ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Do roku 2019...

1/2019, str. 33 Jiří Janota
Počet komentářů: 2
Vážení myslivečtí kolegové, dámy a pánové, úvodník prvního čísla by měl přinést představy, popřípadě nástin hlavních problémů, které nás budou v následujících měsících čekat a současně by měl povzbudit nás všechny v dalších aktivitách ku prospěchu myslivosti a Českomoravské myslivecké jednoty. Více >
Do roku 2019...

Proč být členem ČMMJ

Myslivost 1/2019, str. 6 Miroslav Kupča
Počet komentářů: 0
Se zájmem jsem si přečetl úvodník časopisu Myslivost 10/2018. Předseda ČMMJ jej končí otázkou „… co bude s námi, s myslivci?“ V řešení této otázky vidím poslání naší nejsilnější myslivecké organizace i její budoucnost. A s touto otázkou bezprostředně souvisí zásadní otázka, proč být členem ČMMJ. Vedou se různé vedlejší žabomyší spory a debaty, například i kolem zvýšení členského příspěvku. Hodnota představující krabičku cigaret či dvě štamprle alkoholu za měsíc nikoho přece nezruinuje. Více >
Proč být členem ČMMJ

Myslivost je když…

Myslivost 1/2019, str. 8 Zdeněk Hlaváč
Počet komentářů: 0
Myslivost byla a je spojována s venkovem. Je to logické, zvláště v našich zeměpisných šířkách. Ale – protože „nic není, jak bývávalo“, mění se pomalu a jistě i tyto aspekty myslivosti. Tak především – je zde jiné společensko-politické klima, je zde jiný režim. Je obrovskou otázkou, zda v době, kdy téměř vše patří „někomu“ jsme coby myslivci schopni respektovat tato vlastnictví, tyto majetky. Dlužno však podotknout, že majitelé těchto reálií se k myslivcům chovají dost přezíravě, s despektem, prostě „moje je moje“ a nějaký spolek mi může být severním větrem. Více >
Myslivost je když…

Nič nie je tak silné, ako myšlienka, na ktorú dozrel čas,

Myslivost 1/2019, str. 9
Počet komentářů: 0
odpovedal raz francúzsky prozaik Viktor Hugo na otázku, čo ho viedlo k napísaniu ďalšieho diela. Na myšlienku vytvoriť nadnárodnú, inštitucionálne a odborne vyspelú organizáciu na podporu poľovníctva ako nástroja ochrany prírody dozrel čas pred 90. rokmi práve v Novozámockom regióne, v Palárikove. Více >
Nič nie je tak silné, ako myšlienka, na ktorú dozrel čas,

Léčit či neléčit … to je otázka

Myslivost 1/2019, str. 12
Počet komentářů: 0
Takzvané „odčervování spárkaté zvěře“ má v našich podmínkách již více než čtyřicetiletou historii. Po dlouhá léta bylo toto „odčervování“ prezentováno a mysliveckou veřejností chápáno jako pozitivní krok, kterým myslivci pomáhají zvěři zbavit se škodlivých parazitů, kteří jsou příčinou ztrát slabších kusů zvěře holé či zhoršují trofejovou kvalitu zvěře samčí. Více >
Léčit či neléčit … to je otázka

Zpátečka ministra zemědělství

Myslivost 1/2019, str. 22 Jakub Hruška
Počet komentářů: 0
V září 2018 pan ministr Toman velmi překvapivě vyhlásil (a Lidové noviny to měly jako hlavní článek na titulní straně), že od 1. ledna 2019 budou v ČR zakázány veškeré plošné aplikace totálního herbicidu glyfosátu (Roundup). Tento herbicid je podezřelý z řady zdravotních rizik, a velmi přispívá k ničení biodiverzity. Již tehdy mi to připadalo, že to nemůže být pravda, naše chemické průmyslové zemědělství by z toho opravdu mělo problém (což by bylo jedině dobře). A ejhle, minuly dva měsíce, a zdá se už to panu ministrovi představitelé zainteresovaných subjektů „vysvětlili“. Více >
Zpátečka ministra zemědělství

Využití siláží a senáží ve výživě zvěře

Myslivost 1/2019, str. 26 Martin Mohelský
Počet komentářů: 0
Příspěvek navazuje na článek Ing. Matúše Rajského, PhD. a kol. v Myslivosti 12/2018, str. 37. Pro praxi krmení zvěře vystihuje několik velmi podstatných okolností, které si ne vždy plně uvědomíme nebo doceníme. Prvním významným faktem je výživná hodnota větviček, konkrétně konců letorostů. Vysoký vysoký obsah bílkovin některých druhů dřevin, konkrétně osiky a bezu, se blíží i tak kvalitní krmné plodině, jako je vojtěška nebo jetel. Zdůraznění skutečnosti, že letorosty jsou přirozeným a významným potravním zdrojem s nemalým dietetickým efektem i zdrojem živin nepotěší lesníky a majitele lesních porostů. Patří ale kromě jiného do úvah o přirozené úživnosti volných honiteb a obor. Škody způsobené okusem či ohryzem souvisí s úvahami o vhodnosti či nutnosti přikrmování zvěře. Více >
Využití siláží a senáží ve výživě zvěře

Vlk na Slovensku

Myslivost 1/2019, str. 30 Matúš Rajský, Imrich Šuba
Počet komentářů: 0
Rozšírenie areálu výskytu vlka na Slovensku a následne aj v krajinách, z ktorých v minulosti vymizol, podnietilo diskusie o jeho manažmente a ďalších súvisiacich otázkach. V Českej republike, Nemecku a Rakúsku je skloňovaná otázka možnosti a významu lovu vlka, pritom je poukazované aj na situáciu na Slovensku, kde sa ale vlk historicky vždy vyskytoval a bol lovený. Více >
Vlk na Slovensku

Nejčistší bastardi

Myslivost 1/2019, str.35 Petr Ziegrosser
Počet komentářů: 0
V Německu přibývá vlků. Roční přírůstek je 30 %. Půjde-li to tak dál, budou Němci brzy mít 2000 vlků. Tak, jak přibývá vlků, narůstají také problémy a dělí se názorově společnost na ty, kteří si návrat vlků přejí, a na ty, kteří se šířením vlků nesouhlasí. Obě strany logicky shání argumenty, aby obhájily svůj názor, rozdělila se už nejen laická, ale i odborná veřejnost, je už vykopán hluboký příkop, který nechce ani jedna, ani druhá strana překročit, natož se pokusit zahrnout. Více >
Nejčistší bastardi

Vodní ptáci v době zimování

Myslivost 1/2019, str. 38 Petr Musil, Zuzana Musilová
Počet komentářů: 0
Areály rozšíření vodních ptáků se mění Vodní ptáci představují skupinu živočichů, která je v centru zájmu lidí již od samých počátků civilizace. Již pravěcí lovci využívali znalosti o výskytu a početnosti jednotlivých druhů v průběhu jejich životního cyklu. Jistě i oni věděli o významu mokřadů jako stanovišť nabízejících vhodné životní podmínky širokému druhovému spektru rostlin a živočichů. V posledních desetiletích jsou ovšem mokřady vystaveny rozsáhlým změnám klimatu a životního prostředí. Ekologicky vymezenou skupinou, která často slouží jako modelová ve studiích hodnotících dopady změn klimatu a životního prostředí, jsou právě vodní ptáci. Více >
Vodní ptáci v době zimování

LOVECKÁ SMEČKA v myslivecké praxi I.

Myslivost 1/2019, str. 42 Daniel Žďárský
Počet komentářů: 0
Základy fungování a potřeby lovecké smečky v myslivecké praxi se zaměřením na teriéry typu bull specializované na černou zvěř Kynologii se věnuji již od útlého mládí, v roce 1998 se ke mně dostal první pes typu bull (jednalo se o fenu amerického staforda) a posléze i můj první stafordšírský bulteriér. Od té doby mou smečku bullů toto plemeno provází. Se svými psy se věnuji převážně bull sportům, dále preferuji základní výcvik, ale nebráním se ani jiným sportovním aktivitám (coursing, bikejoring, canicross atp.) a v posledních letech se aktivně zabývám loveckou kynologií. Se psy jsem dosáhl mnoha úspěchů po celé ČR na různých závodech, zkouškách a výstavách. Více >
LOVECKÁ SMEČKA v myslivecké praxi I.

Obora Rovná

Myslivost 1/2019, str. 59 Martin Mohelský
Počet komentářů: 0
Obora Rovná leží na Blanensku, nad obcí Lhota Rapotina. Název Rovná zájemce o návštěvu nebo lov uvádí v hluboký omyl. Terén obory je velmi členitý se značným převýšením. Nejníže položená část u vjezdu je v nadmořské výšce 350 m, nejvyšší bod je vrchol Rovná s výškou 456 m n. m. Prostředí je příjemné a přirozené, návštěvník se po krátkém pobytu cítí spíše na podhorské lokalitě než na začínající Drahanské vrchovině. Rozloha 160 ha spojuje lesní porosty a pečlivě obhospodařované louky se stržemi a krátkými náročnými výstupy. V oboře jsou čtyři menší rybníky s celkovou rozlohou asi 1 ha. Přístup veřejnosti do obory je umožněn po vyznačených cestách. Více >
Obora Rovná

Jezevec lesní - Sociální a teritoriální chování

Myslivost 1/2019, str. 52 Vojtěch Škaloud
Počet komentářů: 0
Jezevec je z lasicovitých šelem nejvíce teritoriální a současně také nejvíce sociální druh zvěře. Sociální vztahy u jezevců mohou být dosti rozmanité. Nejčastějším případem soužití je vícečlenná skupina. Ale zejména v oblastech s menší populační hustotou mohou jezevci také vytvářet jen malé rodinné skupiny rodičů s jezevčaty a nebo žijí pouze v párech. Skupinový život provozují jezevci ve všech příhodných životních podmínkách, kde je dostatek potravy. Pouze v oblastech chudších na potravní zdroje žijí v párech a rodinách. Starší samci se mohou vyskytovat individuálně nebo ve dvojicích. Více >
Jezevec lesní - Sociální a teritoriální chování

Ekonomika mysliveckých spolků?

Myslivost 1/2019, str. 62 Jiří Vronský
Počet komentářů: 0
Africký mor prasat hýbe celou Českou republikou a Nařízení vlády ze dne 24.10. 2018, které zavádí další formu „zástřelného“, jen umocňuje vážnost situace. Bylo dobře, že jsme si mohli přečíst vyjádření oslovených odborníků, v jednom vyjádření mě zaujal názor, že pokud se podaří podstatně snížit stavy černé zvěře, tak to bude mít vliv na ekonomiku spolků. Ostatně i ve vyjádření některých dalších oslovených myslivců v Myslivosti 12/2018 se tato obava skrývá. Dnes zvýšený lov bude zřejmě v budoucnu mít vliv na ekonomiku spolků, ale jen tam, kde spolek žije z ruky do úst, tam to vliv mít musí. Pokusím se na ekonomiku spolků přinést svůj pohled. Více >
Ekonomika mysliveckých spolků?

VYSTŘÍLÍ SE MYSLIVCI MEZI SEBOU?

Myslivost 1/2019, str. 64 Jiří Hanák
Počet komentářů: 0
Česká republika čelí vážné bezpečnostní hrozbě – myslivci zahájili loveckou sezónu! Tak znějí titulky v některých sdělovacích prostředcích, jako reakce na v poslední době narůstající výskyt případů střelných zranění, některých velmi vážných a dokonce končících smrtí, především na společných lovech. Zvýšena četnost těchto nehod značně poškozuje jméno naší myslivosti. Veřejnost si takové zprávy zobecňuje a potom vnímá všechny myslivce, jako nemyslící bouchaly ohrožující všechny kolem. Poškozeno je tak jméno i pověst jak myslivecké organizace, tak i všech ostatních myslivců, kteří se chovají disciplinovaně a na lovech střílí opatrně a velmi rozvážně. Více >
VYSTŘÍLÍ SE MYSLIVCI MEZI SEBOU?

Kozlice Akkar 812 Churchill

Myslivost 1/2019, str. 66 Martin Helebrant
Počet komentářů: 0
Poprvé jsem se s brokovnicemi Akkar setkal v roce 2009, kdy jsem popisoval brokovou kozlici Churchill. Tehdy to pro mě bylo docela překvapení, na Akkaru jsem si poprvé uvědomil, jak velký skok kupředu udělalo Turecko jako výrobce zbraní. Současně jsem si uvědomil, jak rychle je možné postavit továrnu, která bude produkovat velmi slušně vyrobené zbraně. Firma Akkar vznikla teprve v roce 1989, doslova na zelené louce, vznik financovali američtí investoři. Moderní stavba spolu s masivním použitím číslicově řízených obráběcích strojů daly nové firmě do vínku schopnost přesné opakované výroby, což v té době nebylo tak úplně běžné. Více >
Kozlice Akkar 812 Churchill

V revírech přátel

Myslivost 1/2019, str. 74 Oldřich Koudelka
Počet komentářů: 0
Představujeme tradiční regiony Slovenska Bratislava a okolí V metropoli Slovenska bychom zajisté našli mnoho míst, která stojí za navštívení. Blava, jak ji mi, kteří máme toto město rádi, přezdíváme, je skvost architektury, proměn, historie a především mládí, je dominantou velkorysých proměn, krásných žen, ale i chvil, kde se střetává divoká příroda s neúprosnou globalizací. Dunajský veletok s lužními lesy, tajemnými ostrovy a mlčícími rameny, nad nimiž bdí hrad Devín, aby k němu připustil družku Moravu na straně jedné, a bohatá lesní společenstva s nedotknutým přírodním prostředím téměř v geografickém středu velkoměsta na straně druhé. Více >
V revírech přátel

Myslivost je nepostradatelná nositelka kulturního dědictví

Myslivost 1/2019, str. 76 Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
Při podzimních svatohubertských slavnostech na Kuksu byl slavnostnímu zahájení přítomen europoslanec Tomáš Zdechovský. Ač by současná politická situace doslova lákala k rozhovoru více politicky zaměřenému, věnovali jsme se raději otázkám myslivosti a kultury. Nakonec jsme se přece setkali na akci myslivecké a ne na politickém meetingu, i když jak vidno v konci rozhovoru, stejně jsme se politice nevyhnuli. Více >
Myslivost je nepostradatelná nositelka kulturního dědictví

Koncert v Rudolfinu opět mezinárodní

Myslivost 1/2019, str. 84 Petr Šeplavý
Počet komentářů: 0
V neděli 2. prosince kolem desáté hodiny dopolední mohli návštěvníci Prahy, kteří právě v tuto dobu procházeli náměstím Jana Palacha, spatřit nezvykle velký počet osob ve slavnostním mysliveckém obleku. Myslivci a milovníci lovecké hudby mířili do slovutné budovy pražského Rudolfina, kde se od 11.00 hodin konal již 9. ročník koncertu České myslivecké vánoce, tentokrát opět s mezinárodní účastí. Více >
Koncert v Rudolfinu opět mezinárodní

Myslivecká dobrá víla

Myslivost 1/2019, str. 88 Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
Pro tentokrát začnu trochu osobně. Obraz první: Mí rodiče pravidelně každoročně, jakožto důchodci, jezdili vlakem do termálních koupelí do Komárna. Mnohokrát jsem musel vyslechnout líčení jejich měsíčního pobytu včetně příhod s přáteli. Za ta léta se totiž vytvořila „stálá parta“, která si už cíleně objednávala pobyt v lázních záměrně v jednom termínu, cestovali spolu vlakem. A slýchával jsem o jedné „moc milé paní myslivkyni“ odněkud z Moravy. Více >
Myslivecká dobrá víla

Věřím, že se najdou další následovníci

Myslivost 1/2019, str. 98 Marcela Kasinová
Počet komentářů: 0
Titul z jubilejního Memoriálu Karla Podhajského se v roce 2018 vezl z Litomyšle na Mladoboleslavsko, do malé vesnice Spikaly u Katusic. V okolních polích můžete při výcviku zahlédnout Columba, vítěze memoriálu, kterého cvičí Lumír Růžička. V roce 1989 složil zkoušky z myslivosti, to už měl první fenu a od té doby je jak členem ČMMJ, tak i členem v Mysliveckém spolku v Katusicích, posléze přešel do Mysliveckého spolku ve Skalsku. Je místním rodákem, rodiče pocházejí z Benátek nad Jizerou. Momentálně podniká, provozuje truhlářství. A já mu v zastoupení čtenářů časopisu Myslivost položila několik otázek. Více >
Věřím, že se najdou další následovníci

Co vše se událo na Katedře myslivosti a lesnické zoologie FLD ČZU v Praze v roce 2018

Myslivost 1/2019, str. 96 Vlastimil Hart
Počet komentářů: 0
Vážené čtenářky a čtenáři časopisu Myslivost. Již tradičně přinášíme zprávu o činnosti naší Katedry myslivosti a lesnické zoologie. Loňskou zprávu o činnosti naší katedry jsem nazval „rokem splněných přání“. Rok 2018 byl pro naši katedru neméně úspěšný a marně hledám superlativ, kterým bych rok 2018 nejlépe vystihl, zkrátka, roky usilovné práce nám začaly přinášet sladké ovoce. Více >
Co vše se událo na Katedře myslivosti a lesnické zoologie FLD ČZU v Praze v roce 2018
Zpracování dat...