ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Myslivecké zařízení jako vizitka myslivců

Myslivost 9/2019, str. 38  Petr Marada
Myslivecké zařízení vnímá většina myslivců jako svoji vizitku. Ano, je to jakási pomyslná „řeč těla“ myslivce, nebo dokonce celého mysliveckého spolku. V mysliveckém zařízení se „zrcadlí“ kultura, tradice a také smysl pro obnovení či napravení odpovídajícího krajinného rázu v místech, kde je zařízení umístěno. Nejvíce „promlouvají“ o myslivcích kazatelny, pozorovatelny a různé posedy, kterých můžeme v každé honitbě najít hned několik. Každé takové zařízení vnímáme jako „přírodní nábytek“; většinou je stavěno myslivci s cílem zajistit odpovídající podmínky pro pozorování, možnost lovu a související komfort za různého počasí v průběhu celého dne.
Nabízí se však také další možné aktivity a využití těchto staveb, které vychází z umístění a zájmů jiných návštěvníků přírody. Stále více myslivců při stavbě těchto zařízení myslí na děti, na zázemí pro  environmentální vzdělávání přímo v přírodě, na umístění různých pomůcek a vybavení (mobiliáře) a také na využití zařízení jako přístřešku pro shromáždění píce či umístění úlů, kdy  například chov včel se stává v poslední době vyhledávaný, zajímavý a smysluplný.
 
Jak bude myslivecké zařízení vypadat?
 
Obdobně jsem při myšlence postavit „kazatelnu“ na svém pozemku uvažoval i já.  Hledal jsem inspiraci v literatuře starší i nově vydané, vhodnou kazatelnu nebo posed jsem však hledal marně. Měl jsem však štěstí; před několika lety jsem poznal skupinu  „zapálených“ architektů pracujících také se dřevem, kterým se mé úvahy a záměry zalíbily natolik, že se vydali poznat konkrétní místa budoucí „výstavby“ s  tím, že navrhnou takové myslivecké zařízení, která budou plnit vyslovená přání, přání mé….
Slovo dalo slovo, přání mé a poznání architektů se přenesla do formy projektové dokumentace a já mohl stavět….
Jako investor jsem kladl důraz na požadovanou multifunkčnost zařízení, přírodní materiál a využití zařízení pro hospodaření (myslivecké, zemědělské včetně chovu včel) a také vhodné centrum pro environmentální výchovu a vzdělávání. Posuďte sami, co jsme, s týmem spolupracovníků vytvořili.

image003.jpg
 
image005.jpg

image007.jpg

image009.jpg

image001.jpg

Jak jsme „pozorovatelnu“ s přístřeškem stavěli?

 
Kromě pořízení dokumentu studie pozorovatelny, která obsahovala základní rozměry, odpovídající pohledy a obrázek nosné konstrukce (vše v souladu s požadavky platného stavebního zákona) jsme nakoupili standardní materiál a poptali zkušeného tesaře, který ve spolupráci s jedním pomocníkem stavbu v řádu několika dnů postavil.
Za poměrně krátký čas a přijatelných nákladů vzniklo ojedinělé myslivecké zařízení, které slouží pro pozorování a myslivecké hospodaření, umožňuje vzdělávání, výchovu a osvětu dětí, poskytuje zázemí a prostor umožňující zemědělské hospodaření a včelaření a především umožňuje relaxovat a neobyčejně intenzivně vnímat funkce a služby přírody.
Pozorovatelna také pozitivně obnovila krajinný ráz lokality, na která se před několika sty lety nacházela osada předků dnešních obyvatel.
Stala se také vyhledávanou a atraktivní dominantou části honitby, kde vedle volně žijící zvěře, fungujícího mokřadu dostávají prostor i lidé. Věřím, že tak jako myslivci zaměřují  stále více pozornost na vhodné ozeleňování, hospodaření s vodou v krajině a jiné myslivecké aktivity, budou se  stejnou intenzitou aktivní i při stavbě mysliveckých zařízení.  Veřejnost to žádá a také oceňuje. 
Pokud Vás pozorovatelna zaujala, bližší informace o projektantech, použité dokumentaci a realizaci je možno získat u autora.
Dr.Ing. Petr MARADA,
Mendelova univerzita
a Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.
 
Redakční poznámka: Jistě se i v jiných honitbách najdou zajímavé a hlavně příkladné myslivecké stavby, které jsou přirozenou součástí honitby, které dělají myslivcům ne ostudu, ale naopak dobrou vizitku. Máte-li takové příklady, napište do redakce, rádi uveřejníme
Zpracování dat...