Časopis Myslivost

Myslivosti zdar!

Myslivost 9/2018, str. 3  Miloš Fischer
Vážení čtenáři Myslivosti, je před námi hlavní myslivecká sezona, období lovů společných i osamělých. Období častého a intenzivního setkávání myslivců, poznávání nových kamarádů i vzpomínek na ty, kteří už s námi nemohou být. Tato setkání myslivců při nejrůznějších příležitostech by měla být typická i tím, že jako myslivci vypadáme a jako myslivci se chováme.
Jsme, a to pevně doufám, hrdými nositeli našich mysliveckých tradic, na které můžeme a musíme být opravdu pyšní a v celé jejich kráse je uchovávat a předávat dál.
Na tato setkání vyrážím vždy v dobré náladě, podle tradic po myslivecku oblečen, jedno, zda se koná společný lov, nebo setkání nejvyšších funkcionářů ČMMJ – Sbor zástupců. Těším se obvykle ani ne tak na vlastní lov, ale hlavně na setkání s kamarády, známými a i na to, že poznám další myslivce.
První studená sprcha však přichází bez rozdílu hned na začátku – na můj myslivecký pozdrav je častou odpovědí Ahoj, Dobrý den a někteří „chlapáci“ spustí dokonce Čest práci!
Je mi to velmi nepříjemné, zejména u myslivců, kterých si jinak vážím a uznávám jejich zkušenosti, znalosti a um. A je mi trapné je opravovat. Ale vadí mi to i u těch, jimž inkoust na vysvědčení o zkoušce z myslivosti ještě schne. Netuším, zda je to způsobeno našimi lektory a zkušebními komisaři, kteří nedokázali základ myslivecké mluvy svým žákům vštípit, často asi i proto, že ji sami neovládají, nebo prostě jen nedodržováním tradic. Ano, bohužel se velmi často setkávám s tím, že mnozí tradice, tedy i mysliveckou mluvu, ani neznají.
Je nemilé, když mi na pozdrav Lovu zdar! někteří odpoví „Ale já nic neulovil!“. Bohužel je velmi smutné, když se zeptám jaký je správný myslivecký pozdrav čerstvých myslivců, často nedostávám odpověď. Z mnoha dotázaných za poslední dobu pamatuji jediný případ, kdy odpověď byla správná. A přitom v každé první lekci cizího jazyka se studenti naučí pozdravit. Je to stejné ve všech kulturách celého světa – pozdrav je základem, utváří první dojem a ten, kdo nepozdraví, je brán jako hulvát.
Myslivci se od ostatních odlišují zejména dvěma atributy – mysliveckým kloboukem a mysliveckou mluvou. Obé patří k základům našich mysliveckých tradic. V dnešní době se zvyklosti a tradice bortí a překlápí do jakési globální neurčitosti.
My myslivci máme ale velkou výhodu – tradice máme, jsou na velmi dobré úrovni, a jsme povinni je dodržovat a uchovávat. Právě i díky tradicím, mezi něž myslivecká mluva patří, byla totiž česká myslivost zapsána na seznam národního nehmotného kulturního dědictví. Ba co víc, máme také už desítky let kodifikovanou českou mysliveckou mluvu v podobě ČSN (Československá státní norma), která stále platí a málokterý zájmový obor se může tímto pyšnit!
Vyzývám proto všechny myslivce – naučme se používat myslivecký pozdrav a při všech setkáních s myslivci jej používejme! A je samozřejmé, že myslivecký pozdrav, obzvláště při myslivecké akci, by měl být také doprovázen podáním a pevným stiskem ruky.
Mysliveckým pozdravem není Lesu zdar! jak někdy slýchávám, tak se mezi sebou zdraví lesníci, a není to ani používaný patvar Lovu, lesu! Pozdrav myslivců je Lovu zdar! nebo Myslivosti zdar!, odpovědí je vždy opakování pozdravu nebo jen prosté Zdar! A v písemné komunikaci lze též akceptovat podobu S mysliveckým pozdravem.
Vím, že je těžké dokonale zvládnout naši bohatou mysliveckou mluvu, ale jsem přesvědčen, že si každý dokáže alespoň myslivecký pozdrav zapamatovat a zároveň se naučí jej používat.
Vy snad nejste pyšní na to, že jste myslivci? Já ano. A určitě nejsem sám. Rád dám najevo, že k myslivcům patřím nejenom oblečením a mysliveckou mluvou, při setkání i pozdravem. Já s určitostí a s naprostou jistotou vím, že jsem a chci být myslivcem, protože je ctí být myslivcem a jsem pyšný na to, že jsem myslivec.
Myslivosti zdar!
Miloš FISCHER
 
Zpracování dat...