Časopis Myslivost

Práce s chladnou zbraní.

Myslivost 11/2018, str. 115  Petr Ziegrosser
Při lovu spárkaté zvěře, zvláště při naháňkách, dochází často k situacím, kdy je nutné, místo obvyklého dostřelu, použít chladnou zbraň k usmrcení postřeleného kusu zvěře. Používání chladných zbraní bylo před mnoha lety naprosto běžné. Oštěp nebo lovecký tesák patřily po staletí k nezbytné výbavě lovců i loveckého personálu. Proč se tedy v současné době na chladné zbraně dívají někteří lovci s nedůvěrou? Proč není u nás usmrcení zvěře chladnou zbraní zcela legální?
Představte si následující situaci. Je zima, probíhá naháňka se slíděním. Z hustého zmlazení vytáhne kus černé a v dálce slyšíte hlášení psa. Černá pomalu běží, střílíte, ale zvěř je pouze raněna a zatahuje do mladého porostu. Vzápětí se objeví pes, rychle vyhodnotí situaci, černou najde a hlasitě staví. Zanedlouho přibíhají další psi, společně napadají divočáka a situace se dramatizuje. Pro vás nekonečné minuty, ale zodpovědně stojíte na stanovišti.
Sousední lovec to nevydrží, opustí přidělené místo, dojde k chumlu psů dorážejících na poraněný kus, chvíli se rozmýšlí a pak divočáka z krátké vzdálenosti dostřelí. Současně s výstřelem se ozve naříkání psa. V tom okamžiku je na místě psovod, který vše sledoval na GPS navigaci a spěchal problém odborně vyřešit. Jeden z jeho psů je však postřelen, má přestřelený přední běh.
Krátká výměna názorů. Psovod se viditelně snaží zachovat klid a jeho jedinou snahou je dopravit postřeleného psa co nejrychleji k veterináři. To, že lovec opustil stanoviště a dělal to, co mu nepřísluší, psovod neřeší.
O hodinu později začíná veterinář svoji práci. Po čtyřhodinové operaci je běh zachráněn, ale pravé světlo psa je tlakem plynu po výstřelu z krátké vzdálenosti navždy zničeno. Bude pes ještě někdy pracovat? Snad ano, ale psovoda čekají vysoké výdaje a pes bude dlouho vyřazen z lovu.
 
Přitom je vše tak jednoduché! Psovodi dnes za pomoci GPS navigací přesně ví, kde se jejich psi nachází a pokud staví postřelenou zvěř, vždy je některý z psovodů nablízku a je schopen za pomoci oštěpu nebo tesáku situaci odborně, rychle a bezpečně vyřešit. To však moderní lovci stojící na střeleckých místech s nejmodernějšími kulovnicemi často neví. A mnohdy to ani nechápou. Nechápou, že lov je také něco jiného než kulovnice, razantní střelivo a puškohled s červeným bodem. Nechápou, že lze lovit také chladnou zbraní tak, jako před staletími. Účinně, efektivně a přitom bezpečně.
Kdykoli psi staví postřelenou zvěř, je použití palné zbraně problematické. Nebezpečí není jen v postřelení, ale také tlak plynů a zvuk výstřelu mohou psa poškodit. Postřelená zvěř trpí, a proto je její rychlé usmrcení pro vůdce psů prioritou. Prioritou i z toho důvodu, že čím déle psi na poraněnou zvěř doráží, tím je větší riziko jejich zranění. A jediný, kdo může dát zvěři záraz, je zkušený psovod. A jedině zkušený psovod je si vědom rizika, které je s tím spojené.
Použití chladné zbraně je nutné tam, kde mohou být při dostřelné ráně ohroženy životy či zdraví osob nebo psů. A to je při společných lovech, kdy je nasazeno větší množství psů, prakticky vždy.
Zkušení psovodi dnes prakticky vůbec palné zbraně nepoužívají. Jejich zbraní je lovecký tesák a lovecký oštěp. Ví, že vždy musí jednat rychle, nekompromisně, ale s velkou opatrností. Jakmile chladná zbraň vnikne mezi žebry do hrudní dutiny, plíce zkolabují (pneumotorax), tepny a žíly jsou přeťaté a srdce přestane pracovat. Zraněný kus po odborném použití chladné zbraně prakticky okamžitě zhasíná.
Chladné zbraně jsou i dnes, stejně tak jako v dávné minulosti, součástí loveckého řemesla. Není to anachronismus, něco, co je zastaralé, nemoderní a v současné době moderních palných zbraní přežité. Pokud chce někdo zajistit dobrý a bezpečný lov a vysoký výřad, musí spolupracovat s profesionálními loveckými smečkami a nezbude mu nic jiného, než používání chladných zbraní psovody tolerovat.
Ale musí to tak být? Musíme něco dělat pololegálně? Možná dojde v brzké době ke změně. Máme nového ministra zemědělství, který 31. srpna 2018 zřídil novou mysliveckou radu. Snad někdo z nových členů rady, který problematiku zná, pana ministra přesvědčí o nutnosti legalizace chladných zbraní. V době nebezpečí afrického moru prasat a snahy o snižování stavů černé zvěře by to snad neměl být velký problém. Uvidíme.
Petr ZIEGROSSER
 
 
 
 
Zpracování dat...