ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Pásy života na našich loukách?

Myslivost 5/2020, str. 11 Petr ŠÍPEK, Lukáš ERŠIL, Tomáš JOR
Počet komentářů: 0
Blížící se doba senosečí vybízí k zamyšlení, zdali nejde hospodaření na travních porostech provádět způsobem, který by omezil negativní dopady na okolní krajinu i zvířata zde žijící. Nejedná se přitom zdaleka pouze o malá srnčat a zajíčky končící svůj život pod těžkou technikou. V souvislosti s plošnou strojovou senosečí se mluví o ubývání běžných druhů hmyzu a ptáků kulturní krajiny Více >
Pásy života na našich loukách?

Voda v napajedlech a voda v rostlinách

Myslivost b5/2020, str. 14 Martin Mohelský
Počet komentářů: 0
Bez vody není života. Zdá se, že si lidstvo svým způsobem životem zašmodrchalo nejen život lidstva, ale i život zvířat, rostlin a všeho živého vůbec. Tak co s tím teď, ptají se hlavy pomazané, hlavy moudré, i hlavy úplně obyčejné. Víme, že s vodou se musí šetřit, to je správné, ale pouhé šetření, hlavně takové to za každou cenu, to mi vždycky připadalo jako slepá ulička. Ostatně, nabízí se porovnání s penězi. Je lepší máknout, vydělávat, investovat a pak s nimi rozumně nakládat. Více >
Voda v napajedlech a voda v rostlinách

Nelehký život polních ptáků v Česku

Myslivost 5/2020, str. 18 Tomáš Chvojka
Počet komentářů: 0
Ptáci jsou neodmyslitelnou součástí naší zemědělské krajiny. Čiřikající koroptvičky, půvabně zpívající skřivani, impozantní čejky a mnozí další se stali symboly zdravých a plnohodnotně fungujících agroekosystémů. Změny, které prodělalo zemědělství v několika předchozích desetiletích, se ovšem mnohdy negativně podepsaly na početních stavech řady ptáků i dalších organismů. Koroptve z mnoha oblastí již zcela vymizely, početnost skřivanů se výrazně propadla a s nepřízní osudu se potýkají i čejky. Na tyto negativní změny upozorňují nejen odborníci, ale všímají si jich i ostatní, kteří kulturní krajinu navštěvují. Více >
Nelehký život polních ptáků v Česku

VÝR VELKÝ

Myslivost b5/2020, str. 22 Ivan Kunstmüller
Počet komentářů: 0
II. Evoluce, populace v Evropě, mortalita Více >
VÝR VELKÝ

Nejen o perspektivách a výhledech české myslivosti

Myslivost 5/2020, str. Martin Mohelský
Počet komentářů: 0
Profesí veterinární inspektor, v současné době v oboru welfare neboli pohody zvířat, který má po celoživotní odborné praxi naší myslivosti i myslivcům mnoho co říci. Setkal jsem se s MVDr. Karlem Chalupníkem, jehož další láskou jsou knihy, a protože ani já bez knih nechci žít, naše porozumění bylo veliké. Rozhovor prosím ať posoudí čtenáři sami… Více >
Nejen o perspektivách a výhledech české myslivosti

Odborní hospodáři v krajině musí spojit své síly proti pseudoochraně přírody

Myslivost 5/2020, str. 28 Lubomír Hajný
Počet komentářů: 0
Na statku ve Větřkovicích u Vítkova žije Zdeněk Glauder, dlouholetý předseda Okresního mysliveckého spolku v Opavě. Zemědělec, vlastník lesa a myslivec. Pana Glaudera jsem si pro rozhovor vybral právě proto, že v jeho osobě se pojí všechny tři zájmové skupiny, které přicházejí do vzájemného kontaktu při výkonu práva myslivosti a také proto, že končí desetileté funkční období v čele okresního mysliveckého spolku. Více >
Odborní hospodáři v krajině musí spojit své síly proti pseudoochraně přírody

Musíme jasně projevit svoji vůli

Myslivost 5/2020, str. 8 Jiří kasina
Počet komentářů: 0
Jedním ze dvou místopředsedů ČMMJ je v tomto končícím volebním období Ing. Jiří Červenka. Jelikož jsme v době koronavirové, nemohli jsme bohužel sednout za stůl v kanceláři uprostřed krásné přírody Ašského výběžku, povídali jsme si tedy po telefonu. I tak to byl, jak je nakonec při povídání s panem místopředsedou obvyklé, rozhovor velmi živý a podnětný, nastolující řadu inspirativních myšlenek. Více >
Musíme jasně projevit svoji vůli

Manažment vlka dravého na Slovensku

Myslivost 5/2020, str. 36 Martina Hustinová
Počet komentářů: 0
Keďže problematika veľkých šeliem a konkrétne vlka dravého môže mať viacero uhlov pohľadu, snažila som sa na konferencii v Hradci Králové predstaviť ten zo slovenského poľovníckeho hľadiska. V krátkosti nemohla chýbať história s súčasnosť osídlenia vlka na našom území, legislatívne postavenie, predstavenie schváleného programu starostlivosti o vlka dravého, čo môže spôsobiť zákaz jeho lovu a následne krajný postoj antipoľovníckej spoločnosti. Více >
Manažment vlka dravého na Slovensku

V problematice vlka musíme všichni spolupracovat

Myslivost 5/2020, str. 41 Lubomír Hajný
Počet komentářů: 0
Královéhradecký kraj vyplatil za rok 2019 na náhradách škod po vlčích útocích více než 2,2 milionu korun. V porovnání s předchozími roky je to rekordní částka. Kraj vyplácí odškodné chovatelům vybraných hospodářských zvířat od roku 2016. Jak celou situaci okolo výskytu vlka hodnotí hejtmana Královéhradeckého kraje PhDr. Jiří Štěpán, jsem se ptal v březnu letošního roku. Více >
V problematice vlka musíme všichni spolupracovat

Lov vlka a myslivost v Bosně

Myslivost 5/2020, str. 42 Petr Ziegrosser
Počet komentářů: 0
Do Bosny se dostanete autem, ale musíte počítat s tím, že cesta trvá deset až dvanáct hodin, až na chorvatsko-bosenské hranice převážně po dálnici. Po překročení hranice mezi Chorvatskem a Bosnou vidíte kolem silnice pozůstatky války. Rozbité a opuštěné baráky, neobdělávaná pole zarostlá křovinami, celé vesnice zlikvidované a opuštěné. Tam, kde jsou vesnice obydlené, vidíte mnoho nových mešit s bílými minarety, ale také opravené kostely a nové či opravené staré kříže. V Bosně spolu žijí muslimové (51 %), srbští pravoslavní (31 %), a římští katolíci (15 %). Jen 3 % obyvatel jsou bez vyznání. Více >
Lov vlka a myslivost v Bosně

Lov bažantů jestřábem

Myslivost 5/2020, str. 44 Luboš Kousal
Počet komentářů: 0
V minulém čísle jsme cvičili loveckého dravce pro volné sledování s cílem lovu zajíců. Nyní se budeme věnovat výcviku opět jestřába lesního (Accipiter gentilis) k lovu na zvěř pernatou, konkrétně bažanta obecného (Phasianus colchicus). K lovu na bažanty budeme potřebovat nejen dobře vycvičeného jestřába, ale také ohaře, který umí vystavovat, nebo slídiče. Jen s takovou pomocí může být náš lov skutečný a úspěšný, tedy za předpokladu, že máme opravdu výkonného dravce. Výcvik jestřába na bažanty je mimořádně obtížnou sokolnickou disciplínou. Ale nepředbíhejme a věnujme se výcviku krok za krokem. Více >
Lov bažantů jestřábem

Odhad a přesné stanovení věku ulovené spárkaté zvěře

Myslivost 5/2020, str. 46 Vladimír Bádr
Počet komentářů: 0
V roce 2018 uskutečnila Českomoravská myslivecká jednota 38 školení členů hodnotitelských komisí pracujících při okresních mysliveckých spolcích. Náplní seminářů konaných po celém území ČR byl odhad a možnosti přesného laboratorní stanovení věku ulovené spárkaté zvěře. Školení byla koncipována jako jednodenní, vždy s dotací nejméně pět hodin čistého času. Základní pomůcku představoval tištěný materiál, publikace Odhad a přesné stanovení věku ulovené spárkaté zvěře, kterou obdrželi všichni účastníci. Knihkupectví ČMMJ navíc uspokojilo několik stovek zájemců, avšak titul byl velmi rychle vyprodán. Pro neochabující zájem byl vydáván dotisk, byť dlouhodobým cílem zůstává verze doplněná o další kapitoly, předně věnované velkým šelmám. Více >
Odhad a přesné stanovení věku ulovené spárkaté zvěře

Malá bourárna zvěřiny?

Myslivost 5/2020, str. 53 Ondřej Izsóf
Počet komentářů: 0
V souvislosti s momentálním nouzovou situací a s tím souvisejícím kolapsem trhu se zvěřinou, kdy se na většině míst přestalo vykupovat, připusťme myšlenku, že by zcela jistě byl zájem ze strany obyvatel koupit zvěřinu od myslivců přímo, ale dělenou. Zkusme si tedy představit, jaké podmínky by měli myslivci, uživatelé honiteb splnit, aby mohli třeba tak jako v Rakousku prodávat zcela oficiálně dělenou chlazenou nebo zmrazenou zvěřinu. Více >
Malá bourárna zvěřiny?

Jak dále se zvěřinou?

Myslivost 5/2020, str. 56 Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
Momentální nouzová nákazová situace zasáhla celé hospodářství, ovlivnila životy doslova všech, myslivce nevyjímaje. A byť se nacházíme v jarním období, kdy se tradičně nejméně loví, situace je letos výjimečná. Mnoho myslivců využívá doby karantény k tomu, aby trávili mnohem více času v honitbách, než je v tuto dobu obvyklé, a loví na nočních lovech černou zvěř. Možná je až překvapivé, kolik myslivců hrdě líčilo, kolik kusů stihli v karanténě ulovit. Více >
Jak dále se zvěřinou?

Ochrana osobních údajů „GDPR“ ve vybraných činnostech myslivosti

Myslivost 5/2020, str. 60 Roman Ondrýsek
Počet komentářů: 0
V květnu to budou již dva roky, kdy v účinnost vstoupilo Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“), které je obecně známé pod zkratkou „GDPR“. Právě tehdy spousta lidí až se zděšením zjišťovala, že toto Nařízení se bude vztahovat i na jimi prováděné činnosti. To lze také říci o spoustě osob, které se zabývají myslivostí. Zejména pak tedy o těch, kteří ve spolcích, popřípadě společenstvích, zastávají nějaké funkce, které na zpracování údajů mají vliv. Více >
Ochrana osobních údajů „GDPR“ ve vybraných činnostech myslivosti

Efektivní záchrana srnčat

Myslivost 5/2020, str. 64 Miloš Fischer
Počet komentářů: 0
Podstata spočívá v zapachování prostoru, kde se bude senoseč konat, za účelem odradit srny, které by zde kladly srnčata. Pokud už zde srnčata jsou, je zapachování pro srny natolik nepříjemné, že svá srnčata odvedou a přemístí, zároveň jim ale zapachování nebrání v přístupu k srnčeti, a mohou si tedy pro něj dojít a odvést ho do bezpečného prostoru. Více >
Efektivní záchrana srnčat

Opakovací kulovnice Steyr Arms Monobloc

Myslivost 5/2020, strr. 65 Martin Helebrant
Počet komentářů: 0
Steyr Monobloc je lovecká opakovací kulovnice s válcovým odsuvným záměrem, napínaným při otevření závěru. Závěr uzamykají tři symetrické uzamykací ozuby na hlavě závěru. Ta je od těla závěru snadno oddělitelná, bez použití nástrojů, a nese v sobě odpružený čep vyhazovače, příčně odpružený drápek vytahovače a zápalník. Úderník je spolu s bicí pružinou nesen na matici závěru. Více >
Opakovací kulovnice Steyr Arms Monobloc

FENIX HT18 Tak trochu „lovecká neklasika“

Myslivost 5/2020, str. 70 Josef Drmota
Počet komentářů: 0
Když jsem byl před necelými deseti lety poprvé požádán, zda bych se neujal uživatelského testu lovecké svítilny, přijal jsem úkol na jedné straně s rozpaky a na opačné straně jako výzvu. S loveckými (ve vztahu k oné době bych měl spíš použít označení taktickými, protože jejich nasazení při lovu zvěře bylo jedním velkým tabu) svítilnami jsem měl pouze kusé zkušenosti. Můj původní předpoklad byl, že se pokusím představit některé vybrané výrobky a zamyslím se nad etikou jejich používání. Více >
FENIX HT18 Tak trochu „lovecká neklasika“

S citem pro detail

Myslivost 5/2020, str. 78 Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
V dnešní době elektronické se stávají sociální sítě místem, kde se setkává mnoho těch, kteří by se vlastně fyzicky nikdy v životě nesetkali a nepotkali. Ani já bych asi nepoznal jednu mladou sympatickou dámu z Moravskobudějovicka, které do vínku příroda dala cit pro detail a schopnost zobrazení přírodních motivů. Jednou z posledních návštěv před „dobou koronavirovou“ bylo příjemné popovídání si s Renatou Strakovou, jejíž perokresby loveckých psů mne zaujaly na sociální síti svojí propracovaností, detailem a věrností zobrazení. Více >
S citem pro detail

Narozeniny první mezinárodní lovecké výstavy

Myslivost 5/2020, str. 83 Oldřich Koudelka
Počet komentářů: 0
Když jeho císařské a královské apoštolské Veličenstvo František Josef I., vášnivý lovec a milovník lesa, slavil své osmdesátiny, připravili mu jeho nejbližší a celý lesnický stav k narozeninám první mezinárodní loveckou výstavu. Erste Internationale Jagdausstellung Wien 1910. A kde jinde, než v sídle mocnářství. Více >
Narozeniny první mezinárodní lovecké výstavy
Zpracování dat...