Časopis Myslivost

Ke konci mysliveckého roku...

Myslivost 3/2020, str. 3  Miloš Fischer
Vážení čtenáři, blíží se konec dalšího mysliveckého roku, který bude z pohledu výše úlovků spárkaté zvěře opět rekordní, a to i u černé zvěře, kde počet ulovených kusů už dva měsíce před ukončením mysliveckého roku byl na úrovni dosud nejvyššího odstřelu za celý myslivecký rok 2017-18. Určitě sehrálo svoji roli i to, že po několika letech nebyl semenný rok a černá díky tomu byla více v pohybu.

Je ale čas si i přiznat, že prakticky plošně aplikovaný ochranářský přístup v předchozím mysliveckém roce nebyl nejšťastnější. Černá nám okamžitě a názorně předvedla, jak dokáže svoje stavy skokově navýšit během jediného roku.

AMP je již na německo-polské hranici, jen několik desítek kilometrů od té naší. Už jen to je pádný důvod, abychom nepolevili a bohužel velmi nemilosrdně i nadále na potkání černou lovili.

Snížení stavů spárkaté zvěře je v tomto období velmi časté téma ve sdělovacích prostředcích a zákonodárných institucích státu. Důkazem je přílepek k lesnímu zákonu a připravená novela zákona o myslivosti.

Můžeme dlouze diskutovat, zda je pro myslivce lepší ministerská novela zákona, o které v tuto chvíli ani nevíme, do jaké podoby se vlastně vyvine, nebo zda bude nakonec přece jen lepší již přijatý přílepek.

Nic tím ale nezměníme na skutečnosti, že stavy zvěře opravdu vysoké jsou, což by samo o sobě vadit nemuselo, jen násobky překročení normovaných stavů jsou už příliš. K tomu přičtěme další lokální extrémy, příkladem budiž honitba Líšťany, kdy se těžko hledá správný myslivecký výraz pro množství zvěře zachycené na záběrech kolujících v médiích. Ať už je náš podíl na tomto stavu jakýkoli, odnese to především naše myslivost.

Na této situaci ale zároveň vidím velké pozitivum. Máme jedinečnou, a možná poslední, šanci dokázat, že nás stát a veřejnost potřebuje a bez myslivců to do budoucna nepůjde. Naše ochranářské a krajinotvorné aktivity nám stejně málokdo věří a dál nás vidí jen jako vraždící mužíky v zeleném.

Nemusíme ale v žádném případě zvěř vystřílet. Snížení stavů na polovinu už se musí na škodách projevit. Navíc jsem si jist, že obnova našich lesů bude mít podstatně větší problém, kterým bude nedostatek vody. Proto jsem přesvědčen, že každý opravdový myslivecký hospodář, který se umí podívat i dopředu, využije všech možností současného zákona o myslivosti a se snižováním stavů spárkaté zvěře začne. Začít totiž musíme sami, nečekat, až nás někdo donutí k maximálně razantnímu kroku. Nebude to tak jednoduché, jak si mnozí myslí.

 

Ještě jednu podstatnou změnu přineslo toto období, pro nás, pro vydavatele časopisu. Změna poštovného u tiskových zásilek v prosinci loňského roku tvrdě zasáhla všechny vydavatele periodik, resp. jejich předplatitele. Navýšení požadované ze strany České pošty konkrétně u časopisu Myslivost znamenalo více než dvojnásobné náklady na poštovné! Česká pošta se v tomto případě zachovala naprosto neprofesionálně. Ano, osm let jsme sice měli stejnou cenu poštovného a je tedy možné říci, že nějaké navýšení je opodstatněné, nicméně sdělit nové podmínky v době, kdy naprostá většina předplatitelů má již předplatné uhrazeno na další rok podle starých cen je naprosto špatně. A protože je Česká pošta monopol a nemá v tomto způsobu doručování konkurenci, nesnaží se ani o spolupráci se zákazníky.

Nicméně po dlouhých jednáních, kdy významnou roli sehrálo i silné postavení tiskárny v Břeclavi, kde časopis tiskneme, se podařilo navýšení poštovného snížit, přesto je to velmi citelný zásah do nákladů vydavatelství.

V souvislosti s tím jsme byli nuceni přistoupit na změny termínu doručení a Česká pošta od čísla 2/2020 garantuje doručení vždy do úterý s tím, že část předplatitelů může obdržet Myslivost již v pondělí.

Bohužel to ale znamená i navýšení ceny časopisu pro následující rok. Od příštího roku se tedy zvyšuje roční předplatné o šedesát korun, zároveň se od prvního července navýší i cena časopisu na stáncích o pětikorunu.

Pevně věřím, že toto drobné navýšené neodradí naše věrné čtenáře a předplatitelé budou stále přibývat alespoň tak, jak za poslední rok.

Miloš FISCHER

jednatel Myslivost, s.r.o.

Zpracování dat...