Časopis Myslivost

SCHVÁLENO!

Myslivost 3/2020, str. 32  Bohumil Straka
aneb Velký úspěch naší stotisícové petice v Senátu! Vlastní hlasování o ústavním právu na zbraň se ale nestihlo, a bylo přeloženo na 18.3.2020 Další vítězství! Dne 30.1.2020 Senát na své schůzi schválil naši-vaši stotisícovou metrákovou petici, označil petici jako důvodnou. Navíc Senát dosti neobvykle v souvislosti s peticí schválil i řadu dalších usnesení, z kterých můžeme těžit ještě v dalších letech. Jediné co nás mrzí je, že vlastní hlasování o zakotvení ústavního práva na zbraň bylo z důvodu zpoždění programu schůze odloženo až na 18. března 2020.
 
V rozpravě vystoupilo celkem 16 řečníků, z toho bylo 11 senátorů, přičemž převážná většina příspěvků byla na podporu petice. K petici vystoupili s projevy jako její organizátoři Mgr. Pavel Černý, pplk v.v. za Liga Libe a Bohumil Straka za ČMMJ. Dále vystoupili na naši podporu s vynikajícím projevy renomovaný ústavní právník doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D. z katedry ústavního práva Masarykovy univerzity, dále náměstek ministra vnitra JUDr. Ing. Jiří Nováček a v neposlední řadě náměstek ministra zemědělství Ing. Pavel Veselý, který uvedl, že hrozba omezování držení zbraní z úrovně právní úpravy EU vyvolává obavy ze strany myslivecké veřejnost a petice je důvodná.
Jednoznačně ve prospěch petice vystoupili a podpořili senátoři: zpravodaj petice Mgr. Jan Tecl, MBA (Havlíčkův Brod, okres Chrudim, zvolen 2018 za ODS), MUDr. Ladislav Václavec (Krnov, okres Bruntál-Opava, zvolen 2016 za ANO), Mgr. Václav Láska (Praha 5 a 6, zvolen 2014 za KDU-ČSL+Zelení), MUDr. Jitka Chalánková (Prostějov, zvolena 2018 za NK), předkladatel senátního návrhu na ústavní právo na zbraň Mgr. Martin Červíček, brig.gen.v.v. Mgr. (Náchod, zvolen 2018 za ODS), JUDr. Antl Miroslav (Rychnov nad Kněžnou, zvolen 2014 za ČSSD).
Proti vystoupili jen dva senátoři: Milan Štěch (Pelhřimov, zvolen 2014 za ČSSD) a samozřejmě Jiří Dienstbier (zvolen za okres Kladno v r. 2014 za ČSSD), který neúspěšně doporučoval petici pouze vzít na vědomí.
 
Důležitá usnesení, která Senát odhlasoval:
 
Senát (senátní tisk č. 119):
I. bere na vědomí petici č. 6/19 obsaženou v senátním tisku č. 119;
II. konstatuje, že petice č. 6/19 za zachování práv bezúhonných českých občanů v oblasti legálních zbraní je důvodná;
III. dále konstatuje, že:
- celá řada bodů Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní, zjevně nesleduje a nemůže naplnit účel boje proti terorismu. Z tohoto důvodu také Česká republika v roce 2017 podala žalobu na neplatnost této směrnice k Soudnímu dvoru EU;
- zbraňová legislativa České republiky je zcela přiměřená a správná, reflektující, jak tradiční právo držet zbraň pro ochranu života, zdraví a majetku v ČR, tak aktuální hrozby plynoucí z teroristických útoků. Není důvod, aby Česká republika omezovala nad rámec nezbytný pro boj s terorismem právo českých občanů držet zbraň pro osobní obranu;
IV. doporučuje, aby vláda při přípravě zákona implementujícího Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17.5.2017, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní, důsledně dbala na ochranu práv oprávněných držitelů zbraní, zejména pak u těch částí směrnice, kde omezující či zakazující ustanovení zjevně nemají naprosto žádnou souvislost s avizovaným bojem s terorismem.
 
A jak hlasovali vaši senátoři?
 
V sále bylo přítomno 64 senátorek a senátorů, tedy kvórum pro přijetí usnesení bylo 33, pro bylo v hlasování č. 49 celkem 37 senátorů, návrh byl schválen.
Hlasování týkající se petice bylo už dříve několik a senátoři v nich hlasovali různě. Těchto statečných 37 senátorů a senátorek zvedlo ruku v klíčovém hlasování PRO uznání, že je naše petice důvodná. Zaslouží si naše díky a jistě i hlasy svých voličů v jejich okresech. Ty, kteří byli zvoleni v roce 2014, můžete svým hlasem ocenit již v podzimních senátních volbách.
 
Adámek Miroslav Mgr. (Jeseník a Šumperk, 2018, ANO)
Antl Miroslav JUDr. (Rychnov nad Kněžnou, 2014, ČSSD)
Aschenbrenner Lumír Ing. (Plzeň, 2014, ODS+KČ)
Burian Jiří Ing. (Příbram, 2014, ODS)
Canov Michael Ing. (Liberec, 2016, STAN+SLK)
Czernin Tomáš Ing. (Jičín, 2016, TOP+STAN)
Červíček Martin brig.gen.v.v. Mgr. (Náchod, 2018, ODS)
Doubrava Jaroslav (Ústí nad Labem, 2016, S.cz)
Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc. (Praha 4, 2018, KDU+Z+STAN+TOP)
Faktor Ladislav JUDr. (České Budějovice, 2018, NK)
Hamousová Zdeňka Mgr. (Louny, 2014, ANO)
Hraba Zdeněk JUDr. Ing. Ph.D. (Benešov, 2018, STAN)
Chalánková Jitka MUDr. (Prostějov, 2018, NK)
Chaloupek Václav Mgr. (Plzeň, 2016, OPAT)
Chlupáč Ladislav Mgr. (Litoměřice, 2018, ODS)
Jirsa Tomáš Ing. MBA (Český Krumlov, 2016, ODS)
Karpíšek Pavel Ing. Mgr. (Rokycany, 2018, ODS)
Koliba Peter doc. MUDr. CSc. (Ostrava, 2014, ANO)
Kortyš Michal (Svitavy, 2018, ODS)
Koštial Rostislav (Břeclav, 2018, ODS)
Kratochvíle Karel Ing. (Strakonice, 2014, ČSSD)
Kunčar Patrik Ing. Bc. (Zlín, 2018, KDU-ČSL)
Nwelati Raduan MUDr. (Mladá Boleslav, 2018, ODS)
Nytra Zdeněk Ing. (Ostrava, 2016, NK)
Oberfalzer Jiří (Beroun, 2016, ODS)
Sobotka Jan Ing. (Trutnov, 2018, STAN)
Strnad Jaromír Ing. (Kutná Hora, 2016, ČSSD)
Sušil Radek MUDr. (Karviná, 2014, ČSSD)
Tecl Jan Mgr. MBA (Chrudim, 2018, ODS+STAN+STO)
Třísková Emilie (Kolín, 2014, ČSSD)
Václavec Ladislav MUDr. (Bruntál, 2016, ANO)
Valenta Ivo (Uherské Hradiště, 2014, Soukromníci)
Větrovský Jaroslav Mgr. (Tábor, 2016, ANO)
Vilímec Vladislav Ing. (Domažlice, 2018, ODS)
Vosecký Jiří (Česká Lípa, 2014, SLK)
Vystrčil Miloš RNDr. (Jihlava, 2016, ODS+SNKED+Souk+STO)
Žaloudík Jan prof. MUDr. CSc. (Brno-venkov, 2016, ČSSD)
 
Dalších 16 senátorů nebylo přítomno nebo vytáhli hlasovací kartu, což má v praxi účinek, jako by petici v podstatě dali půl hlasu, protože snížili kvorum hlasů potřebných ke schválení.
 
Cieńciała Jiří doc. Ing. CSc. (Frýdek-Místek, 2016, "OSN")
Čunek Jiří (Vsetín, 2018, KDU-ČSL)
Dušek Jiří Mgr. Ph.D. (Brno-město, 2016, ANO)
Fischer Pavel (Praha, 2018, NK)
Goláň Tomáš Ing. (Zlín, 2018, SEN 21)
Holeček Petr (Mělník, 2016, STAN)
Hubáčková Anna Ing. Bc. (Hodonín, 2016, KDU-ČSL)
Nenutil Miroslav Mgr. (Cheb, 2014, ČSSD)
Papoušek Zdeněk PhDr. (Brno-město, 2014, KDU-ČSL)
Rabas Přemysl MVDr. (Chomutov, 2018, SEN 21)
Sulovský Leopold Ing. (Ostrava, 2018, Ostravak)
Štohl Pavel Ing. (Znojmo, 2014, ČSSD)
Wagenknecht Lukáš Ing. (Praha 8, 2018, Piráti)
Zeman Jaroslav (Jablonec nad Nisou, 2018, ODS)
Žáková Hana (Třebíč, 2018, STAN)
 
 
Dalších 6 senátorů hlasovalo PROTI naší petici
 
DIENSTBIER Jiří Mgr. (Kladno, 2014, ČSSD)
Hampl Václav prof. RNDr. DrSc. (Praha 1, 2014, KDU-ČSL+Zelení)
Chmelová Renata (Praha 10, 2016, KDU+Pir+DPD+LES)
Jelínková Šárka Mgr. (Kroměříž, 2016, KDU-ČSL)
Kantor Lumír MUDr. Ph.D. (Olomouc, 2016, KDU-ČSL)
Smoljak David (Praha 9, 2019, STAN)
 
 
21 senátorů se ZDRŽELO hlasování, což má úplně stejný účinek jakoby byli PROTI.
 
 
Balatka Miroslav Ing. (Sokolov, 2018, STAN)
Bek Mikuláš doc. PhDr. Ph.D. (Brno-město, 2018, Zel+ODS+STAN+TOP09)
Bradáč František Ing. (Žďár nad Sázavou, 2014, KDU-ČSL)
Carbol Jiří Ing. (Frýdek-Místek, 2014, KDU-ČSL)
Dernerová Alena MUDr. (Most, 2017, SD-SN)
Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. (Praha 2, 2018, MHS)
Horník Jan Ing. (Karlovy Vary, 2016, STAN)
Horská Miluše Mgr. (Pardubice, 2016, KDU-ČSL+Nestran)
Kos Ladislav Ing. (Praha 11, 2016, KDU+Zel+HPP+Pir)
Láska Václav Mgr. (Praha 5 a 6, 2014, KDU-ČSL+Zelení)
Linhart Zbyněk Ing. (Děčín, 2014, STAN)
Malý Jaroslav prof. MUDr. CSc. (Hradec Králové, 2014, ČSSD)
Orel Petr (Nový Jičín, 2016, KDU-ČSL+Zelení)
Pavera Herbert Mgr. (Opava, 2018, ODS+STAN+TOP 09)
Růžička Jiří Mgr. (Praha 5 a 6, 2016, TOP+STAN)
Seitlová Jitka RNDr. (Přerov, 2014, KDU-ČSL+Zelení)
Šilar Petr Ing. (Ústí nad Orlicí, 2016, KDU-ČSL)
Šromová Alena MUDr. (Olomouc, 2014, KDU-ČSL)
Štěch Milan (Pelhřimov, 2014, ČSSD)
Vícha Petr Ing. (Karviná, 2018, ČSSD)
Vítková Jaromíra Ing. (Blansko, 2016, KDU-ČSL)
 
Záznam celého jednání senátu i hlasování lze nalézt zde: https://bit.ly/3bUAA17
 
Celé znění naší petice je k nahlédnutí zde: www.ligalibe.cz/ke-stazeni/nova-petice
 
Držte nám opět palce 18. března 2020, kdy se má definitivně hlasovat o ústavním právu na zbraň!
 
Dr. Ing. Bohumil STRAKA
člen ČMMJ a Liga LIBE
 
Vítám aktivitu ohledně zakotvení ústavního práva na obranu života a zdraví se zbraní
 
Z vystoupení náměstka ministra zemědělství Pavla veselého v Senátu
 
Přímo v zastoupení ministra zemědělství Ing. Miroslava Tomana jednoznačně podpořil v Senátu myslivce a střelce náměstek MZe Ing. Pavel Veselý velmi fundovaným projevem v souvislosti se závěrečným senátním projednáním naší veleúspěšné Petice proti regulaci zbraní a sebeobranných prostředků ze strany EU, kterou podepsalo již přes 100 000 lidí včetně všech nejvyšších ústavních činitelů a mnoha desítek tisíc myslivců. Z jeho projevu citujeme:

Ministerstvo zemědělství, které je kromě jiného ústředním orgánem státní správy myslivosti, sleduje vývoj právní úpravy na úseku zbraní velmi pozorně. Jakékoliv nevhodné změny se totiž mohou významně dotknout myslivecké komunity, a tím pádem nepřímo ovlivnit výkon práva myslivosti v celé České republice.
Úloha myslivosti v současné době spočívá v plnění ekosystémových služeb ve veřejném zájmu, které jsou nedílnou součástí ochrany přírody. V současnosti se myslivosti věnuje v České republice zhruba 90 tisíc našich spoluobčanů v téměř 6000 honitbách. Myslivci každoročně uloví kolem 400 tisíc kusů spárkaté zvěře a předchází tím škodám zvěří na zemědělských plodinách, pozemcích a na lesích. Rovněž tak zabraňují mnoha nehodám se zvěří na komunikacích, které i přes uvedené úsilí rostou. V případě myslivosti se tedy jedná i o ochranu lidských životů a zdraví.
V neposlední řadě je třeba zmínit též podíl myslivců na likvidací ohniska afrického moru prasat na Zlínsku v roce 2018, což je zvláště aktuální zmínit v době, kdy hrozí opětovné zavlečení této choroby z jiných evropských zemí, například z Polska nebo Maďarska, a v celé České republice stále platí mimořádná veterinární opatření.
Význam předcházení škod na lesích vzrůstá zvláště v současné době, kdy se lesní hospodářství v České republice potýká s kůrovcovou kalamitou a jejími následky. Mezi následky patří mimo jiné vznik velkých kalamitních holin v řádech desítek až stovek hektarů, které musí být co nejdříve zalesněny z důvodu ochrany půdy před její erozí. Zalesněné plochy je třeba ochránit před zvěří, protože sazenice zejména listnatých stromů jsou pro ni atraktivní potravou.
V poslední době též narůstá problém ohledně zavlečených nepůvodních živočichů, na jehož řešení by se měli významným způsobem podílet též myslivci.
 
Myslivci tvoří zhruba jednu třetinu z 300 tisíc držitelů střelných zbraní v České republice a jsou držiteli, kteří potřebují zbraně pro výkon myslivosti jako svůj každodenní nástroj. Jedná se o držitele zbraní, kteří museli složit zkoušku na zbrojní průkaz, jsou bezúhonní, spolehliví a složili zkoušku z myslivosti, jejichž součástí je též ověření znalostí na úseku zbraní a střeliva.
Z uvedených důvodů Ministerstvo zemědělství již od roku 2016, který byl počátkem diskuzí ohledně návrhu legislativy Evropské unie omezující držení zbraní, deklarovalo opakovaně zásadní nesouhlas s omezováním držení zbraní a podporuje návrhy, které umožní jeho zachování pro bezúhonné občany za splnění zákonných podmínek v současném rozsahu.
V této souvislosti je třeba uvést, že hrozba omezování držení zbraní z úrovně právní úpravy EU vyvolává obavy ze strany myslivecké veřejnost.
Na základě uvedeného považuji Petici za zachování práv bezúhonných českých občanů v oblasti legálních zbraní za důvodnou.
K nové zbraňové legislativě bych chtěl poznamenat, že se na její přípravě Ministerstvo zemědělství podílí od roku 2017 v rámci spolupráce s Ministerstvem vnitra a snažíme se napomoci tomu, aby tato nová legislativa nepředstavovala nedůvodnou restrikci vůči držitelům střelných zbraní, kromě jiných i myslivců.
Vítám proto i aktivitu ohledně zakotvení ústavního práva na obranu života a zdraví se zbraní, která může být součástí kroků proti nedůvodnému omezování držitelů zbraní v ČR.
 
Na závěr mi dovolte poznamenat, že pokud bude někdo tvrdit, že směrnice 2017/853 se myslivců netýká a nemá na výkon práva myslivosti žádný dopad, není to tak. V původním návrhu směrnice byl například navržen zákaz všech zbraní, které mají tzv. vojenskou ráži, jako je např. .308 Winchester či 30.06 Springfield, což jsou přitom nejrozšířenější ráže loveckých kulových zbraní, které používají každodenně naši myslivci pro výkon práva myslivosti.
Vzhledem k tomu, že plnění směrnice se podle předkladatele bude nyní po dvou letech a poté každých pět let analyzovat a vždy budou zavedena tzv. další opatření – a předkladatelé směrnice sami deklarovali, že současná podoba směrnice je málo ambiciózní – jsou obavy našich myslivců oprávněné.
 
 
Ti, kdož překovali své meče v pluhy, tak budou orat pro ty, kteří tak neučinili...
 
Z projevu Bohumila Straky v Senátu
 
Tak se v časově omezeném pětiminutovém projevu snažil Bohumil Straka v Senátu hájit nás myslivce, střelce i ostatní z 100 000 petentů naší společné petice. Aby to vyznělo přirozeně nenaučeně, tak mluvil jen s pár poznámkami spatra, jako poslední řečník v řadě mohl přizpůsobit projev ostatním předřečníkům, neopakoval, co říkali před ním a místo toho přihodil raději několik citátů a názorných příhod ze života. Zcela určitě měl projev velký ohlas a přinášíme některé z myšlenek, které zazněly:
 
Obdržel jsem od myslivců za poslední léta mnoho připomínek, a to nejenom nepřímo, ale sbíral jsem osobně petiční podpisy na mysliveckých akcích, na veletrzích, na výstavách, takže jsem mluvil doslova s tisíci myslivci, kteří petici na místě podepisovali, takže mám snad dobrou zpětnou vazbu.
Českomoravská myslivecká jednota, která reprezentuje většinu z té téměř stotisícové komunity, se zcela jasně a opakovaně vyslovuje ve prospěch zakotvení ústavního práva na zbraň. Cituji z oficiálního prohlášení: „Českomoravská myslivecká jednota vítá a podporuje zakotvení ústavního práva na zbraň.“
Jak už zaznělo od náměstka ministra zemědělství, myslivci mají nezastupitelnou roli při regulaci zvěře, zvláště v dnešní době, kdy máme kůrovcovou kalamitu. Pokud se nechceme vrátit k luku, šípu, pazourku, tak my jako myslivci palné zbraně ke své činnosti dennodenně potřebujeme. A pokud máme regulovat zvěř, přičemž je nás stále méně a naše komunita bohužel stárne, tak si nemůžeme dovolit, aby nám navíc někdo házel klacky pod nohy s dalším omezováním zbraní.
Jako jediná země na světě jsme zastavili africký mor prasat, ale bohužel ne navždy, může se vrátit, ale každopádně jsme jediná země na světě, která zabránila šíření moru po naší republice. A to právě díky myslivcům, díky tomu, že máme rozumné zbraňové zákony a mohli jsme účinně zasáhnout.
Stále také bohužel stoupají střety se zvěří na silnicích, pojišťovny vypořádávají obrovské škody, podle Českého statistického úřadu a policejních statistik nehodovosti je zhruba sto tisíc autonehod ročně, z toho je kolem třinácti tisíc jsou střety se zvěří, tedy více než dvanáct procent. Opět my myslivci vlastně doslova zachraňujeme životy řidičů a děláme prevenci střetů se zvěří.
 
Bývá nám tvrzeno, že se myslivců směrnice EU netýká. Není to pravda, směrnice na myslivce dopadá, i když zatím méně, než na ostatní střelce. A nikdo nám nebude vykládat, že se nic neděje, že se nic neomezuje. Například 13. prosince 2019 byla v Německu implementována paskvilní odzbrojovací směrnice, byl to černý pátek pro německé myslivce, jsou tam zděšeni, protože německá implementace vše zpřísňuje daleko za rámec směrnice. A samozřejmě víme, co se děje nejen v Německu, ale i ve Francii, v Anglii a v dalších státech, a že se zpřísnění bohužel přejímá dále do směrnic dalších států.
Rád bych uvedl osobní příběh. Před deseti roky jsem byl na konferenci UNESCO v Keni, kde zasedalo UNESCO, a bylo přijato sokolnictví jako světové kulturní dědictví lidstva, což byla největší nominace v historii UNESCO ze všech dosavadních asi 1500 schválených kulturních dědictví. Posléze byla i myslivost uznána, ne sice jako dědictví UNESCO, ale jako národní kulturní dědictví. V Keni byla při té příležitosti pořádána exkurze do národního muzea. Keňa je na rovníku a všeobecně se ví, že první lidé vznikali – homo erectus, homo habilis, v rovníkové Africe právě v té Keni. A v muzeu jsem se utvrdil v přesvědčení, že bez zbraně a lovu by člověk v dnešní podobě vůbec neexistoval, neexistovaly by televize, facebooky, neexistovaly by zákonodárné sbory, neexistovalo by nic. Jen díky zbraním se člověk mohl bránit dravé zvěři, díky zbrani si mohl něco ulovit a přežít. Tehdy byl člověk z 90 % lovec, z 10 % byl sběrač plodů.
A po konferenci mě vzal jeden přítel do buše, byl jsem tam několik týdnů, a ukázal mně svůj dům asi 50 km od Nairobi. A já říkám: „Proč ten dům je opuštěný? A proč je rozstřílený?“
Jeho odpověď zněla: „Každý měsíc na nás dělali pogromy, to se nedalo vydržet. Pak přišla zkorumpovaná policie, zabavila mně zbraně, už jsem se neměl čím bránit, tak jsem se přestěhoval do auta, už několik let jsem nucen žít v autě.“
Věřte, že je to reálný konkrétní příběh a takto bych opravdu ani já, ani kolegové myslivci, nechtěl dopadnout, abych jednou beze zbraně nebyl schopen bránit svůj dům.
 
Na závěr bych chtěl říct, že zažíváme dlouhou dobu míru, ale nemusí to být navždy. Vezměme si, že všechny globální konflikty, ty tři velké, třicetiletá válka, první a druhá světová válka, vznikly v našem evropském regionu. Třicetiletá válka dokonce začala přímo v naší zemi. Nikdo ty války nečekal, byly delší, než se myslelo, takže si nemysleme, že prosperita a mír jsou navěky.
Zachovejme si stávající stav, naši bezpečnou zemi, která je na špici v první desítce z hlediska bezpečnosti už řadu let, zachovejme to symbolicky i prakticky pojistkou ve formě ústavního práva na zbraň!
Pacifismus je luxus, který si mohou dopřávat pouze ti, kterým jiní se zbraní v ruce kryjí záda.
Ti, kdož překovali všechny své meče v pluhy, tak budou orat pro ty, kteří tak neučinili.

Petice-schvalena-senatem-banner-LL-2020-01-30.jpg
 
 
Zpracování dat...