Časopis Myslivost

Proč lovím lukem?

Myslivost 11/2018, str. 58  Martin Horálek
S Philem Sabellou jsem se před několika lety seznámil úplnou náhodou. Kolega novinář mi při jedné oficiální příležitosti představil svou dceru a jejího manžela, který pochází z USA. Slovo dalo slovo - a jak už to u lidí „postižených“ myslivostí bývá, rychle jsme zjistili, že máme společnou zálibu (v Philově případě to bylo dokonce jednu dobu i povolání). Po letech jsou z nás přátelé. Když Phil přijede na pár dní své krátké americké dovolené do Čech, snaží se vyšetřit alespoň několik podvečerů nebo časných rán k tomu, abychom mohli společně vyrazit do honitby.
A když mě před dvěma lety zavály služební povinnosti do USA, využil jsem příležitosti a pobyt si plánovaně prodloužil o pár dní, které jsme strávili především lovem. Tehdy jsem poprvé v ruce držel lovecký šíp, kuši a kladkový luk. Ačkoliv jsme nakonec vyhlédnutého jelena neulovili, neodjížděl jsem rozhodně zklamán.
V době, kdy se i u nás začíná debatovat o tom, zda lov lukem povolit či nikoliv, jsem proto požádal právě Phila, zda by pro náš časopis nesepsal pár odstavců. Není to určitě žádná obsáhlá odborná analýza. Spíš pohled člověka, který lukem loví řadu let a pohybuje se v prostředí, kde je tento druh lovu stále populárnější. Věřím, že i taková sonda může být pro naše čtenáře poučná a užitečná k tomu, aby si na celou problematiku utvořili svůj vlastní názor.
Martin HORÁLEK
 
 
 
Po měsících čekání je tu konečně první den lovecké sezóny lukem. Srpnové slunce pomalu zapadá za světle modrý horizont, a na blankytnou modř maluje červené, oranžové a žluté paprsky. Na tváři cítím lehký vánek. Všechno je přesně tak, jak má být.
Přenosný posed jsem si tu před pár dny připevnil na starém dubu, ve výšce asi osm metrů. Mám dokonalý výhled na stezku, kterou zvěř chodí ze svého stávaniště na blízké jetelové pole. Vím, jakého jelena tu dnes chci ulovit. Pasu po něm už dva roky, mnohokrát jsem ho viděl, ale nikdy jsem se nedostal k ráně. Snímky z fotopasti potvrzují, že právě tudy prochází skoro každý večer, zvláště když vane severozápadní vítr. A to je právě dnes!
Pak přišla ta magická chvíle! Nejdříve jsem zaznamenal jen pohyb po mé levici. Dalekohledem objevuji v křovinách jeho stále ještě nevytlučené paroží. Sice pomalu, ale blíží se ke mně!
Srdce mi tluče tak, že mám chvíli pocit, že mi vyskočí z hrudníku. Pomalým pohybem se natahuji po kladkovém luku a připínám tětivu do vypouštěcího zařízení na zápěstí. Všechny smysly jsou nyní upřeny jen a jen na jediný cíl.
Když jelen na chvíli mizí za stromem, natahuji luk. Cítím slabé škubnutí ve chvíli, kdy překonám počáteční odpor, a sílu potřebnou k napnutí mi usnadní kladkový mechanismus. Pak už se šíp drží relativně snadno a já se mohu soustředit jen a jen na přesné zamíření.
Jelen vychází. Rysku určenou pro vzdálenost 20 metrů usazuji za přední běh. Prohlubuji dýchání a zpomaluji pohyby. Jelen je ode mě snad jen 10 metrů. Mohu dokonce sledovat, jak se mu pohybují nozdry při každém nádechu.
V té chvíli uvolním šíp. Zřetelně vidím, že kus trefuji. Hrot šípu mizí v jeho těle uprostřed krvavé skvrny. Jelen značí vyhozením zadních běhů. Sice odbíhá, ale ne dál než 40 m. Zhruba po dvaceti minutách si tak mohu celkem snadno mohu dojít pro největšího jelena, kterého jsem v životě ulovil...
 
Popularita lovu lukem se v posledních letech ve Spojených státech amerických dramaticky zvedla. Podle odhadů se v USA věnuje lovu přes 11 milionů lidí, z čehož se 33 % označuje za lovce lukem (bow hunters).
Z 5,8 milionů jelenců, kteří jsou ročně v USA uloveni, se jich 20 až 40 % uloví právě šípem a lukem (nebo kuší).
Lovecká lukostřelba má také své ekonomické aspekty. Jen vloni utratili lovečtí lukostřelci 3 miliardy USD za vybavení k tomuto druhu lovu a do roku 2020 se očekává nárůst o dalších 6 %.
Nicméně statistika nám neřekne nic o tom, proč stále více lidí loví lukem. Osobně se domnívám, že je to především ze tří důvodů:
 
Faktor hluku
 
Ve většině států USA jsou tlumiče výstřelu zatíženy velmi vysokou daní, a ačkoliv jsou oficiálně povoleny, jejich užití je silně regulováno. Většina lovců si nemůže (nebo nechce) takový luxus dovolit. Proto volí právě tento tichý způsob lovu, který umožňuje střílet i v bezprostřední blízkosti lidských sídel bez toho, aby jejich obyvatelé byli obtěžováni hlukem nebo abychom způsobili jejich znepokojení.
 
Prodloužení lovecké sezóny
 
Ve většině států je povoleno lovit puškou jen ve velmi krátkém období v řádu jednoho až dvou týdnů. Sezóna lovu lukem oproti tomu trvá měsíce a dává tak dostatečný prostor k tomu, abychom usilovali o konkrétní obeznaný kus. Například ve státě New Jersey, kde žiji, začíná lovecká sezóna pro lukostřelce v září a trvá až do února. Puškou tu lze oproti tomu lovit pouze 6 dní v roce – a to přesně uprostřed období, kdy můžeme lovit s lukem.
 
Schopnosti
 
Lov lukem je svého druhu umění, které předpokládá velkou oddanost a dlouhou průpravu. Nikdo není schopen vzít do ruky luk a bez velkého nácviku opakovaně úspěšně zasáhnout cíl na různé vzdálenosti, jak je tomu u moderních střelných zbraní s dokonalou zaměřovací optikou.
Abyste byli úspěšní při lovu lukem, musíte nejen dokonale ovládnout své lovecké náčiní, musíte také perfektně znát zvěř, kterou lovíte. Častokrát ji musíte poznat dokonce lépe, než ona zná sama sebe, jinak ji nejste schopni účinně přelstít.
Lovec, který chce být úspěšný s lukem, musí zvládnout kamufláž, stopování, musí vnímat proudění vzduchu a bezchybně odhadnout vzdálenost. Nezažil jsem žádný jiný pocit, který by se dal srovnat s tím, když se dostanete k jelenovi na 8 metrů, aniž by měl o vás sebemenší tušení! A vy navíc víte, že je to jen a jen vaše umění, a k tomu, abyste se dostal nepozorován ke zvěři takhle blízko, vám nepomohla žádná technická vymoženost.
Od toho nezapomenutelného dne, který popisuji v úvodu článku, jsem s lukem ulovil ještě několik jelenů. Je to těžko vysvětlitelné, ale s každým úspěšným lovem vždy znovu pociťuji respekt a uznání – v první řadě vůči ulovené zvěři. Dostavuje se ale i pocit sebeuspokojení z toho, že jsem znovu potvrdil své schopnosti lovce s lukem.
Je to něco jako závislost. Závislost, které už propadli miliony lidí na světě. A ručím vám za to, že jestli to vyzkoušíte, máte velkou šanci, že se stanete dalším z řady, kteří této vášni neumí odolat.
 
Phil SABELLA,
New Jersey, USA
překlad Martin HORÁLEK
 
Zpracování dat...