Časopis Myslivost

Konec chovu muflonů na Machovsku?

Myslivost 9/2018, str. 24  Jiří Scholz
Nejenom na výstavách v Lysé nad Labem se mohli myslivci seznámit s rekordními trofejemi mufloních beranů pocházející z volného chovu na Machovsku v Broumovském výběžku. Bohužel je velké nebezpečí, že to byly na dlouho poslední trofeje, zdejší chov je akutně ohrožen a příčinou je výskyt vlka. V naší honitbě jsme poprvé zaznamenali výskyt vlků vloni v zimě. Usadili se v Broumovských stěnách. Jedná se o dva kusy. Pohlaví nám není známo. Od té doby jen v naší honitbě prokazatelně vlci strhli čtyři jelení kolouchy, pět srn, tři mufloní berany, tři muflonky a podle pozorování chybí více než jednu čtvrtinu. Dále pak zemědělci a chovatelé nahlásili dvě telata a tři ovce. A to jsou jen nalezené kusy!
Toto vše pořídili dva vlci za půl roku! Jsem si jist, že skutečných ztrát je mnohem více. Kde jsou a kolik je nenalezených kusů, čerstvě nakladených srnčat a kolouchů? To nikdo nespočítá.
Pokud by tito vlci byli pár, nebo mají-li dokonce někde mláďata, je s naším chovem muflonů do tří let naprostý konec. Pro vlky je totiž mufloní zvěř nejsnadnější kořistí. Mufloní zvěř je teritoriální tlupní zvěř. Není schopna dlouhého úprku. Od doby kladení jsou největší ztráty na muflončatech a dále pak na trofejových beranech, kteří běhají na konci tlupy a mají snahu se vlkům postavit, bránit tlupu.
Další zvěří na vlčím jídelníčku je pak srnčí, po ní zvěř vysoká.
Z většiny stržených kusů vlci berou jen vnitřnosti, žebra a občas trochu z kýty, jsou to prostě „gurmáni“. Za půl roku vlci strhli ve dvou téměř padesát procent našeho plánu lovu. Pro nás je to podle mého názoru konec mysliveckého hospodaření, konec chovu mufloní zvěře, kterému jsme věnovali více než pětadvacet let práce s velkými úspěchy. Vždyť tři nejsilnější trofeje na světě z volnosti pocházejí právě od nás. A nejen to, čeká nás s velkou pravděpodobností i konec chovu srnčí zvěře.
Naše krajina je z největší části plně hospodářsky a kulturně využívána, každý kus půdy někomu patří, na každém někdo hospodaří, jak zemědělsky, lesnicky, tak i myslivecky. Je známo, že právě mezi těmito subjekty vznikají mnohde velké problémy, ale ty jsou převážně způsobené neschopností lidí se domluvit na kompromisech a lidské chorobné honbě za penězi a majetkem. Ano, přiznejme si, jsou v naší republice místa, kde se zvěř nechová, ale množí, ať už kvůli zisku, atraktivnímu loveckému vyžití nebo třeba jen kvůli lidské hlouposti. Tam pak lavinovitě narůstají problémy mezi myslivci, lesníky a zemědělci. Jsem přesvědčen, že vlci tuto otázku ale nevyřeší.
Nic proti vlkům nemám, jsou to velmi inteligentní, obdivuhodná zvířata a jsem pro hledat pro ně i u nás nějaký životní prostor. Ve většině naší země je hustota osídlení ale tak vysoká a tlak civilizace tak narůstající, že v ní jen stěží obhajujeme a nacházíme prostor pro samotnou zvěř, natož potom pro vrcholové predátory.
Navrhuji vytyčit plochy, kde bude vlk absolutně chráněný, například na území národních parků, vojenských újezdů, a nebo na dalších velkých a hlavně souvislých, málo obývaných státních plochách. Ale v ostatních hospodářsky využívaných místech nastavit jasná pravidla redukce lovem.
Při nastavení pravidel redukce, alespoň takových, jako mají na Slovensku, vlk získá větší respekt z člověka a věřím, že se tím sníží i útoky na hospodářská zvířata. Výše ztrát zemědělců na hospodářských zvířatech od vlků jenom zde u nás na Broumovsku v počtu stovek kusů v průběhu dvou let je zcela nevídané. Je třeba urychleně začít jednat, protože vlk velmi prosperuje a šíří se na celé území. Bohužel je mi ale jasné, že naši mufloni se těchto změn už nedožijí, ale jinde budou mít třeba ještě šanci.
Nejsem v tomto směru velkým optimistou, protože jsme jako myslivci obrovsky zaspali, zatímco mezitím „městští“ ochránci přírody přesvědčili většinu obyvatel, že vlci jsou onou spásou pro naši přírodu.
Není tomu tak! Vlci se jen dostali do ráje, do našich „zahrádek a stájí“, k prostřeným švédským stolům.
Ochráncům jejich postup ale nevyčítám, hledají jen pro tyto šelmy prostor k žití, vyčítám jim to, že jim zcela chybí kontakt s realitou na venkově. Vlk je určitě užitečný pro přírodu, ale jen tam, kde jsme ještě přírodě nechali k jeho životu alespoň nějaký prostor. Někteří lidé nabyli přesvědčení, že návrat vlka je ukázkou toho, že se naše příroda regeneruje. Já to tak bohužel nevidím. Kolem nás mizí spousta živočišných druhů, ptáci, hmyz, obojživelníci, velmi rychle mizí životní prostor zvěře. Bohužel nevidím, že by vlk na celém našem území nějak přispěl ke zlepšení kvality naší přírody a její ozdravění.
Osobně se počítám také mezi ochránce přírody, ale myslím, že je třeba zacílit ochranu úplně jiným směrem. Také se snažím hledat, jak žít alespoň trochu v souladu s přírodou, jsem lesník a zemědělec, mám malou farmu, pár zvířat, několik desítek hektarů půdy, jen tak akorát, abych uživil rodinu. Učím se potřebovat pro život co nejméně.
Jednou z rad a opatření ochránců, kteří si myslí, že vlk může žít všude, je stavět vysoké ploty a další podobné zábrany. V mém okolí je spousta drobných zemědělců se spoustou pastvin. Nedovedu si představit všechny ty pastviny oplotit třímetrovým plotem nebo na ně pustit agresivní pastevecké psy. Kdo by hradil obrovské náklady na pořízení takových opatření. Já bych raději viděl otevřenou krajinu, kde by můj dobytek žil v klidu a bez stresu a kde by se na mých pastvinách mohla pást i ostatní zvěř. Už takhle má zvěř omezený prostor a klid k žití a tak jim ho kvůli vlkům ještě radikálně ubereme?
Přál bych vlkům i zvěři, aby našli své klidné místo, ale tady ve střední Evropě to asi nebude. Tady je už příliš mnoho lidí a naše civilizace bohužel nedostala do vínku uskromňovat se a asi ani zázračně neprozře. Naopak, všude nás učí se rozpínat, růst, hromadit, být vidět, být lepší než ti druzí, zkrátka všichni mají pořád málo. V intenzivně hospodářsky využívané a stále více zalidněné krajině prostě nemá vlk dostatek místa.
Jiří SCHOLZ


Devítiletý muflon stržený vlkem, 236 b. CIC

 

Osmiletý muflon stržený vlkem, 247 b. CIC


 
Zpracování dat...