ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Duben / 2020

Pouze silná organizace může hájit zájmy myslivců

Myslivost 4/2020, str. 8  Jiří Janota
Ne nadarmo se říká, že internetová média jsou pátou velmocí. Přenášení informací je dnes otázkou krátkého okamžiku. Sdílení informací pomáhá k rychlejšímu přenosu zpráv, které můžeme během krátké chvíle doručit na sebevzdálenější místa a ke všem příjemcům, které tento systém komunikace využívají.
Ne všichni uživatelé ale tento způsob přenosu informací využívají ku prospěchu ostatních. Běžnou věcí se dnes stávají ,,fake news“, tedy klamavá sdělení. Záměrně rozšiřujeme nepravdu ve společnosti, abychom přetvářeli společenský názor na danou věc. Někdy také rozšiřujeme informace z neznalosti dané problematiky. Stačí, když se dnes podíváme na facebook a pročteme některá sdělení, které zde kolují. Pokud podlehneme příjmu všech zpráv jako zaručených informací, jen těžko se můžeme na dění ve společnosti dívat nezaujatým pohledem.
Klasickým případem jsou diskuze na stránkách týkajících se myslivosti. Ne všechna komunikace zde běží v rámci objektivity. Mnohé útoky na myslivce a myslivost jsou vedeny zcela záměrně, mnohé z neznalosti dané věci.
ČMMJ se snaží na podstatnou část příspěvků týkající se konkrétních problémů myslivců a myslivosti reagovat a uvádět informace na pravou míru. Ne nadarmo se říká: ,,Několikrát vyřčená lež se stává pravdou“. Touto tzv. ,,pravdou“ je i tvrzení, že velká část myslivců je dnes mimo ČMMJ a počet členů Jednoty klesá.
 
Kolik je u nás myslivců?
 
Pravdou je, že klesá počet myslivců v ČR, a tím i počet členů ČMMJ. V devadesátých letech bylo povinně organizováno asi 120 tisíc členů, kteří vykonávali právo myslivosti v ČR. Dnes máme necelých 60 tisíc členů ČMMJ a přibližně 15 tisíc myslivců, kteří jsou mimo naši organizaci.
Vzhledem k tomu, že dnes není uzákoněno povinné členství v některé z mysliveckých organizací, nemá stát detailní přehled o skutečném počtu myslivců. Stejně tak není možné vycházet ze statistiky, neboť lovecké lístky jsou vydávány na dobu neurčitou a mnozí majitelé již myslivost nevykonávají. Dohledat počet praktikujících myslivců lze pouze jediným způsobem - počtem osob pojištěným pro výkon práva myslivosti v ČR.
Přibližně pětina myslivců pojištěných pro výkon práva myslivosti není dnes organizována v Českomoravské myslivecké jednotě. Podstatná část členů během minulých let vystoupila, neboť přestala organizaci důvěřovat. Část nových absolventů kurzů o první lovecký lístek do Jednoty časem ani nevstoupí. Možná jsou také ovlivněni mediálními diskuzemi na sociálních sítích.
Pravdou je, že ne vše, co se v minulých letech v naší organizaci odehrálo, bylo mysliveckou veřejností pozitivně vnímáno a akceptováno. Mnohdy se ani nedivím.
Myslivecká rada ČMMJ bude během krátké doby bilancovat. Rok 2020 je rokem volebním a budeme muset zhodnotit uplynulé období naší činnosti. Za sebe mohu říci, že ne vše se podařilo posunovat kupředu podle našich představ, ale podstatná část dlouhodobých problémů se podařila odstranit. Na podrobnější zhodnocení najdeme zajisté prostor během následujících měsíců.
 
Co se nám však stále nepodařilo?
 
Stabilizovat členskou základnu a zastavit její pokles. Propad již není tak strmý jako v letech minulých, nicméně u podstatné části okresních mysliveckých spolků klesá i nadále počet členů. Máme ovšem dnes i okresy, kde je počet členů neměnný, jsou i okresy, kde v posledních letech počet myslivců stoupá. Většinou se jedná okresní myslivecké spolky, které jsou opravdu aktivní a se členy pracují a komunikují.
Členská základna ovšem stárne a počet nových adeptů nestačí úbytek členů nahrazovat. Mnohdy jsme ale sami proti sobě a v místních mysliveckých spolcích odmítáme přijímat nové zájemce do svých řad. V nedávné době ČMMJ zorganizovala průzkum, z kterého vyplynulo, že 40 procent zájemců o vstup do mysliveckého spolku bylo odmítnuto.
Nad touto situací se musíme v nejbližším období opravdu zodpovědně zamyslet. Na myslivce bude stále větší tlak v souvislosti se snižováním stavů spárkaté zvěře v některých lokalitách a odmítáním nových mladých myslivců rozhodně nepomůžeme k vyřešení problému s narůstajícími škodami, které jsou působeny spárkatou zvěří. Současně odrazujeme potenciální zájemce o výkon práva myslivosti, neboť proč by vykonávali zkoušky, když vůbec neví, zda budou moci myslivost ve skutečnosti provozovat.
 
Tlak ze strany majitelů pozemků
 
V posledním období také vnímám tlak některých vlastníků pozemků na posílení jejich vlivu na myslivecké hospodaření v honitbách. Diskutuje se řada návrhů. Snahou určitých skupin je navrátit výkon práva myslivosti do rukou vlastníků půdy. Jejich cílem je také snížit minimální výměru honiteb. Hlavním argumentem je snížení stavů spárkaté zvěře a eliminace škod působených touto zvěří.
Snížení výměry honitby, a s tím související vznik většího počtu honiteb, nikdy nevedlo a nepovede ke snížení stavů spárkaté zvěře. Hlavním důvodem předkladatelů těchto návrhů je vytvoření vlastní honitby. ČMMJ jednoznačně odmítá tyto snahy, neboť by to mohlo vést k zániku podstatné části mysliveckých spolků.
 
Potřebujeme silnou organizaci
 
Poměrně často jsou na sociálních sítích diskutovány otázky členství v ČMMJ. K tomuto si dovolím uvést pouze jediné. Současná podoba myslivosti a myslivci samotní potřebují dříve než jindy silnou organizaci, které bude hájit jejich zájmy ve společnosti. Opět musím zdůraznit, že společnost je dnes pod silným mediálním tlakem nevládních ekologických organizací. Tomuto tlaku je potřeba čelit a veřejnosti vysvětlovat potřebu myslivců ve společnosti. Nikdo jiný, než silná a jednotná organizace to nemůže zvládnout.
Výkon práva myslivosti je dnes v ČR prováděn převážně prostřednictvím mysliveckých spolků a ČMMJ bude tento způsob prosazovat i v budoucích letech. Paradoxem dnešní doby je, že řada členů těchto spolků nejsou členy ČMMJ, ani žádné jiné myslivecké organizace. Mohu si položit otázku, zda nám stojí bojovat za zájmy těchto myslivců. Ano, rozhodně stojí, neboť hájíme druhou, daleko větší část spolků, kde většina členů je organizována v ČMMJ.
Je na nás, myslivcích, abychom začali otevřeně diskutovat otázku členství ve svých organizacích. Mohu se ptát, proč se dnes dvacet procent myslivců v ČR svým způsobem tzv. ,,veze“ na poctivosti a uvědomělosti osmdesáti procent organizovaných myslivců, kteří si poctivě platí členství v největší myslivecké organizaci. V organizaci, jejichž hlavním úkolem je hájit práva a zájmy svých členů souvisejících s výkonem práva myslivosti v ČR.
ČMMJ obhajuje zájmy všech myslivců před neustále sílícím tlakem na výkon práva myslivosti v současném pojetí. Nejde pouze o členy mysliveckých spolků, ale také o myslivce, kteří provádějí výkon práva myslivosti jako profesionální činnost u svých zaměstnavatelů. Rovněž zastupuje myslivce stojících mimo spolky a profesní organizace. I zájmy těchto myslivců musí někdo bránit.
 
Často slýchám otázku, co z toho budu mít, když si zaplatím členství? Možná nebude až tak důležitý ekonomický profit, po kterém řada myslivců volá. Mnohem významnější je fakt, že se za myslivce postaví silná a jednotná organizace, která bude schopna hájit zájmy svých členů na té nejvyšší úrovni.
 
Dovolte mi, abych poděkoval všem, kteří si tuto skutečnost uvědomují a nadále zůstávají v řadách Českomoravské myslivecké jednoty, z.s., organizace, která se v roce 2023 oslaví stoleté výročí své existence. Organizace, která už skoro před sto lety vznikla právě proto, aby chránila a prosazovala zájmy myslivců.
 
Ing. Jiří JANOTA
předseda ČMMJ, z.s.
 
 
Zpracování dat...