutoria.
Vím, máte, mohu-li psát, protože jsem také myslivec, máme, v myslivosti mnoho důležitějších problémů jako například jak nakládat se zvěřinou, jak v praxi aplikovat ustanovení zákona o myslivosti a prováděcí vyhlášky, starosti nám všem dělají stavy černé zvěře a obecně veškeré spárkaté zvěře, nemluvě v případě černé zvěře o nebezpečí šíření nákazy afrického moru prasat. Mnohokrát bylo také probíráno a diskutováno, jak o nás píší média, stejně tak jak nás trápí, že stárne členská základna.
Je toho opravdu mnoho, co nás trápí, ale já jako jeden z hlavních problémů vidím naši společnou prezentaci. Kvůli převaze mediálních článků, toužících po senzacích a co nejlépe své „informace“ prodat, je myslivec představován a prezentován v médiích téměř jako neřízená nebezpečná střela naší přírody. Kromě odborného tisku jsme prezentování jako vrazi zvěře, dokonce paradoxně i sebe navzájem. To je totiž to, po čem média touží, chtějí senzaci, ale to přece není reálný obraz nás myslivců! Již dlouho nám chybí osvěta.
Mnozí přestali časopis Myslivost odebírat z důvodu, že je plný reklam a není už prý o myslivosti. Máme počítač, tak proč časopis? Asi bych nedokázal věcně argumentovat, nejsem redaktor časopisu, ale z pohledu řadového čtenáře vím, že pro pedagogy, řadové myslivce, laiky či náhodné čtenáře je právě ten jediný možný odborný zdroj myslivecké osvěty časopis, který právě držíte v rukou.
Jisté je, že časopis by měl být platformou pro výměnu názorů, či dobře míněných rad a nápadů, čím více čtenářů, ale také přispěvatelů a autorů časopis bude mít, tím lépe bude plnit svoji úlohu. To by si měli uvědomit všichni myslivci právě v období konce roku, kdy se bude zase předplácet předplatné časopisu na další rok.
Dost však bylo o časopisu, nyní něco málo za lesnické školy. Jsem rád, že došlo k vzájemné dohodě, že budeme postupně představovat jednotlivé lesnické školy. Ne jako uzavřené světy, ale jako prostor pro výuku a změnu pohledu naší mládeže právě na myslivost. Je nutno si přiznat, že na lesnické školy už dávno nechodí děti jen z lesnických či mysliveckých rodin, o příčině tohoto problému bych mohl napsat celý dlouhý článek. A proto žáci potřebují naši společnou pomoc, při výuce i při budoucím profesním uplatnění.
Všichni máme společný zájem, aby myslivost v naší zemi neupadala, ale naopak, abychom měli myslivce vzdělané, zodpovědné, takové, kteří i po vystudování školy budou své vědomosti celý život doplňovat a vstřebávat nové poznatky.
Každý problém má své řešení, nelze ho tudíž najít bez jeho ověření, pro naši výuku je právě praxe ověřením, že jdeme správným směrem. A tou praxí jste právě vy myslivci. Uvítáme jakýkoli podnět, co děláme ve výuce špatně a kam se máme vydat. Budeme se snažit informovat nejenom jednorázově o lesnické škole, ale budeme se snažit přinést informace o aktivitách našich studentů, pokusíme se také zveřejnit některé zajímavé studentské práce a sdělit konkrétní informace získané z odborných praxí našich studentů.
Chceme tedy nejen předat informace vám, myslivcům, ale rádi bychom také získali zpětnou vazbu, jak se naši studenti uplatní v praxi, co a jak bychom měli nebo mohli ve výuce změnit. Zašlete-li nám váš názor, garantuji, že takové reakce určitě neskončí na dně šuplíku.
Čas běží rychleji, než si myslíme. Každý z nás přišel na svět bosou nohou, na konci nás čeká baba s kosou a čas mezitím je jen na nás. Nehledejme problémy, nezapomínejme na přírodu, společně zvelebujme myslivost. A hledejme cestu, jak přírodě neublížit.
Myslivosti zdar!
Mgr. Bc. Rudolf SOCHOR
ředitel Střední lesnické školy ve Šluknově
Zpracování dat...