ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Červen / 2020

A co se zvěřinou?

Jiří Janota
Společnost se po dvou měsících pozvolna vrací do normálního života. Můžeme pouze odhadovat, co přinese vývoj v dalších měsících. Jak předpokládají ekonomové, dopad na ekonomiku a fungování celé společnosti bude citelný.
Pro myslivce je dnes zásadní otázkou, kam budou dodávat ulovenou zvěř v letošním roce.  Prodej zvěřiny je významným zdrojem financí v podstatné části našich honiteb. V průběhu minulého roku jsem upozorňoval odpovědné pracovníky Ministerstva zemědělství na možné problémy s odbytem zvěřiny, pokud zvýšíme odlov v některých honitbách. Apeloval jsem na podporu prodeje a využití zvěřiny v ČR ze strany Ministerstva zemědělství.
Neuběhlo půl roku a situace na trhu se zvěřinou působí problémy nejen nám myslivcům, ale i zavedeným zpracovatelským provozům. Většina těchto zařízení omezila, popřípadě zastavila výkup zvěřiny. A to ještě nezačala hlavní lovecká sezóna.  Díky pandemii koronaviru nelze dodávat zvěřinu do restauračních zařízení a stravovacích provozoven. Uzavřením hranic byly zastaveny dodávky zvěřiny do zahraničí. Otázkou zůstává, jak dlouho budou tato omezení trvat a jaké následné problémy ještě vyvstanou.
V minulém roce ČMMJ vyvolala jednání se Státní veterinární správou a Ministerstvem zemědělství ohledně zrušení limitu omezující prodej zvěřiny tzv. ze dvora.  Výsledkem těchto jednání bylo to, že od 1. 5. 2020 platí novela vyhlášky č. 289/2007 Sb. (novela č. 181/2020 Sb., která díky nově nastaveným limitům zajistí možnost prodeje většiny ulovené zvěře z našich honiteb.
V letošním roce ČMMJ pokračuje v jednáních se Státní veterinární správou konkrétně o uvolnění limitů prodeje zpracovaného masa ze schválených zpracovatelských provozů. S Ministerstvem zemědělství současně jednáme o možnosti dotací jednak na zakoupení chladicích boxů pro myslivecké spolky, a jednak na budování menších zpracoven zvěřiny. Cílem je umožnit větší prodej zvěřiny a zpracovaného masa přímo koncovému spotřebiteli na vsích a ve městech.
Převážná část společnosti vnímá zvěřinu jako něco výjimečného, a hlavně cenově nedostupného. Pokud dnes nakupujete ve větších obchodních centrech, ani se tomu nedivím. Díky cenám požadovaným za jednotlivé výrobky jsme zvěřinu zařadili k těm dražším, cenově obtížněji dostupným druhům masa.
Rozvolnění prodeje a zřizování malých zpracoven ulovené zvěře může částečně napomoci přesvědčit sousedy a známé, že i zvěřinu mohou zařadit do svého jídelníčku a za přijatelnější cenu.     
Požadujeme po Ministerstvu zemědělství větší propagaci zvěřiny, jako jedné z nekvalitnějších potravin. ČMMJ připravuje spuštění webové aplikace, která by měla napomoci myslivcům s prodejem ulovené zvěřiny.  Ve druhé polovině roku uspořádáme několik odborný seminářů ke zpracování zvěřiny a budování drobných zpracovatelských provozů.
Všechna těchto opatření mohou pouze napomoci myslivcům s odbytem ulovené zvěře, ale problém nevyřeší. Dokud bude stagnovat výkup zvěře ze strany zavedených zpracovatelských provozů, budeme stále ve velké nejistotě. Na straně jedné sílí tlak společnosti a státu na snižování stavů zvěře v některých lokalitách, na straně druhé mnohde není ulovenou zvěř kam dodávat. Nepamatuji si dobu, kdy na začátku lovecké sezóny nevěděli uživatelé honiteb, kam a za jaké ceny budou ulovenou zvěř prodávat. Pokud se v brzké době neuvolní sklady velkých zpracovatelů zvěřiny a neobnoví standardní výkup, nelze očekávat zvýšení odlovu zvěře v našich honitbách.
Nezbývá než věřit, že se většina těchto zásadních otázek v brzké době vyřeší. Je jen na nás, zda tomu také trochu pomůžeme.
 
Ing. Jiří JANOTA 
 
 
Zpracování dat...