Časopis Myslivost

Chceš zástřelné?

Myslivost 3/2020, str. 82  Jan Kopřiva
Ano, chci, jistěže chci. Bude to totiž milá vzpomínka na lov černé zvěře, kterou nám brzo zlikviduje AMP. Značná část mysliveckých spolků si skutečnost, že podle NV č. 30/2014 Sb. lze nárokovat za ulovená prasata nad tříletý průměr odlovu 2000 Kč/ks uvědomila až v letošním roce. Náš spolek Zlatá výšina Druzcov úspěšně v probíhající lovecké sezóně loví černou zvěř, a to v takovém počtu, že v srpnu 2020 budeme podávat ŽÁDOST o poskytnutí finančního příspěvku na snižování početních stavů PRASETE DIVOKÉHO.
Protože jsme již žádost o finanční příspěvek na jiný titul podávali (akustické plašiče zvěře) a nebyl problém s vyplněním žádosti, ani s tvorbou příloh, podíval jsem se na to, co nás čeká při vyplňování přílohy č. 3 k výše uvedené žádosti.
S úděsem v očích jsem zjistil, že tak, jak je příloha č. 3 koncipována, povede k jednoznačnému skokovému navýšení počtu úředníků!!! Kdo nevěří, ať si spolu se mnou zahraje na úředníka a krok za krokem se vrhneme na kontrolu jedné (jen s fiktivními údaji) podané žádosti. A kontrola musí být, jedná se přece o peníze z našich daní!
 
1. Kontrola počtu ulovených prasat za uplynulé 3 roky – lehké, podle Mysl (MZe) 1-01, průměr – lehké – kalkulačka
2. Kontrola počtu ulovených prasat za 2019-2020 – musíme vyhledat, Mysl (MZe) 1-01 a napsat si na papír, ve formuláři není kolonka
3. A teď to nejlepší – u třech předešlých let stačil jen opsat údaj podle Mysl (MZe) 1-01, ale nyní musí být proveden soupis všech ulovených prasat (proč ?)
4. Kontrola data ulovení a věkové kategorie – to je oříšek – musíte vzít měsíční hlášení o odlovu Mysl/8, spočítat údaje podle věkových kategorií v žádosti a porovnat. Pokud se najde šprýmař hospodář a dá tam údaje, jak ho napadne, tedy ne chronologicky – tak to je na Bohnice. Případně u každé honitby provést kontrolu vyplněných hlášení o odlovu zvěře – podle jednotlivých kusů. Přitom tyto údaje jsou absolutně k ničemu! Příspěvek 2000 Kč je za kus, bez ohledu na velikost, věk, zbarvení a pohlaví!
5. Číslo plomby, dobrý údaj, nutný pro další kontrolu
6. Datum předání vzorku k vyšetření na přítomnost svalovce nebo datum prodeje zvěřiny do dalšího oběhu (do výkupu) – tak to je už doslova na Chocholouška! Datumy se budou pochopitelně lišit o 2 až 5 dní. Přitom není porovnání těchto údajů důležité. Jenom je z toho vidět, kdo je schopen vzorek brzo dovézt k vyšetření. Víkend se projeví vždy.
Znamená to ale oslovit všechny laboratoře SVÚ, KVS, soukromé veterináře s oprávněním vyšetřovat trichinu a výkupní organizace v celé ČR! Ti chudáci to podle data příjmu a podle čísla plomby budou vyzobávat tak minimálně rok. Až tohle zvládnete zkontrolovat (klaním se až na zem) od počtu všech ulovených prasat v mysliveckém roce, za který se žádá, odečtete průměr ulovených kusů za uplynulé 3 roky a zkontrolujete, zda tento údaj byl správně zanesen do příslušného řádku Přílohy č.1.
7. Uvědomil si proboha někdo, že bude nutné provést podle přílohy č. 3 kontrolu údajů u asi 180 000 až 190 000 ulovených prasat?!
 
Pokud lze ještě něco změnit podle zdravého rozumu, navrhuji se zamyslet nad druhou uvedenou tabulkou – nazveme ji třeba Novela přílohy č.3
A nyní si znovu spolu zahrajeme na úředníka a krok za krokem se vrhneme na kontrolu jedné (jen s fiktivními údaji) podané žádosti.
 
1. Kontrola počtu ulovených prasat za uplynulé 3 roky – lehké, Mysl (MZe) 1-01
2. Průměr – lehké – kalkulačka
3. Kontrola počtu ulovených prasat za 2019-2020 – lehké, Mysl (MZe) 1-01
4. Soupis ulovených prasat, pouze ta, na která se žádá – to je nutné
5. Kontrola data ulovení – rozumné, bude to pravděpodobně vždy až ve druhé polovině mysliveckého roku
6. Číslo plomby, dobrý údaj, nutný pro další kontrolu
7. Datum předání vzorku k vyšetření na přítomnost svalovce nebo datum prodeje zvěřiny do dalšího oběhu – rozumné, s ohledem další kontrolu
8. Kontrola u odběratele nebo laboratoře – rozumné, oslovuje se již konkrétní subjekt
9. Tohle zvládnete zkontrolovat a pak jen zkontrolujete, zda tento údaj byl správně zanesen do příslušného řádku Přílohy č.1.
10. Takhle bude nutné provést dle novely přílohy č. 3 kontrolu údajů u asi 60 000 ks ulovených prasat, možná ještě méně.
 
Myslím si, že to je výše psáno, stojí vážně za přemýšlení. Ale to je na každém člověku, který chce něco změnit k lepšímu.
Všem přeji úspěšný zbytek mysliveckého roku a lovu zdar!
Ing. Jan KOPŘIVA

formular-1.jpg


formular-2.jpg
Zpracování dat...