Časopis Myslivost

48. ročník Národního kola soutěže Zlatá srnčí trofej

Myslivost 9/2018, str. 136  Jana Kollandová
Národní kolo po roce opět přivítala s otevřenou náručí Morava, konkrétně okres Šumperk, kemp Bozeňov v Dolním Bušínově. Areál to byl jedinečný a nezapomenutelný svou přilehlou vodní plochou a zejména tím, že zde nebyl žádný telefonní signál. Téma celotáborové soutěže kategorie „B“ (6. až 9. třída) vyplynulo ze současné situace českých lesů, byli to škůdci lesa.


Jednotlivé oddíly téma uchopily po svém, a tak o vítězství a nože bojovaly oddíly s názvy Kroupy, Mnišky, Kalamita, Nelegální těžba lesa, IPS a Petky. Petky se nakonec staly s velkým náskokem a zcela zaslouženě celkovými vítězi.
Celá soutěž se nesla v duchu tradic, ale opět byla doplněna o aktivity a přednášky aktuálně tak, aby reagovala na současné dění. Zcela netradiční bylo snad jen překvapení, které na děti čekalo hned po příjezdu. Naskytla se jim možnost vyzkoušet si laserovou brokovou střelnici, kterou nám připravil a zajistil Ing. Martin Fojt s rodinou.
První dny jsou nastaveny tak, aby se zejména při kolektivní zábavě a sportech jednotlivé oddíly mezi sebou dobře poznaly. Následovalo stanování přibližně hodinu chůze od domovského kempu, na kterém děti samotné, pouze za přihlížení vedoucích, vaří kotlíkový guláš, svou večeři. Musejí si také samy postavit nocležiště a připravit se na noc pod širákem. Jedná se o jednu z nejoblíbenějších částí ZST, večerka se totiž u harmoniky a kytary často protáhne i za stanovenou desátou hodinu večerní.
Během stanování se děti zapojily do stavby posedu a získaly tak praktické zkušenosti a představu, co stavba mysliveckého zařízení obnáší.
Celou dobu jsme se pohybovali v honitbě Arcibiskupských lesů a statků Olomouc, kterou nám při zahajovacím táboráku představil polesný Ing. Petr Skoček.
Již od prvních dnů našeho pobytu jsme měli možnost chodit na čekanou. Místní hajní nám věnovali každý volný večer, který přitom mohli věnovat odpočinku nebo svým rodinám. Snad jsme se jim trochu odměnili tím, že jsme po několika letech do celotáborové soutěže opět zařadili sběr letniny. Ta zde zpestří zvěři potravní příjem v zimních měsících.
Čas, který uplyne mezi teoretickou a praktickou částí je věnován intenzivní výuce dětí. Jednotlivé odborné přednášky jsou v blocích prezentovány zkušenými myslivci z řad vedoucích. Dále pak jednotliví vedoucí předávají informace svým oddílovým svěřencům při pravidelných vycházkách do okolí, při kterých děti odlévají stopy, seznamují se s terénem, učí se poznávat rostliny a pobytové stopy zvěře.
Znalost prostředí se dětem hodí zejména v druhém týdnu, kdy po absolvování praktické části přichází čas zapracovat na celotáborovce. Děti prokazují týmového ducha, schopnost orientace a rozhodování v orientačním běhu a hře „Cesta za pokladem“, která se skládá z několika stanovišť, na kterých oddíly plní úkoly související s celotáborovým tématem.
Oddíly mezi sebou dále soutěžily ve střelbě ze vzduchovky, v tvorbě herbáře, kdy měly nasbírat 10 vylosovaných rostlin zdejší přírody a připravit je i s odborným popiskem. Dále soutěžily ve výtvoru přístřešku, kdy dostanou pouze kus provázku a za pomocí přírodnin a toho, co naleznou v lese, prokazují, zda jsou schopni něco vyrobit.
Prověřena byla nejen manuální zručnost dětí, opět se utkaly s odbornými otázkami na večer, v úklidu, musely vytvořit táborovou básničku či písničku, oddílový pokřik a obrázek. V letošním roce měli účastníci opět možnost vyrobit si památeční trika. Ta nám zakoupil náš dlouholetý příznivec a podporovatel ZST Mgr. Radoslav Mihalka.
Soutěžící byli také přímo u vyvrhování čerstvě uloveného srnce. Vedoucí názorně předvedli dodržování zvyků a tradic, ošetření zvěřiny a následnou přípravu pro preparaci trofeje.
Velký úspěch měla kynologická ukázka, kterou zajistil OMS Šumperk a kterou bravurně moderoval zkušený kynolog František Švéda. Každý z vůdců měl možnost představit své plemeno a bylo velmi zajímavé porovnání například polského honiče se slovenským kopovem. Radost nám udělali také čeští teriéři. Děti měly možnost seznámit se s více než třiceti plemeny psů a rázů všech loveckých skupin.
Zlatá srnčí trofej se nese v duchu myslivecké pedagogiky a ochrany přírody, letos do ní byla prvně vnesena i pedagogika lesnická. Odborné přednášky se ujali zkušení lesní pedagogové, lesní inženýři z řad vedoucích, kteří účastníky seznámili se současnou problematikou lesů. Představili účastníkům i praktické věci jako jsou lapače, lapáky a ukázali jim požerky brouků. Obeznámili soutěžící s prostorovým členěním lesa a objasnili jim, co znamenají značky na stromech.
Další odborné přednášky na téma telemetrie a srážky dopravních prostředků se zvěří přednesli Ing. Miloš Ježek, Ph.D. a Ing. Tomáš Kušta, Ph.D. z Fakulty lesnické a dřevařské z ČZU v Praze.
Letošní celodenní výlet zavedl děti na Úsov, kde si mohly prohlédnout Lovecko-lesnické muzeum, a na Praděd, nejvyšší horu Moravy. Počasí bylo bezchybné, a tak jsme se mohli kochat pohledem do okolní krajiny a krásnou naučnou stezkou údolím Bílé Opavy.
Původně měl být vzhledem k blízké vodní ploše uspořádán místo oblíbené naháňky hon na kachny. Ten se nakonec neuskutečnil, protože v okolí vodní nádrže se v téměř stále pěkném počasí pohybovalo mnoho nemyslivecké veřejnosti. Bylo by velmi obtížné, osvětlit jí, o co se jedná, i když se jedná jen o hru. Přitom je to jedna z mála možností, jak se děti pod 15 let mohou legálně podívat na simulovaný společný lov. Naháňka se nakonec uskutečnila, výřad byl bohatý a trubači vše řádně doprovázeli podle mysliveckých tradic.
Letošní ročník byl ozvláštněn o trubačské těleso, které vzniklo při příležitosti 48. ročníku ZST pod vedením Michala Pechera. Skládalo se jak z vedoucích, tak ze soutěžících. Každodenní trénink tohoto uskupení pak pro závěrečné vyhlášení připravil opravdu perfektní zážitek.
Slavnostní vyhlášení se konalo v pátek 27. července, bylo horko, přítomni byli mnozí, kteří se na ZST nějak podíleli. Vítězem může být samozřejmě jen jeden, my ale gratulujeme všem 68 přítomným soutěžícím, jsou to ti nejlepší v České republice. A jsou to se svými rodiči a vedoucími kroužků - ti, kteří nesou tradici ZST dál a kteří nás učí a připravují na ročníky následující.
Velké poděkování patří vedoucím, kteří ujmuli dny ze svých dovolených a věnovali je mladým myslivcům. Mnoho těch, kteří s námi jezdili v minulých letech, dalo přirozeně přednost volnu s partnery, rodinám, cestování nebo osobním povinnostem. Proto jsme letos obnovili kolektiv téměř z poloviny. Nováčci, kteří ihned do ostříleného kolektivu zapadli, pocházejí převážně z řad bývalých soutěžících. Věřme, že je ZST neopustí i do budoucích let a převezmou štafetu stálých vedoucích.
Jmenovitě patří díky MUDr. Václavu Stejskalovi, Ing. Anetě Bačové, Ing. Haně Kretové, Michaele Kučerové, DiS., Bc. Tereze Pišlové, Kláře Těthalové, Karině Girčákové, Ing. Viktoru Kollandovi, Janu Bartlíkovi, Petru Mošťkovi, Romanu Navrátilovi, Jakubům Dobečkovi a Pavelkovi a Michalu Pecherovi.
Poděkování směřujeme k ČMMJ, z.s., která udržuje tradici ZST, a zejména pak zaměstnankyním sekretariátu MgA. Ing. Jan Adámkové a Bc. Ivě Benešové, které připravily pro národní kolo vše potřebné a jednatelce Martině Novotné za upřímná závěrečná slova. Pomocnou ruku nám podal OMS Šumperk, zejména předseda KPK Zdeněk Kunčar, dále pak jednatelka Helena Procházková a předseda OMS Ing. Ludvík Doubravský.
Krásné ceny a doprovodný program pro děti zajistili nepostradatelní sponzoři, kterým velmi děkujeme a kterými byli Art & Nature, s.r.o., Banner s.r.o., Decathlon, Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o., Hubert styl, Vašíček, s.r.o., Sellier a Bellot a.s., FLD při ČZU v Praze, Úsovsko a.s., Česká zbrojovka a.s. Uherský Brod, Jirkovský a Janeček, s.r.o., Les a zahrada s.r.o., Chevalier, Swarovski, Petr Joo, Rembrandt, s.r.o., AJETO!, Myslivost, s.r.o.
Těšíme se na další ročník této unikátní soutěže, který by se měl po deseti letech uskutečnit v Plané nad Lužnicí, okr. Tábor.
S pozdravem myslivosti a ZST zdar!
Za tým vedoucích Ing. Bc. Jana KOLLANDOVÁ,
hlavní vedoucí NF ZST 2018


Vítězové ZST kat. B 2018

Přiložené dokumenty

Zpracování dat...